İ ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 14 harfli 56 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan 14 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan 14 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan 14 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

İçtenliksizlik, İdareimaslahat, İdealleştirmek, İfadelendirmek, İkbalperestlik, İlkelleştirmek, İltihaplanmada, İmkansızlaşmak, İndirgenebilir, İnsafsızcasına, İnsancıllaşmak, İnsaniçincilik, İntelektüalizm, İnterferometre, İnterferometri, İskandinavyalı, İslamlaştırmak, İslavlaştırmak, İsteklendirici, İsteklendirmek, İstifsarıhatır, İstikrarsızlık, İşkillendirmek, İştahıkesilmek, İştahlandırmak, İtibarsızlaşma, İvedileştirmek, İyilikbilirlik, İyilikseverlik, İçselleştirmek, İlerletebilmek, İlerleyebilmek, İletişimsizlik, İlgilenebilmek, İlişkilendirme, İliştirebilmek, İliştirivermek, İmzalatabilmek, İmzalayabilmek, İnandırabilmek, İnandırıvermek, İncelenebilmek, İnceletebilmek, İnceleyebilmek, İndirgeyebilme, İnsaniyetlilik, İrdeleyebilmek, İsimlendiriliş, İsimlendirilme, İskorpitgiller, İspatlayabilme, İstenilebilmek, İstifleyebilme, İşitilmemişlik, İşittirebilmek, İşletilebilmek

Bazı İ ile başlayan 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtenliksizlik : samimiyetsizlik
idareimaslahat : geçiştirme, geçiştirmecilik
idealleştirmek : ülküleştirmek
ifadelendirmek : anlamlandırmak
iltihaplanmada : kortizonlu ilâç
imkânsızlaşmak : olanaksızlaşmak
insafsızcasına : gâvurcasına
insaniçincilik : antroposantrizm, insanmerkezcilik
intelektüalizm : entelektüalizm
interferometre : girişimölçer
iskandinavyalı : isveç, norveç, iskandinav
iskorpitgiller : omurgalılardan
islâmlaştırmak : müslümanlaştırmak
islâvlaştırmak : slavlaştırmak
isteklendirici : teşvikkâr
isteklendirmek : özendirmek, birinde, gayret vermek, haydi, hız vermek, kızıştırmak, koluna kuvvet, motive etmek, şevk vermek, teşvik etmek
ivedileştirmek : tacil etmek
iyilikbilirlik : değerbilirlik, kadirşinaslık
iyilikseverlik : hayırseverlik, mürüvvet, semahat

Bazı İ ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


İskandinavyalı :

TDK:
özel, isim İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya da oturan halk ve bu halkın soyundan olan kimse

iştahlandırmak :
TDK:
-i İştahını uyandırmak, iştahlanmasını sağlamak

Kelime Bulma Motoru