İ ile başlayan AL ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten 54 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AL ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İnfinitezimal, İnkisarıhayal

11 Harfli Kelimeler

İzzetüikbal

8 Harfli Kelimeler

İntegral, İstidlal, İstihsal, İstikbal, İstiklal, İstimval, İstiskal, İzmihlal

7 Harfli Kelimeler

İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İllegal, İlmihal, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İstical, İstimal, İştigal, İttisal, İhtilal, İnhilal

6 Harfli Kelimeler

İnfial, İştial, İtidal, İtikal

5 Harfli Kelimeler

İbcal, İbzal, İcmal, İdeal, İğfal, İhlal, İhmal, İkbal, İkmal, İnzal, İptal, İrsal, İshal, İşgal, İşkal, İthal

4 Harfli Kelimeler

İmal, İnal, İsal

Bazı İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ibcal : ululama
icmal : özet, kısaltma, yorum
ideal : ülkü, mefkûre, ülküsel
iğfal : aldatma, ayartma, kandırma
ihlâl : bozma
ihmal : boşlama, savsama, savsaklama
ihtilal : ayaklanma
ihtilâl : devrim, kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
ihtimal : olabilirlik, olasılık, belki, olasılı, yahtemil
ikbal : istek, arzu, odalık, olcay, yükseliş
ikmal : bütünleme, bitirme, tamamlama
illegal : yasa dışı
imal : yapım, işleme, yapma
immoral : töretanımaz
imtisal : uyma
infial : gücenme, edilgi, içerleme, kızgınlık
inhilal : ayrışma
inhilâl : dağılma, bölünme, parçalanma, erime, boşalma, eprimek
inkisarıhayal : beklediğini

Bazı İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


inaksal :

TDK:
sıfat, felsefe Dogmatik

işgal :
TDK:
1. isim Bir yeri ele geçirme
"Çuhahane, bir kumaş fabrikasıydı, İstanbul un işgali sırasında İngilizler yaktılar." - B. Felek
2. Bir yeri geçici bir süre için ele geçirme
"Bir gün okulda işgal eylemi olmuş, bütün öğrencileri toparlamışlar." - A. Ümit
3. Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama
"Talebeyi dersten başka şeylerle işgal töhmeti ile tevbihe maruz kaldı, istifaya mecbur oldu." - A. H. Müftüoğlu
4. Uğraştırma

itidal :
TDK:
1. isim Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
"Onun her hissinde itidal vardı." - A. Ş. Hisar
2. Soğukkanlılık

İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Akif'in Diliyle Açıklamalı İstiklal Marşı - Yazar: Mahmut Toptaş
İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy - Yazar: İsa Kocakaplan
Gün Gün, Saat Saat İstiklal Harbi'nde Batı Cephesi - Yazar: İzzeddin Çalışlar
İstiklal Mahkemelerinde - Yazar: Fahrettin Gün
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı - Yazar: Rıfkı Kaymaz
Bir İstiklal Aşığı Mehmet Akif - Yazar: Turgay Anar
İhmal Edilmiş - Yazar: Lisa Genova
Bir İstiklal Aşığı Mehmet Akif - Yazar: Turgay Anar

İ ile başlayan AL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 11: Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. (Ey Davud hanedanı!) İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim, diye (vahyettik).
YASİN - 35: Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi?.
KASAS - 38: Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.

Kelime Bulma Motoru