İ ile başlayan AR ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AR ile biten 59 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AR ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AR ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AR ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İktidarsızlar

12 Harfli Kelimeler

İnsanımsılar

11 Harfli Kelimeler

İstralyalar, İadeiitibar

10 Harfli Kelimeler

İdeologlar, İltifatkar, İnsansılar, İhtiyatkar

9 Harfli Kelimeler

İkizkenar, İvmeyazar

8 Harfli Kelimeler

İbriktar, İhmalkar, İlkbahar, İstifsar, İstiğfar, İstihbar, İstihkar, İstihzar, İstikrar, İstimrar, İstismar, İsyankar, İtaatkar

7 Harfli Kelimeler

İbdakar, İftihar, İgtirar, İğbirar, İğtiyar, İhtisar, İhtiyar, İktidar, İnhisar, İnkisar, İntihar, İntişar, İntizar, İsticar, İşgüzar, İştihar, İhtikar

6 Harfli Kelimeler

İtizar, İzobar, İtibar

5 Harfli Kelimeler

İcbar, İdbar, İdrar, İftar, İhbar, İhtar, İhzar, İkdar, İkrar, İnkar, İşmar, İşyar, İzhar

4 Harfli Kelimeler

İcar, İmar, İşar

Bazı İ ile başlayan AR ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibdakâr : yaratıcı
icar : kira
icbar : zorlama
idbar : talihsizlik, bahtsızlık, kadersizlik
iftihar : övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
igtirâr : gururlanma, aldanma
iğbirar : gücenme, güceniklik, kırgınlık
iğtiyar : yaderklik
ihbar : bildirme, bildirim, bildirilme
ihmalkâr : savsak, ihmalci
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ihtikar : boğuntu
ihtikâr : vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
ihtisar : kısaltma, kısaltış
ihtiyar : yaşlı, seçme, akbaba, faka, karı, pir, pirifani
ihtiyatkar : yeksek
ihtiyatkâr : sakıngan, ihtiyatlı
ihzar : hazırlama
ikdar : gücünü
ikizkenar : ikizkenar üçgen, ikizkenar yamuk
ikrar : bildirme, benimseme, onama, kabul, tasdik

Bazı İ ile başlayan AR ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


icbar :

TDK:
isim Zorlama, zorunda bırakma

ikizkenar :
TDK:
sıfat, matematik İki kenarı eşit olan

iktidar :
TDK:
1. isim Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
"Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?" - S. F. Abasıyanık
2. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği
3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi
"Almanya daki öğrenciliğim Hitler in iktidar yıllarına rastlar." - H. Taner
4. Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar

İ ile başlayan AR ile biten İlçe isimleri

İscehisar (Afyonkarahisar)
İnhisar (Bilecik)

İ ile başlayan AR ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İman ve İnkar Aynasında İki Kadın Portresi - Yazar: Muhammed Ali Kutup

İ ile başlayan AR ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZARİYAT - 18: Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.
HAC - 41: Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.
AHZAP - 43: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir.

Kelime Bulma Motoru