İ ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten 227 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İnsanmerkezcilik

15 Harfli Kelimeler

İmparatoriçelik, İnsaniyetsizlik, İstatistikçilik, İyilikbilmezlik

14 Harfli Kelimeler

İçtenliksizlik, İkbalperestlik, İnsaniçincilik, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, İletişimsizlik, İnsaniyetlilik, İşitilmemişlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İletişimcilik, İletişimlilik, İncelemecilik, İnceleyicilik, İndirimsizlik, İnteraktiflik

12 Harfli Kelimeler

İhtilalcilik, İlişkisizlik, İstençsizlik, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İtfaiyecilik, İzlenimcilik, İçeriksizlik, İçgüdüsellik, İkirciklilik, İlintisizlik, İlişiksizlik, İsabetsizlik, İşaretsizlik, İşkencecilik, İştirakçilik

11 Harfli Kelimeler

İçtensizlik, İdaresizlik, İdealistlik, İdraksizlik, İffetsizlik, İftariyelik, İğrengenlik, İndirgenlik, İradesizlik, İsteksizlik, İstemsizlik, İstenççilik, İşitilmedik, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşletmenlik, İşlevsizlik, İtaatsizlik, İyilikçilik, İdealsizlik, İfadesizlik, İhtiyatilik, İlintililik, İlişiklilik, İlişkililik, İmmünolojik, İsabetlilik, İstençlilik, İşaretçilik, İşlevsellik, İzleyicilik

10 Harfli Kelimeler

İblisçilik, İdarecilik, İdeografik, İğnedenlik, İhmalcilik, İkirciklik, İkircimlik, İlericilik, İletkenlik, İlgisizlik, İlişkinlik, İlkelcilik, İllegallik, İnformatik, İplikçilik, İptidailik, İradecilik, İriözdecik, İskolastik, İslavistik, İstatistik, İstifçilik, İşgalcilik, İşgüderlik, İşitmezlik, İşkillilik, İşlemezlik, İşlevcilik, İyimserlik, İzinsizlik, İzlemcilik, İbrikçilik, İçkisizlik, İçtimailik, İdarelilik, İffetlilik, İlkesellik, İlletlilik, İmgesellik, İradelilik, İsimsizlik, İsteklilik, İstemlilik, İşlemcilik, İşverenlik, İtaatlilik

9 Harfli Kelimeler

İçkicilik, İdeolojik, İğnecilik, İğrençlik, İğretilik, İğritilik, İkincilik, İkizlilik, İlgililik, İlginçlik, İlikçilik, İlimcilik, İlkecilik, İnekçilik, İnorganik, İpekçilik, İranistik, İsimcilik, İvecenlik, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik, İlişiklik, İmgecilik, İroniklik, İsimlilik, İşvelilik, İyicillik, İzinlilik

8 Harfli Kelimeler

İbretlik, İçicilik, İçkinlik, İçtenlik, İkicilik, İlginlik, İlkellik, İncirlik, İnginlik, İplikçik, İpotetik, İsevilik, İşleklik, İşlerlik, İşsizlik, İşteşlik, İticilik, İvedilik, İzafilik, İzomerik, İçreklik, İçsellik, İdeallik, İkileşik, İpsizlik

7 Harfli Kelimeler

İbnelik, İçimlik, İçlilik, İdentik, İğnecik, İğnelik, İğrilik, İkircik, İlgilik, İmcelik, İncecik, İncelik, İneklik, İpçilik, İplicik, İsimlik, İsterik, İşçelik, İşçilik, İzbelik, İzcilik, İğcilik, İkizlik, İlmilik, İşkolik

6 Harfli Kelimeler

İbibik, İçerik, İçirik, İkilik, İlişik, İrilik, İsilik, İtalik, İyelik, İyilik, İyonik, İzamik, İlklik, İronik

5 Harfli Kelimeler

İbrik, İçlik, İğlik, İlmik, İmbik, İncik, İpçik, İplik, İrmik, İşçik, İşlik, İtlik, İmlik

4 Harfli Kelimeler

İbik, İlik, İmik, İnik, İzik

3 Harfli Kelimeler

İik

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibik : horoz, emzik, köşe, kenar, uç
içirik : pamuk
içlik : don
içtensizlik : samimiyetsizlik
idaresizlik : gevşeklik, beceriksizlik, tutumsuzluk
iğritilik : eğretilik
ihtilâlcilik : devrimcilik
ikibiçimlilik : dimorfizm
ikirciklik : tereddüt, ikircimlik
ilgilik : relatif
ilgililik : mensubiyet
illegallik : illegalite
incecik : incerek, ipince, kıl gibi, kürdan gibi, pul
incik : bacağın, baldır
inginlik : yaşlanma, inhitat
ipotetik : farazî, varsayımsal
iptidaîlik : ilkellik
iradecilik : istenççilik
irmik : irmik helvası
iskolâstik : skolâstik
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
işitmemezlik : işitmezlik
işsizlik : atalet, avarelik, aylakçılık, aylaklık, sıkıntı
ivedilik : çabuk, müstaceliyet, istical
iyilikseverlik : hayırseverlik, mürüvvet, semahat
iyonik : yükünsel

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


içkinlik :

TDK:
isim, felsefe İçkin olma durumu

incelik :
TDK:
1. isim İnce olma durumu
2. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket
"Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor." - H. E. Adıvar
3. Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri
"Bir sihirbaz inceliği ile başlayan iş, bir hamal kabalığı ile bitirilmeli ki neticeye aklı ersin." - N. F. Kısakürek
4. Ayrıntı
"Necati ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım." - O. Kemal

ivecenlik :
TDK:
isim Acelecilik
"Gene gençliğinden olacak, bir ivecenliği var." - N. Ataç

İ ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

İznik (Bursa)

İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İyilik ve Kötülük Üzerine - Yazar: Turgay Özen
Alp'in İyilik Bahçesi - Yazar: Ceyda Yılmaz
İncir Tadında İyilik Öyküleri - Yazar: Kolektif
Düşmeden Düşün 1 - İyilik Ekmeği - Yazar: Komisyon

Kelime Bulma Motoru