İ ile başlayan AK ile biten kelimeler

Başında İ harfleri bulunan ve AK ile biten 67 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan ve AK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan ve AK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan ve AK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaştırmak

18 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaştırmak

17 Harfli Kelimeler

İmkansızlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

İktidarsızlaşmak

15 Harfli Kelimeler

İnsanışaşırtmak, İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İmkansızlaşmak, İnsancıllaşmak, İslamlaştırmak, İslavlaştırmak, İştahlandırmak

13 Harfli Kelimeler

İhtisaslaşmak, İhtiyarlatmak, İlahlaştırmak, İltihaplanmak, İyonlaştırmak, İspiyonlanmak, İspiyonlatmak

12 Harfli Kelimeler

İhtiyarlamak, İnandırılmak, İspiyonlamak

11 Harfli Kelimeler

İddialaşmak, İnsanlaşmak, İslamlaşmak, İspatlanmak, İştahlanmak

10 Harfli Kelimeler

İhbarlamak, İlaçlanmak, İlahlaşmak, İmzalanmak, İmzalatmak, İnanamamak, İnandırmak, İnatlaşmak, İspatlamak

9 Harfli Kelimeler

İlaçlamak, İlmiahlak, İmzalamak, İnanılmak, İhkakıhak

8 Harfli Kelimeler

İstiğrak, İstihkak, İstihlak, İstimlak, İstintak

7 Harfli Kelimeler

İhtirak, İlinçak, İltihak, İltisak, İnanmak, İnfirak, İnhimak, İnsiyak, İntibak, İrtifak, İştikak, İştirak, İştiyak, İttifak, İnfilak

5 Harfli Kelimeler

İdrak, İmsak, İnfak, İntak, İtrak, İlhak

4 Harfli Kelimeler

İnak

Bazı İ ile başlayan AK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ihtirâk : yanmak, tutuşmak
ihtisaslaşmak : ihtisas yapmak
ihtiyarlamak : yaşlanmak, kocamak, bunamak, dişleri dökülmek, farımak, götünün kılı ağarmak, içi geçmek, kağşamak, kamburu çıkmak, karımak, moruklaşmak, yaş ilerlemek
ilhak : katma, bağlama, ekleme
ilhâk : eklemek
ilinçak : salıncak
iltihaplanmak : yangılanmak, boğazı inmek, irinlenmek
imkânsızlaşmak : olanaksızlaşmak
imsak : perhiz, cimrilik
inak : dogma, nas
inanamamak : hayretten donakalmak
inanmak : güvenmek, sevecek, bilmek, ciddiye almak, emin olmak, güven beslemek, güven duymak, güveni olmak, ikna olmak, itimat etmek, kanaat getirmek, kani olmak, mutmain olmak, yutmak
inatlaşmak : dayatışmak, katırlaşmak
infirak : ayrılma
inhimak : kapılma
insanışaşırtmak : akıl durdurmak
intak : dillendirme
intibak : uyarlanma

Bazı İ ile başlayan AK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


iktidarsızlaşmak :

TDK:
nsz İktidarsız duruma gelmek

ilâhlaşmak :
TDK:
ilahlaşmak

intak :
TDK:
1. isim Konuşturma söyletme
2. edebiyat Kişileştirilen varlıklara, hayalî yaratıklara söz söyletme sanatı, dillendirme

İ ile başlayan AK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Dörtlü İttifak - Yazar: Sir Arthur Cona...

Kelime Bulma Motoru