İ ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten 227 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İnsanmerkezcilik

15 Harfli Kelimeler

İmparatoriçelik, İnsaniyetsizlik, İstatistikçilik, İyilikbilmezlik

14 Harfli Kelimeler

İçtenliksizlik, İkbalperestlik, İnsaniçincilik, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, İletişimsizlik, İnsaniyetlilik, İşitilmemişlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İletişimcilik, İletişimlilik, İncelemecilik, İnceleyicilik, İndirimsizlik, İnteraktiflik

12 Harfli Kelimeler

İhtilalcilik, İlişkisizlik, İstençsizlik, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İtfaiyecilik, İzlenimcilik, İçeriksizlik, İçgüdüsellik, İkirciklilik, İlintisizlik, İlişiksizlik, İsabetsizlik, İşaretsizlik, İşkencecilik, İştirakçilik

11 Harfli Kelimeler

İçtensizlik, İdaresizlik, İdealistlik, İdraksizlik, İffetsizlik, İftariyelik, İğrengenlik, İndirgenlik, İradesizlik, İsteksizlik, İstemsizlik, İstenççilik, İşitilmedik, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşletmenlik, İşlevsizlik, İtaatsizlik, İyilikçilik, İdealsizlik, İfadesizlik, İhtiyatilik, İlintililik, İlişiklilik, İlişkililik, İmmünolojik, İsabetlilik, İstençlilik, İşaretçilik, İşlevsellik, İzleyicilik

10 Harfli Kelimeler

İblisçilik, İdarecilik, İdeografik, İğnedenlik, İhmalcilik, İkirciklik, İkircimlik, İlericilik, İletkenlik, İlgisizlik, İlişkinlik, İlkelcilik, İllegallik, İnformatik, İplikçilik, İptidailik, İradecilik, İriözdecik, İskolastik, İslavistik, İstatistik, İstifçilik, İşgalcilik, İşgüderlik, İşitmezlik, İşkillilik, İşlemezlik, İşlevcilik, İyimserlik, İzinsizlik, İzlemcilik, İbrikçilik, İçkisizlik, İçtimailik, İdarelilik, İffetlilik, İlkesellik, İlletlilik, İmgesellik, İradelilik, İsimsizlik, İsteklilik, İstemlilik, İşlemcilik, İşverenlik, İtaatlilik

9 Harfli Kelimeler

İçkicilik, İdeolojik, İğnecilik, İğrençlik, İğretilik, İğritilik, İkincilik, İkizlilik, İlgililik, İlginçlik, İlikçilik, İlimcilik, İlkecilik, İnekçilik, İnorganik, İpekçilik, İranistik, İsimcilik, İvecenlik, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik, İlişiklik, İmgecilik, İroniklik, İsimlilik, İşvelilik, İyicillik, İzinlilik

8 Harfli Kelimeler

İbretlik, İçicilik, İçkinlik, İçtenlik, İkicilik, İlginlik, İlkellik, İncirlik, İnginlik, İplikçik, İpotetik, İsevilik, İşleklik, İşlerlik, İşsizlik, İşteşlik, İticilik, İvedilik, İzafilik, İzomerik, İçreklik, İçsellik, İdeallik, İkileşik, İpsizlik

7 Harfli Kelimeler

İbnelik, İçimlik, İçlilik, İdentik, İğnecik, İğnelik, İğrilik, İkircik, İlgilik, İmcelik, İncecik, İncelik, İneklik, İpçilik, İplicik, İsimlik, İsterik, İşçelik, İşçilik, İzbelik, İzcilik, İğcilik, İkizlik, İlmilik, İşkolik

6 Harfli Kelimeler

İbibik, İçerik, İçirik, İkilik, İlişik, İrilik, İsilik, İtalik, İyelik, İyilik, İyonik, İzamik, İlklik, İronik

5 Harfli Kelimeler

İbrik, İçlik, İğlik, İlmik, İmbik, İncik, İpçik, İplik, İrmik, İşçik, İşlik, İtlik, İmlik

4 Harfli Kelimeler

İbik, İlik, İmik, İnik, İzik

3 Harfli Kelimeler

İik

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


içirik : pamuk
içlik : don
içlilik : duygululuk
içtenliksizlik : samimiyetsizlik
ideolojik : düşüngüsel
iğnelik : iğnedenlik, iğne yastığı
ikilik : tefrika
ilişik : eklenmiş, bağlanmış, merbut, iliştirilmiş, ilgi, bağlılık, ilişki, münasebet, ilişkin, ait, ıliştirilmiş
ilkelcilik : primitivizm, kaba, saf
imbik : damıtıcı
imik : gırtlak, boğaz, bıngıl, emik, ümük
incecik : incerek, ipince, kıl gibi, kürdan gibi, pul
ineklik : bönlük
informatik : bilişim
inorganik : anorganik
isimcilik : adcılık, nominalizm
işçelik : mikrokredi
işgüderlik : maslahatgüzarlık
işletmenlik : operatörlük
işlik : atölye, gömlek, kârhane, kültür sarayı
italik : eğik yazı, yatık yazı
iticilik : antipati
ivedilik : çabuk, müstaceliyet

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


içicilik :

TDK:
isim İçici olma durumu

ilericilik :
TDK:
isim İlerici olma durumu, terakkiperverlik

iradecilik :
TDK:
isim, felsefe, ruh bilimi İstenççilik

İ ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

İznik (Bursa)

Kelime Bulma Motoru