İ ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında İ harfleri bulunan 11 harfli 111 adet kelime bulunuyor.Başında İ harfleri bulunan 11 harfli kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında İ harfleri bulunan 11 harfli kelimeler listesine ya da sonu Başında İ harfleri bulunan 11 harfli biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

İçindekiler, İçlendirmek, İçsürdürücü, İçtenliksiz, İçtensizlik, İdaresizlik, İddialaşmak, İddiasızlık, İdealistlik, İdeolojinin, İdmansızlık, İdraksizlik, İffetsizlik, İfritleşmek, İftariyelik, İftiracılık, İğrendirici, İğrendirmek, İğrengenlik, İhmalkarlık, İhtiyaçları, İhtiyarlama, İkbalperest, İkindiüzeri, İkiyüzlülük, İktisadiyat, İlamaşallah, İlgilenilen, İlginçleşme, İlintilemek, İliştirilme, İlkelleşmek, İllüzyonist, İllüzyonizm, İlmiklenmek, İlsizleşmek, İmajinasyon, İmambayıldı, İmrendirmek, İnançsızlık, İnandırılma, İnanmayınız, İncelemeden, İnceleyerek, İncitmebeni, İndirgenlik, İndirgenmek, İndirgeyici, İngiltereli, İnsafsızlık, İnsancıllık, İnsaniyetli, İnsanlaşmak, İnsanlığına, İnsektaryum, İnşaatçılık, İntegrasyon, İpliklenmek, İpnotizmacı, İpnotizmalı, İradesizlik, İrredantizm, İskillenmek, İslamlaşmak, İspatlanmak, İspençiyari, İspiyonlama, İstatistiki, İsteklenmek, İsteksizlik, İstemeyerek, İstemsizlik, İstenççilik, İstenilmeme, İstiflenmek, İstikrarsız, İstilacılık, İstilzaziye, İstralyalar, İstrongilos, İsyankarlık, İşaretlemek, İşaretlenme, İşaretleşme, İşitilmedik, İşitilmemiş, İşkillenmek, İşkilsizlik, İşlemecilik, İşlemleyici, İşletilmesi, İşletmenlik, İşlevsizlik, İşleyemeyen, İşsizlikten, İştahlanmak, İştahsızlık, İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık, İvedilenmek, İvedileşmek, İyileşmemek, İyileştiren, İyilikbilir, İyilikçilik, İyiliksever, İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
içtenliksiz : samimiyetsiz
ideolojinin : dönek
idraksizlik : anlayışsızlık
iffetsizlik : silisizlik
ihmalkârlık : savsaklama
ihtiyarlama : yaşlanma
ikindiüzeri : ikindiüstü
ilsizleşmek : yurtsuz
imajinasyon : imgelem
inançsızlık : imansızlık, itikatsızlık
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
incitmebeni : kanser
insancıllık : beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma
iradesizlik : istençsizlik
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
ispatlanmak : tanıtlanmak
ispençiyari : eczacılık
istatistiki : sayımlamalı
isteksizlik : gönülsüzlük, kırıklık, rağbetsizlik
istenilmeme : rağbetsizlik
istikrarsız : dengesiz, kararsız
istralyalar : arma
istrongilos : izmaritgillerden, ızmaritgillerden
işaretlemek : nişanlamak
işitilmedik : fevkalâde, kandilli küfür
işkillenmek : pirelenmek, huylanmak, ikirciklenmek, kuşku uyanmak, midesi bulanmak
işletmenlik : operatörlük
işsizlikten : başını bir yere bağlamak

Bazı İ ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ikiyüzlülük :

TDK:
isim İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, riya, riyakârlık, mürailik
"Zamanın iki yüzlülüğünden nefret etmiş olmalı." - E. Şafak

ipliklenmek :
TDK:
nsz Tel tel olmak, lif lif olmak
"Kumaş ipliklenmiş."

itilâfçılık :
TDK:
itilafçılık

Kelime Bulma Motoru