İ ile başlayan AL ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten 54 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İnfinitezimal, İnkisarıhayal

11 Harfli Kelimeler

İzzetüikbal

8 Harfli Kelimeler

İntegral, İstidlal, İstihsal, İstikbal, İstiklal, İstimval, İstiskal, İzmihlal

7 Harfli Kelimeler

İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İllegal, İlmihal, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İstical, İstimal, İştigal, İttisal, İhtilal, İnhilal

6 Harfli Kelimeler

İnfial, İştial, İtidal, İtikal

5 Harfli Kelimeler

İbcal, İbzal, İcmal, İdeal, İğfal, İhlal, İhmal, İkbal, İkmal, İnzal, İptal, İrsal, İshal, İşgal, İşkal, İthal

4 Harfli Kelimeler

İmal, İnal, İsal

Bazı İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibcal : ululama
icmal : özet, kısaltma, yorum
iğfal : aldatma, ayartma, kandırma
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihtifal : anma
ihtilal : ayaklanma
ihtilâl : devrim, kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
ihtimal : olabilirlik, olasılık, belki, olasılı, yahtemil
ikbal : istek, arzu, odalık, olcay, yükseliş
ikmal : bütünleme, bitirme, tamamlama
illegal : yasa dışı
imal : yapım, işleme, yapma
immoral : töretanımaz
imtisal : uyma
inaksal : dogmatik
infial : gücenme, edilgi, içerleme, kızgınlık
inhilal : ayrışma
inhilâl : dağılma, bölünme, parçalanma, erime, boşalma, eprimek
inkisarıhayal : beklediğini
integral : tümlev

Bazı İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ihtilâl :

TDK:
ihtilal

ikmal :
TDK:
1. isim Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
"Kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş." - A. İlhan
2. Bitirme
3. askerlik Geri hizmet
4. edebiyat Cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama

iptizal :
TDK:
1. isim Bayağılaşma, ayağa düşme
2. Bir şeyi sürekli olarak kullanma

İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İdeal Öğretmen - Yazar: Grigory Petrov
Tokyo Uçuşu İptal - Yazar: Rana Dasgupta
Mızraksız İlmihal - Yazar: Mehmet Efe
İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 15 - Yazar: Kolektif
İhtimal Cüce - Yazar: Murat Çelik
İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 8 - Yazar: Kolektif
İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 5 - Yazar: Kolektif
Bir İhtimal Daha Yok - Yazar: Seyhan Livaneli

Kelime Bulma Motoru