İ ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten 227 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

İndirgenebilirlik

16 Harfli Kelimeler

İnsanmerkezcilik

15 Harfli Kelimeler

İmparatoriçelik, İnsaniyetsizlik, İstatistikçilik, İyilikbilmezlik

14 Harfli Kelimeler

İçtenliksizlik, İkbalperestlik, İnsaniçincilik, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, İletişimsizlik, İnsaniyetlilik, İşitilmemişlik

13 Harfli Kelimeler

İkibiçimlilik, İletişimcilik, İletişimlilik, İncelemecilik, İnceleyicilik, İndirimsizlik, İnteraktiflik

12 Harfli Kelimeler

İhtilalcilik, İlişkisizlik, İstençsizlik, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İtfaiyecilik, İzlenimcilik, İçeriksizlik, İçgüdüsellik, İkirciklilik, İlintisizlik, İlişiksizlik, İsabetsizlik, İşaretsizlik, İşkencecilik, İştirakçilik

11 Harfli Kelimeler

İçtensizlik, İdaresizlik, İdealistlik, İdraksizlik, İffetsizlik, İftariyelik, İğrengenlik, İndirgenlik, İradesizlik, İsteksizlik, İstemsizlik, İstenççilik, İşitilmedik, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşletmenlik, İşlevsizlik, İtaatsizlik, İyilikçilik, İdealsizlik, İfadesizlik, İhtiyatilik, İlintililik, İlişiklilik, İlişkililik, İmmünolojik, İsabetlilik, İstençlilik, İşaretçilik, İşlevsellik, İzleyicilik

10 Harfli Kelimeler

İblisçilik, İdarecilik, İdeografik, İğnedenlik, İhmalcilik, İkirciklik, İkircimlik, İlericilik, İletkenlik, İlgisizlik, İlişkinlik, İlkelcilik, İllegallik, İnformatik, İplikçilik, İptidailik, İradecilik, İriözdecik, İskolastik, İslavistik, İstatistik, İstifçilik, İşgalcilik, İşgüderlik, İşitmezlik, İşkillilik, İşlemezlik, İşlevcilik, İyimserlik, İzinsizlik, İzlemcilik, İbrikçilik, İçkisizlik, İçtimailik, İdarelilik, İffetlilik, İlkesellik, İlletlilik, İmgesellik, İradelilik, İsimsizlik, İsteklilik, İstemlilik, İşlemcilik, İşverenlik, İtaatlilik

9 Harfli Kelimeler

İçkicilik, İdeolojik, İğnecilik, İğrençlik, İğretilik, İğritilik, İkincilik, İkizlilik, İlgililik, İlginçlik, İlikçilik, İlimcilik, İlkecilik, İnekçilik, İnorganik, İpekçilik, İranistik, İsimcilik, İvecenlik, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik, İlişiklik, İmgecilik, İroniklik, İsimlilik, İşvelilik, İyicillik, İzinlilik

8 Harfli Kelimeler

İbretlik, İçicilik, İçkinlik, İçtenlik, İkicilik, İlginlik, İlkellik, İncirlik, İnginlik, İplikçik, İpotetik, İsevilik, İşleklik, İşlerlik, İşsizlik, İşteşlik, İticilik, İvedilik, İzafilik, İzomerik, İçreklik, İçsellik, İdeallik, İkileşik, İpsizlik

7 Harfli Kelimeler

İbnelik, İçimlik, İçlilik, İdentik, İğnecik, İğnelik, İğrilik, İkircik, İlgilik, İmcelik, İncecik, İncelik, İneklik, İpçilik, İplicik, İsimlik, İsterik, İşçelik, İşçilik, İzbelik, İzcilik, İğcilik, İkizlik, İlmilik, İşkolik

6 Harfli Kelimeler

İbibik, İçerik, İçirik, İkilik, İlişik, İrilik, İsilik, İtalik, İyelik, İyilik, İyonik, İzamik, İlklik, İronik

5 Harfli Kelimeler

İbrik, İçlik, İğlik, İlmik, İmbik, İncik, İpçik, İplik, İrmik, İşçik, İşlik, İtlik, İmlik

4 Harfli Kelimeler

İbik, İlik, İmik, İnik, İzik

3 Harfli Kelimeler

İik

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibibik : hüthüt, çavuş kuşu
içlilik : duygululuk
idarecilik : yöneticilik
ideolojik : düşüngüsel
idraksizlik : anlayışsızlık
iğnedenlik : iğnelik
iğretilik : eğretilik
ikibiçimlilik : dimorfizm
ikircimlik : ikirciklik
illegallik : illegalite
incik : bacağın, baldır
ineklik : bönlük
inginlik : yaşlanma, inhitat
iplik : pamuk, keten, yün, ipek, ağ, aktar, dolamak, düğüm, ip, örmek, sap, tekstil teknikeri
iplikçik : filament
iptidaîlik : ilkellik
iradesizlik : istençsizlik
iriözdecik : makromolekül
istençsizlik : iradesizlik
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
iyelik : sahiplik, mülkiyet
izamik : görelik, görecelik
izik : ten

Bazı İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


inorganik :

TDK:
1. sıfat Cansız olan
"Mineraller inorganik maddelerdir."
2. kimya Organik olmayan, anorganik
3. isim, tıp (***) Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık
4. isim, biyoloji Hücrelerin cansız bölümleri

İ ile başlayan İK ile biten İlçe isimleri

İznik (Bursa)

İ ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cogito Sayı 67 - Sivil İtaatsizlik 2011 - Yazar: Kolektif
Yurtseverlik, Askerlik ve İtaatsizlik Üzerine - Yazar: Lev...
Sivil İtaatsizlik - Yazar: Şükrü Nişancı

Kelime Bulma Motoru