İ ile başlayan AT ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AT ile biten 53 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AT ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AT ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AT ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İdareimaslahat

11 Harfli Kelimeler

İktisadiyat

10 Harfli Kelimeler

İçtimaiyat, İstihbarat

9 Harfli Kelimeler

İntihabat, İstirahat

8 Harfli Kelimeler

İstibdat, İstimdat, İstirdat, İstitrat, İlahiyat

7 Harfli Kelimeler

İçtihat, İfrazat, İhracat, İhtilat, İhtiyat, İktisat, İltifat, İmbisat, İnfirat, İnhitat, İnkıyat, İnzibat, İrsalat, İrtibat, İstibat, İstidat, İstinat, İthalat, İttırat, İttihat

6 Harfli Kelimeler

İbadat, İcraat, İfşaat, İnikat, İnşaat, İtikat, İtimat, İtiyat, İzahat, İmalat

5 Harfli Kelimeler

İfrat, İfsat, İmbat, İmdat, İnşat, İrşat, İsnat, İspat, İtaat

4 Harfli Kelimeler

İcat, İnat, İrat

Bazı İ ile başlayan AT ile biten kelimelerin eş anlamlıları


icat : bulma, bulgu, buluş, tapır
icraat : çalışmalar, uygulamalar
içtihat : görüş, anlayış, kavrayış
idareimaslahat : geçiştirme, geçiştirmecilik
ifrat : taşkınlık
ifrazat : irin, salgılar
ifsat : kargaşalık
ihracat : dış satım
ihtiyat : sakınma, yedek, sakıntı, rezerv, sakınım
iktisat : ekonomi, tutum, iktisad
ilahiyat : tanrıbilim, ilahiler
ilâhiyat : teoloji, tanrı bilimi
iltifat : ilgilenme, nevaziş
imalat : yapım
imbat : yazın, deniz yeli
imbisat : yayılma, genişleme
imdat : yeter!, yetişin!, car, medet
inat : diretme, direnim, inatçı, direnme, iddia
inhitat : çökme, gerileme, alçalma, inginlik, yaşlanma, çöküm

Bazı İ ile başlayan AT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ifrat :

TDK:
isim Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık, tefrit karşıtı
"İfratlar bırakılırsa bürokrasiye karşı her türlü şiddet benim hoşuma gider." - F. R. Atay

inat :
TDK:
1. isim Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
"Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." - T. Buğra
2. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme
"İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı." - Ö. Seyfettin
3. sıfat İnatçı

inzibat :
TDK:
1. isim Sıkı düzen
"Vali Bey e söyleseniz böyle millî günlerde başka türlü inzibat ister." - F. R. Atay
2. Gözaltında tutma
3. askerlik Silahlı kuvvetlerde, ordudaki düzeni sağlamak amacıyla görevlendirilmiş er

İ ile başlayan AT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yunus Emre Divan-ı İlahiyat - Yazar: Mustafa Tatcı
Divan-ı İlahiyat - Yazar: Aziz Mahmud Hüdayi
İcat Çıkartma - Yazar: Faruk Can Özdemir
Divan-ı İlahiyat - Yazar: Aziz Mahmud Hüdayi
İcat Çıkartma - Yazar: Faruk Can Özdemir
Divan-ı İlahiyat - Ünsi Hasan Şa'bani - Yazar: Ünsi Hasan Şa'bani
Buyruk ve İtaat - Yazar: İsmail Mert Başat
İnşaat Mühendislerinden Şiirler - Yazar: Kolektif
Divan-ı İlahiyat - İstanbullu Bir Eren Senayi Hasan Şabani - Yazar: Mustafa Tatçı
İtaat Et Sevgilim - Yazar: Onur Albayrak

İ ile başlayan AT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 102: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
TA HA - 88: Bu adam, onlar için, böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine: İşte, dediler, bu, sizin de, Musa'nın da tanrısıdır. Fakat onu unuttu.

Kelime Bulma Motoru