İD ile başlayan kelimeler

Başında İD harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.Başında İD harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İD harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında İD harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İdareimaslahatçılık

16 Harfli Kelimeler

İdareimaslahatçı

14 Harfli Kelimeler

İdareimaslahat, İdealleştirmek

13 Harfli Kelimeler

İdealleştirme

12 Harfli Kelimeler

İdealizasyon

11 Harfli Kelimeler

İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İdealsizlik

10 Harfli Kelimeler

İdarecilik, İddiacılık, İddialaşma, İddiasının, İdeografik, İdeologlar, İdarelilik, İddialılık, İddiasızca, İdmanlılık

9 Harfli Kelimeler

İdarehane, İddianame, İddiasını, İdeografi, İdeolojik, İddialıca, İdiyopati

8 Harfli Kelimeler

İdaresiz, İdareten, İddiasız, İdealist, İdealize, İdealizm, İdealsiz, İdeoloji, İdiopati, İdmansız, İdraksiz, İdeallik, İdeogram

7 Harfli Kelimeler

İdadiye, İdamlık, İdarece, İdareci, İdareli, İddiacı, İddialı, İddiası, İdefiks, İdentik, İdeolog, İdmancı, İdmanlı

6 Harfli Kelimeler

İdikut

5 Harfli Kelimeler

İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İdari

4 Harfli Kelimeler

İdam, İdea, İdil, İdiş, İdol

3 Harfli Kelimeler

İde

2 Harfli Kelimeler

İd

Bazı İD ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


idadî : idadiye
idadiye : idadî, ıdadî
idame : sürdürme
idare : yönetme, yönetim, tutum, hoşgörme, yetinme, abrama, dümen, güdüm, organizasyon
idareci : yönetici, hoşgörülü, becerikli, tutumlu, yöneten, yeten, yetişen:, kurtaran:, âmir, tüzli
idareli : tutumlu, ekonomik, çevrimli
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
idbar : talihsizlik, bahtsızlık, kadersizlik
iddia : sav, inat, argüman, iflâs etmek, mutalebe, mübahase, tez
iddiacı : dediğinde, inatçı
iddiası : haklı, haklı olmak, haksız
iddiasını : haklı bulmak
iddiasının : haklı çıkmak
iddiasız : mütevazı
ide : idea, düşünce, düşün

Bazı İD ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


idareimaslahatçı :

TDK:
1. isim Bir işi sağlam bir temele oturtmadan o günün şartlarına göre yapan kimse
"İdareimaslahatçılar esaslı inkılap yapamazlar." - Atatürk
2. İşi oluruna bırakan kimse

idarî :
TDK:
idari

iddiacı :
TDK:
1. sıfat Dediğinde, iddiasında haksız da olsa direnen, inatçı (kimse)
"Kaldı ki Sakallı Celâl sakalı dışında iddiacı bir adam da değildi." - H. Taner
2. Kendinde olmayan bir yeteneği, bir durumu varmış gibi gösteren

İD ile başlayan İlçe isimleri

İdil (Şırnak)

İD ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çeribaşı Abdullah'la İdamlık İsmail - Yazar: Afet Ilgaz

Kelime Bulma Motoru