EVİ ile biten kelimeler

Sonunda EVİ harfleri bulunan 112 adet kelime bulunuyor.Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda EVİ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda EVİ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi, Merdivenevi, Öğretmenevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi, Dağıtımevi, Damıtımevi, Sığınmaevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Üretimevi, Sağlıkevi, Taziyeevi, Terbiyevi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi, Çiçekevi, Düğünevi, Dümenevi, Efsanevi, Hakimevi, Hekimevi, Kadınevi, Kahveevi, Kayakevi, Mucizevi, Müzikevi, Polisevi, Radyoevi, Sanatevi, Yayınevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Kallevi, Kimyevi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Münzevi, Orduevi, Zührevi, Buğuevi, Ezimevi, Halkevi, İmamevi, Modaevi, Müstevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Uhrevi, Cemevi, Demevi, Gökevi, Kızevi, Ölüevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi

4 Harfli Kelimeler

Nevi, Sevi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı EVİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


arıtımevi : şeker, tasfiyehane, rafineri
ayevi : ayla
babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
basımevi : matbaa
bitevi : biteviye, tekdüze
buluşumevi : randevuevi
ciltevi : mücellithane
çayevi : çay ocağı, çayhane
dairevî : dairesel
dikimevi : dikimhane
doyumevi : gösterişsiz
dökümevi : dökümhane
dünyaevi : evlilik
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
efsanevi : söylencesel, menkıbevi
efsanevî : hayvan
erkekevi : oğlanevi
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
giyimevi : konfeksiyon mağazası
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kimyevî : kimyasal
kitabevi : kütüphane
kürevî : küresel, toparlak
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut, ruhanî
musevî : yahudi
münzevi : çekilgin, birgen

EVİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Edebi ve Manevi Dünyası içinde Fatih - Yazar: Samiha Ayverdi
Hayatın Manevi Boyutları - Yazar: Hakan Poyraz
İstanbul'un Manevi Fatihi Akşemseddin - Yazar: İbrahim Koç
Erzurum'un Manevi Mimarları - Yazar: M. Sıtkı Aras

Kelime Bulma Motoru