İ ile başlayan Cİ ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ile biten 53 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İsteklendirici

13 Harfli Kelimeler

İlgilendirici, İnsanmerkezci

11 Harfli Kelimeler

İğrendirici, İndirgeyici, İşlemleyici, İnsaniçinci

10 Harfli Kelimeler

İğneleyici, İlerleyici, İncelemeci, İnceleyici, İntaniyeci, İrdeleyici, İletişimci

9 Harfli Kelimeler

İhtilalci, İnceltici, İrkiltici, İşkembeci, İşkenceci, İşletmeci, İtfaiyeci, İzlenimci, İzlentici

8 Harfli Kelimeler

İncitici, İnleyici, İşlemeci, İvdirici, İzleyici

7 Harfli Kelimeler

İdareci, İhmalci, İlerici, İletici, İradeci, İspikci, İşgalci, İşitici, İşlemci, İşlevci, İzlemci, İlkelci

6 Harfli Kelimeler

İçkici, İğneci, İkinci, İlimci, İlkeci, İmgeci, İsimci

5 Harfli Kelimeler

İçici, İkici, İtici

4 Harfli Kelimeler

İğci, İnci, İzci

Bazı İ ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


içici : içkici, ayyaş, akşamcı
içkici : içici, ayyaş, bekri
idareci : yönetici, hoşgörülü, becerikli, tutumlu, yöneten, yeten, yetişen:, kurtaran:, âmir, tüzli
iğneleyici : kırıcı
iğrendirici : pis
ihmalci : ihmalkâr, savsak
ihtilâlci : devrimci
ikici : düalist
ikinci : yeni
ilerici : terakkiperver, alka
ilerleyici : ilerleyen
ilgilendirici : alâkabahş
ilimci : bilgin, alim, ilimcilik, siyantist
inceleyici : inceleyen, müdekkik
inceltici : tiner
inci : değerli, küçük, sert, dür, su altı işleri
inleyici : nalân
intaniyeci : uzmanı
irdeleyici : mütetebbi
ispikci : ispiyoncu
isteklendirici : teşvikkâr
işitici : tuyak
işlemleyici : algoritma
işletmeci : otel, banka, sigorta, maden

Bazı İ ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


idareci :

TDK:
1. isim Yönetici
2. sıfat İdare eden, hoşgörülü
3. sıfat Becerikli, tutumlu

inceleyici :
TDK:
1. isim İnceleyen, araştırma yapan kimse, müdekkik
2. Bir şeyin özelliklerini anlamak amacı taşıyan bakış

iradeci :
TDK:
sıfat, felsefe, ruh bilimi İstenççi

Kelime Bulma Motoru