TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.Başında TAP harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAP harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAP harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık, Taptırabilmek

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda, Tapınabilmek, Taptırabilme

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak, Tapınabilme, Tapirgiller

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma, Tapabilmek, Taponculuk

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak, Tapabilme, Tapşırmak, Tapuculuk

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tapacak : mabut
tapağ : saygı
tapalamak : tıpalamak
tapalı : tıpalı
tapanlar : abede
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapı : mabut, tanrı
tapınacak : fetiş
tapınak : mabet, ibadethane
tapıncak : fetiş, put
tapıncakçılık : fetişizm
tapınç : tapınma
tapıngu : tapınılacak
tapınılacak : tapıngu
tapınış : ibadet
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapır : icat
tapir : tapirgillerden
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
tapkur : topluluk, kafile
taplak : teyit
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapon : eski, kalık
tapşırma : mahlas
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapukçı : saray
tapulamak : şufa
tapulu : mülkiyetinde
tapun : beklenti, ibadet
tapunmuş : sofu

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapa :

TDK:
1. isim Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten tıkaç, tıpa
2. askerlik Top mermisinin ucuna takılan ve mermi atıldıktan sonra patlamasını sağlayan ayarlı başlık

tapıklamak :
TDK:
1. -i Birini beğenerek arkasını okşamak, tapışlamak
2. Tıpışlamak

tapırdamak :
TDK:
nsz "Tapırtı" sesi çıkarmak

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 138: İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi.

Kelime Bulma Motoru