EVİ ile biten kelimeler

Sonunda EVİ harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda EVİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi, Merdivenevi, Öğretmenevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi, Dağıtımevi, Damıtımevi, Sığınmaevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Üretimevi, Sağlıkevi, Taziyeevi, Terbiyevi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi, Çiçekevi, Düğünevi, Dümenevi, Efsanevi, Hakimevi, Hekimevi, Kadınevi, Kahveevi, Kayakevi, Mucizevi, Müzikevi, Polisevi, Radyoevi, Sanatevi, Yayınevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Kallevi, Kimyevi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Münzevi, Orduevi, Zührevi, Buğuevi, Ezimevi, Halkevi, İmamevi, Modaevi, Müstevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Uhrevi, Cemevi, Demevi, Gökevi, Kızevi, Ölüevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi

4 Harfli Kelimeler

Nevi, Sevi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı EVİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abidevî : anıtsal
bakımevi : bakımyurdu, darülaceze, klinik
basımevi : matbaa
betikevi : betikler, izleme
bursevi : bursalı
canevi : kalb-gâh
ciltevi : mücellithane
çayevi : çay ocağı, çayhane
demevi : kanlı
demevî : öfkeli, sinirli
dernekevi : lokal
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
dökümevi : dökümhane
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
efsanevi : söylencesel, menkıbevi
efsanevî : hayvan
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
giyimevi : konfeksiyon mağazası
gözlemevi : rasathane, observatuvar
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
kalevî : alkalik, antiasit
kallevi : kocaman
kazevi : zembil
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kimyevî : kimyasal
menkıbevi : efsanevi
nebevî : hadis
oğlanevi : erkekevi
sayrılarevi : hastane
senevî : yıllık

Bazı EVİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bedevî :

TDK:
bedeviBedevi

muhtevi :
TDK:
sıfat İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran

münzevi :
TDK:
sıfat Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven

EVİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mucizevi Mandarin - Yazar: Aslı Erdoğan
Okyanusta Bir Bedevi - Yazar: Ahmet Erdem
Musevi Lisesi - Beyoğlu ve Ötesi - Yazar: Albert Habip
Bedevi Kızı - Yazar: Selma Akar
Musevi Lisesi - Beyoğlu ve Ötesi - Yazar: Albert Habip

Kelime Bulma Motoru