İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 244 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan 5 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet, İbate, İçler, İdari, İflas, İkide, İlahe, İlahi, İlhak, İmale, İmlik, İrade, İradi, İrili, İrite, İskan, İşari, İteği, İtişe, İzafi, İzlev

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibrik : bocit, emzik
icmal : özet, kısaltma, yorum
içici : içkici, ayyaş, akşamcı
içine : öz, salt
içkin : mündemiç
ideal : ülkü, mefkûre, ülküsel
iflâh : kötü, onma
ifrağ : çevirme, boşaltım
ifrat : taşkınlık
ihbar : bildirme, bildirim, bildirilme
ihzar : hazırlama
ikbal : istek, arzu, odalık, olcay, yükseliş
ikili : iskambil, duo, çifte
iklim : ülke, diyar, abuhava, göç
ilhan : imparator, hakan, hükümdar
ilkah : dölleme, döllenme, aşılama
ilmik : ilmek
imale : eğme, uzatma
imâle : benzetmek
imbat : yazın, deniz yeli
imlem : sinyal
indir : mayna
inkâr : yadsıma

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


idame :

TDK:
isim Sürdürme, devam ettirme

imsak :
TDK:
1. isim Oruca başlama zamanı
"İmsake beş dakika kaldı."
2. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma
3. Cimrilik

işsiz :
TDK:
ıssız

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İçeri Girmez miydiniz? - Yazar: Neslihan...
Biraz İnanç - Yazar: Mitch Albom
Gece Yarısı İşgal Altında İstanbul - Yazar: Bekir Büyükarkın
İçeri Bak, İçeri! - Yazar: Eva Petric
Askerlik Hayatım- Irak Cephesi, İşgal İzmir'i ve Ayvalık - Yazar: Ali Çetinkaya
İnanç ve İsyan Ozanı Pır Sultan Abdal - Yazar: Nergishan Tekin
Düşünceden İçeri - Yazar: Müşür Kaya...
Edebiyattan İçeri Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar - Yazar: Mustafa Tatçı
Batıl İnanç - Yazar: Robert L. Park
Edebiyattan İçeri Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar - Yazar: Mustafa Tatçı

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 107: De ki: Siz ona ister inanın, ister inanmayın; şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o (Kur'an) okununca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar.
MEARİC - 11, 12, 13, 14: Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.
İSRA - 110: De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır. » Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.

Kelime Bulma Motoru