İ ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten 253 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İlişkilendirebilmek, İsimlendirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

İlgilendirebilmek, İsimlendirebilmek, İsimlendirivermek

16 Harfli Kelimeler

İliştirilebilmek, İmzalatılabilmek, İşaretleyebilmek, İyileştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

İlişkilendirmek, İndirgeyebilmek, İsimlendirilmek, İspatlayabilmek, İstifleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

İdealleştirmek, İfadelendirmek, İlkelleştirmek, İsteklendirmek, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İvedileştirmek, İçselleştirmek, İlerletebilmek, İlerleyebilmek, İlgilenebilmek, İliştirebilmek, İliştirivermek, İmzalatabilmek, İmzalayabilmek, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İrdeleyebilmek, İstenilebilmek, İşittirebilmek, İşletilebilmek

13 Harfli Kelimeler

İkirciklenmek, İlgilendirmek, İrinlendirmek, İsimlendirmek, İletilebilmek, İlkeleştirmek, İncelettirmek, İnceltebilmek, İndirtebilmek, İsimleştirmek, İşitilebilmek, İteleyebilmek

12 Harfli Kelimeler

İlgilenmemek, İlginçleşmek, İliştirilmek, İşaretlenmek, İşaretleşmek, İyileştirmek, İğrenebilmek, İncelebilmek, İncitebilmek, İndirebilmek, İndirivermek, İnleyebilmek, İrileştirmek, İsteyebilmek, İşaretletmek, İşlenebilmek, İşletebilmek, İşleyebilmek, İttirebilmek, İzlenebilmek, İzletebilmek, İzleyebilmek

11 Harfli Kelimeler

İçlendirmek, İfritleşmek, İğrendirmek, İlintilemek, İlkelleşmek, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmrendirmek, İnceleyerek, İndirgenmek, İpliklenmek, İskillenmek, İsteklenmek, İstemeyerek, İstiflenmek, İşaretlemek, İşkillenmek, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İçerebilmek, İçilebilmek, İçirebilmek, İletebilmek, İlişivermek, İnanabilmek, İnanıvermek, İpoteklemek, İstettirmek, İşeyebilmek, İşitebilmek, İşlettirmek, İzlettirmek

10 Harfli Kelimeler

İğdişetmek, İğnelenmek, İğrenilmek, İlerletmek, İlgilenmek, İliklenmek, İliştirmek, İlkeleşmek, İlmeklemek, İlmiklemek, İmgelenmek, İmrenilmek, İncelenmek, İnceletmek, İncitilmek, İndirgemek, İndirilmek, İndüklemek, İnildetmek, İrinlenmek, İstenilmek, İstiflemek, İşittirmek, İşletilmek, İtiştirmek, İzletilmek, İğneletmek, İrdelenmek, İrkebilmek, İsimlenmek, İsimleşmek

9 Harfli Kelimeler

İçerlemek, İçirilmek, İfildemek, İğnelemek, İğrenerek, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İlerlemek, İletilmek, İletişmek, İlgilemek, İliklemek, İlişilmek, İmgelemek, İncelemek, İnceltmek, İndirtmek, İneklemek, İnildemek, İnleyerek, İplememek, İrdelemek, İrileşmek, İrkiltmek, İstememek, İsteyerek, İşitilmek, İteklemek, İtelenmek, İyileşmek, İzleyerek, İçebilmek, İçivermek, İnebilmek, İnivermek, İpildemek, İtebilmek, İtivermek

8 Harfli Kelimeler

İçirtmek, İçlenmek, İğrenmek, İğrilmek, İğritmek, İkilemek, İlkörnek, İmrenmek, İncelmek, İncinmek, İncitmek, İndirmek, İnilemek, İnletmek, İpilemek, İrkilmek, İslenmek, İspendek, İstenmek, İstetmek, İşlenmek, İşletmek, İtelemek, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek, İvdirmek, İzlenmek, İzletmek, İsteşmek

7 Harfli Kelimeler

İçerlek, İçermek, İçilmek, İçirmek, İçitmek, İıenmek, İlenmek, İlerlek, İletmek, İlişmek, İmlemek, İncerek, İnilmek, İnlemek, İplemek, İslemek, İstemek, İşenmek, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İtilmek, İtişmek, İzlemek

6 Harfli Kelimeler

İçecek, İçetek, İlinek, İpotek, İrkmek, İşemek, İtenek, İterek, İkitek

5 Harfli Kelimeler

İçmek, İçrek, İğmek, İlmek, İmlek, İnmek, İstek, İşlek, İtmek, İvmek, İzlek

4 Harfli Kelimeler

İmek, İnek, İpek, İlek

Bazı İ ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


içerlemek : bozulmak
iğrenerek : kerhen
iğrilmek : eğrilmek
ikirciklenmek : işkillenmek, tereddüt etmek
iletmek : götürmek, ulaştırmak, nakletmek, ısı, dağıtmak, getirmek, vermek, yansıtmak, yetiştirmek
imlek : logo
inlemek : acı, gür, uğultulu, ah u zar etmek, figan etmek, inildemek, inilemek
irdelemek : araştırmak, tetebbu etmek
irinlendirmek : ufunetlendirmek
istek : arzu, talep, şevk, allah'ını seversen, arman, dilek, engelleme, gönül, heves, ikbal, irade, isteme kipleri, istenç, iştah, kasıt, keyif, merak, meram, murat, özenç, rağbet, rıza, tapuk, tur, umu

Bazı İ ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ilmiklenmek :

TDK:
nsz İlmikle tutturulmak

ineklemek :
TDK:
nsz Çok çalışmak, ezberleyerek öğrenmek

işitilmek :
TDK:
nsz Duyulmak
"Karanlıkta öteden beriden camların açıldığı duyuluyor, fısıltılar işitiliyordu." - H. C. Yalçın

Kelime Bulma Motoru