İ ile başlayan AM ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AM ile biten 40 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AM ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AM ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AM ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzazüikram, İzazuikram

8 Harfli Kelimeler

İstifham, İstihdam, İstilzam, İstirham, İdeogram, İstihkam

7 Harfli Kelimeler

İğtinam, İhtilam, İhtimam, İhtiram, İhtişam, İltizam, İnhidam, İnkısam, İnsicam, İntikam, İntizam, İnzimam, İrtisam, İzdibam, İzdiham

5 Harfli Kelimeler

İbham, İfham, İhram, İkdam, İkram, İlham, İlzam, İpham, İtham, İtmam

4 Harfli Kelimeler

İdam, İham, İlam, İmam, İnam, İzam

Bazı İ ile başlayan AM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


iğtinam :

TDK:
isim Ganimet yoluyla alma, yağmalama

iltizam :
TDK:
1. isim Kayırma, bir tarafı tutma
2. Gerekli bulma
3. Kesenek

insicam :
TDK:
1. isim Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
"Caminin iç güzelliğinin hususiyeti bu çinilerdeki nefaset ve insicamdan ileri gelmektedir." - S. M. Alus
2. edebiyat Tutarlık

İ ile başlayan AM ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Victor Hugo
Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Yazar: Victor Hugo
İdam Mahkumunun Son Günü - Yazar: Victor Hugo
İdam Mahkumlarından Son Mektup - Yazar: Birol Öztürk
İdam Mahkumunun Son Günü - Yazar: Victor Hugo

İ ile başlayan AM ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞEMS - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
MAİDE - 111: Hani havârîlere, «Bana ve peygamberime iman edin» diye ilham etmiştim. Onlar (da), «İman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimseler (müslümanlar) olduğumuza sen de şahit ol» demişlerdi.
ALİ İMRAN - 184: (Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi.

Kelime Bulma Motoru