İ ile başlayan EM ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve EM ile biten 9 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve EM ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve EM ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve EM ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

İbretialem

7 Harfli Kelimeler

İmgelem, İstemem

6 Harfli Kelimeler

İkilem

5 Harfli Kelimeler

İçlem, İmlem, İstem, İşlem, İzlem

Bazı İ ile başlayan EM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


içlem :

TDK:
1. isim, mantık Bir kavramın çağrıştırdığı kapsama giren niteliklerin veya taşıdığı özelliklerin bütünü, tazammun
"Kuş sözcüğü bize canlı, havada uçan ve öten bir varlık anlatır; şu hâlde canlılık, uçuculuk ve ötücülük kuş kavramının içlemine giren niteliklerdir. Kartal, kırlangıç, tavuk ve öbür kuşlar ise birer kuş cinsi olduklarından bunun içlemini oluştururlar."
2. Bir nesnenin içeriğini oluşturan şey
"Onları gözünde büyüterek bilmem hangi gizli dinin esrarlı yasakları gibi gören, içlemlerini ve niteliklerini değiştiren benim." - A. İlhan

ikilem :
TDK:
1. isim, mantık İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma
2. İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu

işlem :
TDK:
1. isim Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat
2. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür
3. ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi
4. kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele
5. kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele
6. matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi
"Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."

Kelime Bulma Motoru