TA ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve T ile biten 70 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve T ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve T ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Tamamiyet, Taallukat

8 Harfli Kelimeler

Tahaşşüt, Tahdidat, Tahkikat, Tahkimat, Tahribat, Tahrifat, Tahrikat, Tahrirat, Tahsilat, Tahsisat, Tahşidat, Tahvilat, Takayyüt, Taklavat, Taksimat, Taksirat, Tanzifat, Tanzimat, Tarassut, Tartarat, Tasallut, Tatbikat, Tavassut, Tazminat, Tabiiyet, Tabildot, Tafsilat

7 Harfli Kelimeler

Taaddüt, Taahhüt, Taammüt, Taannüt, Tababet, Tabldot, Taharet, Takibat, Talavet, Talimat, Tamanit, Tamirat, Tanjant, Taravet, Tarikat, Tazimat, Taziyet, Tadilat, Talakat

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabiat, Tablet, Tahdit, Tahnit, Taklit, Taksit, Takyit, Talmut, Tankut

5 Harfli Kelimeler

Tabut, Tadat, Takat, Tanıt, Taret, Taşıt

4 Harfli Kelimeler

Taht, Takt, Tart, Tayt, Taat

3 Harfli Kelimeler

Tat

Bazı TA ile başlayan T ile biten kelimelerin eş anlamlıları


taahhüt : üstlenme, angajman, üstenme
taallukat : ilgililer, yakınlar
taammüt : taammüden
taannüt : direnme, direnim
tabiiyet : bağım, uyruk, milliyet
tâbiiyet : bağımlılık, bağlılık, uyrukluk
tabldot : seçmesiz yemek
tabut : imam kayığı, imamkayığı
tadat : sayma, sayı, sayım
tadilat : değiştirme
tadilât : değişiklik, tadil
tafsilat : ayrıntı
tafsilât : ayrıntılar
taharet : temizlik
tahaşşüt : yığınak, yığılma, birikme
tahdidat : sınırlamalar, kısıntılar
tahdit : sınırlama, çevreleme, daraltma
tahkikat : soruşturmalar, soruşturma, tahkîki
tahkimat : hendek, inşaat sürveyanı
tahnit : ölüyü
tahrifat : değiştirme, bozma, kalem oynatma
tahrikât : kışkırtmalar, kışkırtılar, kışkırtı, kışkırtma
tahsisat : ödenek, karşılık
tahşidat : tehaşşüd

Bazı TA ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


taannüt :

TDK:
isim Direnme, ayak direme, inat etme, direnim

tabiat :
TDK:
1. isim Doğa
"İnsan zekâsı tabiatın içinde değil tabiatın yanında, ayrı bir kuvvettir." - A. Haşim
2. Doğal özellik
"Arazinin tabiatı."
3. Huy, karakter
"Mağrur, bazen zalim olacak kadar hiddetli, bazen çok müşfik ve hassas bir tabiattadır." - A. H. Çelebi
4. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni
"Abdi Bey, tabiat sahibi, altıncı kat terasında böyle bir bahçe tanzimi, doğrusu takdire şayan." - A. İlhan
5. İnsanın büyük abdest bozma kolaylığı veya zorluğu

takayyüt :
TDK:
1. isim Bağlı olma, bağlanma
2. Üstüne düşme, özen gösterme

TA ile başlayan T ile biten İlçe isimleri

Taşkent (Konya)

TA ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tanzimat Edebiyatı - Yazar: İsmail Parlatır
Tanzimat Fikri ve Edebiyat - Yazar: Şemsettin Şeker
Islahatçı Bir İslam Düşünürü: Tunuslu Hayreddin Paşa ve Tanzimat - Yazar: Bekir Karlığa
Cerrahiler: Sosyal Değişme ve Tarikat - Yazar: Fulya Atacan
Refia Sultan-Bir Tanzimat Prensesi - Yazar: Ayşe Kara
CSI: Miami Tarikat Avcıları - Yazar: Donn Cortez
Tanzimat Edebiyatı - Yazar: Kolektif
CSI: Miami Tarikat Avcıları - Yazar: Donn Cortez
Tanzimat Dönemi Edebiyatı - Yazar: Şemsettin Kutlu

Kelime Bulma Motoru