İ ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten 253 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İlişkilendirebilmek, İsimlendirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

İlgilendirebilmek, İsimlendirebilmek, İsimlendirivermek

16 Harfli Kelimeler

İliştirilebilmek, İmzalatılabilmek, İşaretleyebilmek, İyileştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

İlişkilendirmek, İndirgeyebilmek, İsimlendirilmek, İspatlayabilmek, İstifleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İdealleştirmek, İfadelendirmek, İlkelleştirmek, İsteklendirmek, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İvedileştirmek, İçselleştirmek, İlerletebilmek, İlerleyebilmek, İlgilenebilmek, İliştirebilmek, İliştirivermek, İmzalatabilmek, İmzalayabilmek, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İrdeleyebilmek, İstenilebilmek, İşittirebilmek, İşletilebilmek

13 Harfli Kelimeler

İkirciklenmek, İlgilendirmek, İrinlendirmek, İsimlendirmek, İletilebilmek, İlkeleştirmek, İncelettirmek, İnceltebilmek, İndirtebilmek, İsimleştirmek, İşitilebilmek, İteleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

İlgilenmemek, İlginçleşmek, İliştirilmek, İşaretlenmek, İşaretleşmek, İyileştirmek, İğrenebilmek, İncelebilmek, İncitebilmek, İndirebilmek, İndirivermek, İnleyebilmek, İrileştirmek, İsteyebilmek, İşaretletmek, İşlenebilmek, İşletebilmek, İşleyebilmek, İttirebilmek, İzlenebilmek, İzletebilmek, İzleyebilmek

11 Harfli Kelimeler

İçlendirmek, İfritleşmek, İğrendirmek, İlintilemek, İlkelleşmek, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmrendirmek, İnceleyerek, İndirgenmek, İpliklenmek, İskillenmek, İsteklenmek, İstemeyerek, İstiflenmek, İşaretlemek, İşkillenmek, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İçerebilmek, İçilebilmek, İçirebilmek, İletebilmek, İlişivermek, İnanabilmek, İnanıvermek, İpoteklemek, İstettirmek, İşeyebilmek, İşitebilmek, İşlettirmek, İzlettirmek

10 Harfli Kelimeler

İğdişetmek, İğnelenmek, İğrenilmek, İlerletmek, İlgilenmek, İliklenmek, İliştirmek, İlkeleşmek, İlmeklemek, İlmiklemek, İmgelenmek, İmrenilmek, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnildetmek, İrinlenmek, İstenilmek, İstiflemek, İşittirmek, İşletilmek, İtiştirmek, İzletilmek, İğneletmek, İrdelenmek, İrkebilmek, İsimlenmek, İsimleşmek

9 Harfli Kelimeler

İçerlemek, İçirilmek, İfildemek, İğnelemek, İğrenerek, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İlerlemek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İliklemek, İlişilmek, İmgelemek, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İplememek, İrdelemek, İrileşmek, İrkiltmek, İstememek, İsteyerek, İşitilmek, İteklemek, İtelenmek, İyileşmek, İzleyerek, İçebilmek, İçivermek, İnebilmek, İnivermek, İpildemek, İtebilmek, İtivermek

8 Harfli Kelimeler

İçirtmek, İçlenmek, İğrenmek, İğrilmek, İğritmek, İkilemek, İlkörnek, İmrenmek, İncelmek, İncinmek, İncitmek, İndirmek, İnilemek, İnletmek, İpilemek, İrkilmek, İslenmek, İspendek, İstenmek, İstetmek, İşlenmek, İşletmek, İtelemek, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek, İvdirmek, İzlenmek, İzletmek, İsteşmek

7 Harfli Kelimeler

İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçitmek, İıenmek, İlenmek, İlerlek, İletmek, İlişmek, İmlemek, İncerek, İnilmek, İnlemek, İplemek, İslemek, İstemek, İşenmek, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İtilmek, İtişmek, İzlemek

6 Harfli Kelimeler

İçecek, İçetek, İlinek, İpotek, İrkmek, İşemek, İtenek, İterek, İkitek

5 Harfli Kelimeler

İçmek, İçrek, İğmek, İlmek, İmlek, İnmek, İstek, İşlek, İtmek, İvmek, İzlek

4 Harfli Kelimeler

İmek, İnek, İpek, İlek

Bazı İ ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


içerlek : kuytu
içitmek : zerk etmek
içmek : sigara, emmek, alt çene oynamak, kullanmak
ifadelendirmek : anlamlandırmak
iğrenerek : kerhen
iğrenmek : aşağılık, tiksinmek, ikrah etmek, istikrah etmek, midesi bulanmak, nefret etmek
ikirciklenmek : işkillenmek, tereddüt etmek
ilerlek : ilerlemiş, ılerlemiş
imek : ek fiil
incerek : incecik
incinmek : çarpma, sıkışma, gücenmek, kırılmak, bertilmek, darılmak, gönlü kırılmak, rencide olmak, yaralanmak
inek : aptal, bön, ibne, ağnam, bakara, mecus, sarıkız, yelin
inmek : dağ, varmak, konaklamak, vurmak, yıkılmak, kaymak, uzamak, ulaşmak, ağmak, atlamak
irinlenmek : iltihaplanmak, cerahatlenmek, apse yapmak

Bazı İ ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


istiflemek :

TDK:
1. -i Düzgün bir biçimde üst üste yığmak
2. Stok etmek

işitilmek :
TDK:
nsz Duyulmak
"Karanlıkta öteden beriden camların açıldığı duyuluyor, fısıltılar işitiliyordu." - H. C. Yalçın

İ ile başlayan EK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 102: De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi.
EN'AM - 125: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir.
NİSA - 26: Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki (iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru