İ ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 12 harfli 62 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan 12 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan 12 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan 12 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

İadeiziyaret, İçtimaiyatçı, İdealizasyon, İhracatçılık, İhtilalcilik, İhtisaslaşma, İhtiyarlamak, İhtiyarlatma, İhtiyarlayış, İkirciklenme, İktisatçılık, İlaçlanmamış, İlahlaştırma, İlgilendiren, İlgilendiriş, İlgilendirme, İlgilenmemek, İlginçleşmek, İlişkisizlik, İliştirilmek, İliştirilmiş, İllüstrasyon, İltihaplanma, İltimasçılık, İmparatoriçe, İmparatorluk, İnandırılmak, İncelenmemiş, İnfiratçılık, İnhisarcılık, İnkılapçılık, İnsanımsılar, İnsaniyetsiz, İnsicamlılık, İrritability, İspençhorozu, İspiyonculuk, İspiyonlamak, İspritizmacı, İstatistikçi, İstatistikte, İstemeksizin, İstençsizlik, İstenilmeyen, İstirahatgah, İşaretlenmek, İşaretlenmiş, İşaretleşmek, İşçi-işveren, İşitmemezlik, İşkembecilik, İşletmecilik, İşportacılık, İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık, İyileştirmek, İyilikbilmez, İyonlaştırma, İzlenimcilik

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içtimaiyatçı : sosyolog, toplum bilimci
ihracatçılık : dış satımcılık
ihtilâlcilik : devrimcilik
ilâçlanmamış : ilâçsız
ilgilendiren : ait, raci
ilgilenmemek : ağırsamak, aldırış etmemek, aldırışetmemek, anlamamak, dışında kalmak, dışlamak, el sürmemek, kendi hâline bırakmak, köşeye atılmak, salmak, tınmamak, yüzüne bakmamak
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
iltihaplanma : yangılanma, irinlenme
iltimasçılık : kayırıcılık
imparatorluk : ilhanlık
incelenmemiş : ıcığını cıcığını çıkarmak
insanımsılar : insansılar, antropoitler
insaniyetsiz : mürüvvetsiz
ispençhorozu : hinthorozu
ispiyonlamak : davranışlarını, jurnal etmek, jurnallemek
istatistikçi : sayımlamacı, ekonomik, düzenleyen, istatik uzmanı, sayımlama uzmanı
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
istençsizlik : iradesizlik
istenilmeyen : belâlar mübareği, kötü, rağbetsiz
istirahatgah : yornuk
işçi-işveren : çalışma ekonomisti
işitmemezlik : işitmezlik
itibarsızlık : itibarsız, ıtibarsız

Bazı İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ilginçleşmek :

TDK:
nsz İlginç duruma gelmek

insicamlılık :
TDK:
isim Tutarlılık

işletmecilik :
TDK:
1. isim İşletmecinin yaptığı iş
2. Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi

İ ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sissoylu 1 - Son İmparatorluk - Yazar: Brandon Sanderson
Dünyanın İlk Günü İmparatorluk - 1 - Yazar: Beyazıt Akman
Derin İmparatorluk - Yazar: Orkun Uçar
Dünyanın İlk Günü İmparatorluk - 1 - Yazar: Beyazıt Akman
Imperium - Bir Küçük İmparatorluk - Yazar: Christian Kracht
Gümüş İmparatorluk - Yazar: Conn Iggulden
Kalbini İyileştirmek İster misin? - Yazar: Metin Karabaşoğlu
Bir İmparatorluk Çökerken - Yazar: Cahit Uçuk
Sevda Tutulması 1 - İmparatorluk Çöküyor - Yazar: Tayyip Yelen

Kelime Bulma Motoru