TA ile başlayan L ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve L ile biten 32 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve L ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve L ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve L ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Takı-fiil, Tavşancıl

8 Harfli Kelimeler

Tahallül, Tahammül, Tahavvül, Tahayyül, Tanrısal, Tarımsal, Tarihsel, Tasımsal

7 Harfli Kelimeler

Tamusal, Tanecil

6 Harfli Kelimeler

Tafsil, Tahlil, Tahmil, Tahril, Tahsil, Tahvil, Tantal, Tartıl, Taşçıl, Tatsal

5 Harfli Kelimeler

Tacil, Tadil, Tahıl, Talil, Tanıl, Taşıl, Tatil, Tavil

4 Harfli Kelimeler

Tabl

3 Harfli Kelimeler

Tal

Bazı TA ile başlayan L ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tadil :

TDK:
isim Değişiklik
"Teklif olunan antlaşma tadilleri pek sudan şeylerdi." - F. R. Atay

tahavvül :
TDK:
isim Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm
"Gençliğin karşısına çıkınca harika bir tahavvülle başı dikildi." - P. Safa

tahril :
TDK:
isim Çizgi

TA ile başlayan L ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Realist Halk Hikayelerinden Tayyarzade Hikayesi ile Hançerli Hanım Hikayesi Üzerine Bir Tahlil Denem - Yazar: Pakize Aytaç
Lisan ve Edebiyatımız Hakkında Tahlil - Tankit - Mukayese - Yazar: Cezmi Ertuğrul

TA ile başlayan L ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 100, 101: Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

Kelime Bulma Motoru