İ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 5 harfli 244 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan 5 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan 5 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

İbahi, İbare, İbcal, İbdai, İbham, İblağ, İblis, İbraz, İbret, İbrik, İbzal, İcbar, İccas, İcmal, İçeri, İçgüç, İçici, İçine, İçken, İçkin, İçlem, İçlik, İçmek, İçrek, İçsel, İçsiz, İçten, İçtim, İçyüz, İdadi, İdame, İdare, İdbar, İddia, İdeal, İdman, İdrak, İdrar, İfade, İffet, İfham, İflah, İfrağ, İfrat, İfraz, İfrit, İfsat, İftar, İğdir, İğdiş, İğfal, İğlik, İğmek, İhada, İhale, İhata, İhbar, İhdas, İhlal, İhlas, İhmal, İhraç, İhram, İhraz, İhsan, İhsas, İhtar, İhvan, İhzar, İkame, İkbal, İkdam, İkdar, İkici, İkili, İklim, İkmal, İkona, İkrah, İkram, İkrar, İkraz, İksir, İkter, İlave, İlbay, İldeş, İlenç, İleri, İleti, İlgeç, İlham, İlhan, İlkah, İlkel, İlkin, İllet, İlmek, İlmik, İlyen, İlzam, İmalı, İmame, İmbat, İmbik, İmdat, İmece, İmkan, İmleç, İmlek, İmlem, İmren, İmroz, İmruz, İmsak, İnanç, İnaye, İncik, İncil, İncir, İndir, İndis, İnebe, İneze, İnfak, İnfaz, İngin, İnkar, İnmek, İnmiş, İnput, İnsaf, İnsan, İnşat, İntaç, İntak, İntan, İnzal, İpçik, İpeka, İpham, İplik, İpnos, İpnoz, İpsiz, İptal, İpucu, İrani, İreng, İrfan, İrice, İrkme, İrmik, İroni, İrsal, İrsen, İrşat, İsale, İshal, İskoç, İslav, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İspat, İspir, İspit, İsraf, İstek, İstem, İster, İstif, İstim, İstop, İstor, İsveç, İsyan, İşcen, İşçen, İşçik, İşeme, İşgal, İşini, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İşmar, İşret, İşsiz, İştah, İşteş, İşyar, İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak, İvedi, İvesi, İvmek, İyice, İyisi, İyiyi, İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet, İbate, İçler, İdari, İflas, İkide, İlahe, İlahi, İlhak, İmale, İmlik, İrade, İradi, İrili, İrite, İskan, İşari, İteği, İtişe, İzafi, İzlev

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ibdaî : orijinal
iblâğ : ulaştırma, eriştirme
ibrik : bocit, emzik
iccas : erik
içici : içkici, ayyaş, akşamcı
içlem : tazammun
içyüz : bâtın, künh, mahiyet, zamir
ifraz : salgı, ayırmak
ifrit : öfkeli, ruhlar
ihata : kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme, kavrayış, anlayış, abluka, ufuk
ihram : romalıların, beyaz
ihtar : uyarma, uyarı, ikaz, uyartı
ikmal : bütünleme, bitirme, tamamlama
ikona : ikon
ikrar : bildirme, benimseme, onama, kabul, tasdik
ilahe : tanrıça
ilâhe : mabude
ilbay : vali
ilenç : ilenme, beddua, lanet, kargış, inkisar
ilkin : başta

Bazı İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilmik :

TDK:
isim İlmek (I)

iplik :
TDK:
1. isim Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
2. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu
"İpek ipliği. Pamuk ipliği."
3. Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi

iteği :
TDK:
isim Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü

İ ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İspir (Erzurum)
İnönü (Eskişehir)
İzmit (Kocaeli)

İ ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İhsan Oktay Anar'ın Kurgu Dünyası - Yazar: Osman Gündüz
Saf İlâhe - Yazar: Aziz Karakurt
İhsan Raif Hanım - Yazar: Dr. Cemil Öztürk
İhsan Oktay Anar'ın Romanları - Yazar: Gülseren Özdemir
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın Bütün Seyahatleri (Kutulu) - Yazar: İhsan Süreyya...

Kelime Bulma Motoru