TA ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve K ile biten 408 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Taksitlendirebilmek

17 Harfli Kelimeler

Tarafsızlaştırmak, Taksitlendirilmek, Tasarımlayabilmek, Tasdiklettirilmek

16 Harfli Kelimeler

Tasdikletebilmek, Tasdikleyebilmek, Tatlandırabilmek

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük, Taksitlendirmek, Tanrıtanımazlık, Tavırlarıdüşmek, Tamamlanabilmek, Tamamlatabilmek, Tamamlayabilmek, Tamamlayıvermek, Tanımlayabilmek, Tanımlayıvermek, Tanıştırabilmek, Tanıtlayabilmek, Tartışılabilmek, Tasarlanabilmek, Tasarlayabilmek, Tasdiklettirmek

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik, Tahammülsüzlük, Tanrılaştırmak, Tariflendirmek, Tarihlendirmek, Tasasıdağılmak, Taşıllaştırmak, Tatlılaştırmak, Tamamlattırmak, Tanıtılabilmek, Tasdikletilmek, Tazeleyebilmek

13 Harfli Kelimeler

Taharetlenmek, Tamamlanmamak, Tanıştırılmak, Tapıncakçılık, Tasalandırmak, Tasarımlanmak, Tasarrufçuluk, Taşyüreklilik, Tabulaştırmak, Takatukacılık, Takıntısızlık, Taktırabilmek, Taptırabilmek, Tartılabilmek, Tartışabilmek, Tartışmacılık, Tasarımsızlık, Tasarrufluluk, Taslayabilmek, Taşlayabilmek, Tattırabilmek, Tavlayabilmek, Tazelendirmek, Tazeleştirmek

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tahirbuselik, Tahsildarlık, Takunyacılık, Tangırdatmak, Tanımamazlık, Tanıtmacılık, Tarikatçılık, Tartaklanmak, Tasarımlamak, Tasarlayarak, Taşlamacılık, Tatlandırmak, Tatminsizlik, Tatsızlaşmak, Tavlandırmak, Tayyarecilik, Taçlandırmak, Tahripkarlık, Takdirkarlık, Takılıvermek, Takınabilmek, Takıntılılık, Tamburacılık, Tanınabilmek, Tanışabilmek, Tanıtabilmek, Tanıtıvermek, Tanıyabilmek, Tanıyıvermek, Tantanacılık, Tapınabilmek, Taranabilmek, Taratabilmek, Tarayabilmek, Tartıştırmak, Tasarımcılık, Tasdiklenmek, Tasdikletmek, Tasfiyecilik, Taşınabilmek, Taşırabilmek, Taşırıvermek, Taşıtabilmek, Taşıyabilmek, Taşıyıvermek, Tatminkarlık, Tavernacılık

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tahrikçilik, Tahtalaşmak, Takatsizlik, Takdimcilik, Takılganlık, Takırdatmak, Takıştırmak, Takipsizlik, Takmamazlık, Talaşlanmak, Talazlanmak, Talihsizlik, Tamahkarlık, Tamamlanmak, Tamamlatmak, Tamponlamak, Tangırdamak, Tanımayarak, Tanımlanmak, Tanınmışlık, Tanıştırmak, Tanıtıcılık, Tanıtlanmak, Tankercilik, Tanrılaşmak, Tanrısallık, Tanrısızlık, Tapınılacak, Tapışlanmak, Tarafgirlik, Tarafsızlık, Taraftarlık, Tarazlanmak, Tarihsellik, Tartaklamak, Tartışılmak, Tartışmalık, Tasarlanmak, Tasniflemek, Taşıllaşmak, Taşımacılık, Taşıyıcılık, Tatarlaşmak, Tatlılaşmak, Tavşancılık, Taylorculuk, Tabiatlılık, Tahlilcilik, Tahmincilik, Taklitçilik, Taktikçilik, Talepkarlık, Tanıksızlık, Tanımlatmak, Tanıttırmak, Tarattırmak, Tarayıcılık, Tardedilmek, Tarifsizlik, Tarihsizlik, Tartabilmek, Tasarlatmak, Tasdiklemek, Tasvircilik, Taşınmazlık, Tatavacılık, Tatlımsılık, Tavizkarlık

10 Harfli Kelimeler

Tabaklamak, Tabulaşmak, Tahtacılık, Takırdamak, Takipçilik, Takozlamak, Taksicilik, Talancılık, Talanlamak, Talaşlamak, Tamamlamak, Tamircilik, Tanelenmek, Tanıklamak, Tanımazlık, Tanımlamak, Tanısızlık, Tanışıklık, Tanıtılmak, Tanıtımcık, Tanıtımlık, Tanıtlamak, Tanıtmalık, Tanrıcılık, Tanrısamak, Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapırdamak, Tapışlamak, Taraflılık, Tarakçılık, Taraklamak, Taraşlamak, Tarazlamak, Tarhanalık, Tarımcılık, Tarihçilik, Tarttırmak, Tasalanmak, Tasarlamak, Tasasızlık, Tasımlamak, Taşeronluk, Tatlıcılık, Tavizcilik, Tavukçuluk, Tazelenmek, Tazeleşmek, Tazılaşmak, Tabakçılık, Tablacılık, Taburculuk, Tadabilmek, Tadıvermek, Tafracılık, Takabilmek, Takıvermek, Taklacılık, Taktırtmak, Taliplilik, Tanıdıklık, Tanıklılık, Tanımışlık, Tapabilmek, Taponculuk, Tartıcılık, Tarumarlık, Taşabilmek, Taşayazmak, Taşınırlık, Taşıvermek, Taşralılık, Tatilcilik, Tavlacılık, Tazeletmek

9 Harfli Kelimeler

Taçlanmak, Takacılık, Takmazlık, Taktırmak, Talebelik, Tanelemek, Tanılamak, Tanımamak, Tanınacak, Tannanlık, Tapalamak, Tapınacak, Taptırmak, Tapulamak, Taracanak, Tartılmak, Tartışmak, Taşımalık, Taşkınlık, Taşlanmak, Taşlaşmak, Taşlatmak, Tatlanmak, Tatsızlık, Tattırmak, Tavlanmak, Tavsatmak, Tavşanlık, Tayfalmak, Tayyetmek, Tazelemek, Tankçılık, Tapşırmak, Tapuculuk, Tardetmek, Taslatmak

8 Harfli Kelimeler

Tabaklık, Tabanlık, Tabetmek, Tabiilik, Tabiplik, Tabutluk, Tacizlik, Tadımlık, Tahakkuk, Takılmak, Takınmak, Takışmak, Takkadak, Talazlık, Tanıklık, Tanılmak, Tanımlık, Tanınmak, Tanışmak, Tanıtmak, Tanlamak, Tanrılık, Tapıncak, Tapınmak, Taranmak, Taratmak, Tartarik, Taslamak, Taşçılık, Taşımlık, Taşınmak, Taşırmak, Taşıtmak, Taşlamak, Tatarcık, Tatlılık, Tavcılık, Tavlamak, Tavsamak, Taylamak, Takıklık, Taliplik, Tamlamak, Tanışlık, Tartarak

7 Harfli Kelimeler

Taalluk, Taaşşuk, Tabilik, Takanak, Takınak, Tanecik, Tangsuk, Tanıdık, Tanımak, Tanışık, Tapacak, Tapınak, Taramak, Tartmak, Taşımak, Tavalık, Tayalık, Tazelik, Tazılık

6 Harfli Kelimeler

Tabnak, Tahkik, Tahrik, Taklak, Takmak, Taksuk, Taktak, Taktik, Talşık, Tamlık, Tamtuk, Tanguk, Tansık, Tantık, Tapduk, Taplak, Tapmak, Tasdik, Taslak, Taşlık, Taşmak, Taşrık, Tatbik, Tatmak, Taylak, Tazyik, Tartak

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Tabuk, Tacik, Taguk, Takık, Talik, Tamik, Tanık, Tapuk, Tarak, Tarik, Taşak, Tatak, Tavik, Tavuk, Tazik, Talak

4 Harfli Kelimeler

Talk, Tank, Tavk

3 Harfli Kelimeler

Tak

Bazı TA ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


takılganlık : muziplik
taktik : tabiye, yönlem, teknik direktör
talazlanmak : dalgalanmak
talik : erteleme, asma
tamamlanmak : bütünlenmek, bitirilmek, olmak, tamam olmak
tamamlanmamak : yarım kalmak
tanıklık : şahitlik, şahadet, şehadet
tanıtmak : tanıştırmak, gözler önüne sermek, prezante etmek, takdim etmek
tanrısamak : apothéoser
tanrıtanımazlık : ateizm
tapıncak : fetiş, put
tapınılacak : tapıngu
tapulamak : şufa
taramak : taraklamak, süzmek, tarak vurmak
tasasızlık : aldırmazlık, gamsızlık, keyif
taşak : haya, yumurta
taşıllaşmak : fosilleşmek
taşlık : sofa, konsa, bor, burtlak, katı, şimşir
tatak : sümük
tatlılaşmak : sevimli, ballanmak
tavk : boyunduruk
tavlamak : gönül avlamak
tazelemek : tekrarlamak, yarasını deşmek

Bazı TA ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tapalamak :

TDK:
-i Şişe vb.nin ağzına tapa koymak, tıpalamak
"Şişeyi tapaladı."

taranmak :
TDK:
1. nsz Tarama işi yapılmak
"Saçlar, sımsıkı taranmış, fırçalanmış, ensesinde bir topuz yapılmıştı." - H. E. Adıvar
2. Kendi başını taramak
"Bugün bu tarağımla taranmıştım." - S. F. Abasıyanık
3. Dikkatlice bir şey aramak

tasdik :
TDK:
1. isim Doğrulama
2. Onay, onaylama

TA ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 13: Allah: Öyle ise, «İn oradan!» Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen aşağılıklardansın! buyurdu.

Kelime Bulma Motoru