EVİ ile biten kelimeler

Sonunda EVİ harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda EVİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi, Merdivenevi, Öğretmenevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi, Dağıtımevi, Damıtımevi, Sığınmaevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Üretimevi, Sağlıkevi, Taziyeevi, Terbiyevi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi, Çiçekevi, Düğünevi, Dümenevi, Efsanevi, Hakimevi, Hekimevi, Kadınevi, Kahveevi, Kayakevi, Mucizevi, Müzikevi, Polisevi, Radyoevi, Sanatevi, Yayınevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Kallevi, Kimyevi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Münzevi, Orduevi, Zührevi, Buğuevi, Ezimevi, Halkevi, İmamevi, Modaevi, Müstevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Uhrevi, Cemevi, Demevi, Gökevi, Kızevi, Ölüevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi

4 Harfli Kelimeler

Nevi, Sevi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı EVİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abidevî : anıtsal
ayevi : ayla
babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
basımevi : matbaa
bedevî : çölde
bıçkıevi : bıçkıhane
bursevi : bursalı
ciltevi : mücellithane
dernekevi : lokal
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
doyumevi : gösterişsiz
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
kalevî : alkalik, antiasit
kallevi : kocaman
konukevi : misafirhane
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut, ruhanî
menkıbevi : efsanevi
muhtevi : kapsayan
musevî : yahudi
münzevi : çekilgin, birgen
nevi : çeşit, cins, tür
oğlanevi : erkekevi
sağaltımevi : sanatoryum
sayrılarevi : hastane
sazevi : saz
senevî : yıllık
şehevî : kösnül, erotik, şehvanî
tecimevi : ticarethane, temizleme
tutukevi : kodes, mevkufhane, tevkifhane, tomruk
üretimevi : fabrika

Bazı EVİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dünyevî :

TDK:
dünyevi

manevî :
TDK:
manevi

EVİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mucizevi Mandarin - Yazar: Aslı Erdoğan
Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Kraliçe Loana'ın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii - Yazar: Mustafa Erdoğan
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri AntolojisiCilt 317. 18. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen

Kelime Bulma Motoru