İ ile başlayan ARE ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve ARE ile biten 6 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve ARE ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve ARE ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve ARE ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

İstihare, İstişare

7 Harfli Kelimeler

İstiare

5 Harfli Kelimeler

İbare, İdare

4 Harfli Kelimeler

İare

Bazı İ ile başlayan ARE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ibare :

TDK:
isim Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
"Şu ibarelerin neresinde dilimizin şivesine uygunluk var?" - A. Rasim

idare :
TDK:
1. isim Yönetme, yönetim, çekip çevirme
"Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş." - Atatürk
2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü
3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam
"Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı." - H. Taner
4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul
"Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış." - P. Safa
5. Tutum
"Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim." - N. F. Kısakürek
6. İdare kandili veya lambası
7. Hoş görme, göz yumma
8. Yetinme
"Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum." - S. F. Abasıyanık

istiare :
TDK:
1. isim Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme
2. edebiyat Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme
"Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınınkine benzetmedi." - A. H. Çelebi

Kelime Bulma Motoru