TAB ile başlayan kelimeler

Başında TAB harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Tabiileştirme, Tabulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tabulaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabakalanma, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tabiiyetsiz, Tabiatlılık

10 Harfli Kelimeler

Tabakalama, Tabaklamak, Tabaklanma, Tabiatıyla, Tabiatüstü, Tabiileşme, Tabiiyetli, Tabulaşmak, Tabakçılık, Tabancasız, Tablacılık, Taburculuk

9 Harfli Kelimeler

Tabakasız, Tabakhane, Tabaklama, Tabırname, Tabiatsız, Tabirname, Tabulaşma, Tabütüvan, Tabancalı, Tabelasız

8 Harfli Kelimeler

Tabakalı, Tabaklık, Tabanlık, Tabansız, Tabanvay, Tabasbus, Tabelacı, Tabetmek, Tabiatçı, Tabiatlı, Tabiatta, Tabiilik, Tabiplik, Tablakar, Tabutluk, Tabaksız, Tabelalı, Tabiiyet, Tabildot

7 Harfli Kelimeler

Tababet, Tabakçı, Tabanca, Tabanlı, Tabetme, Tabilik, Tablacı, Tablalı, Tabldot, Tabliye, Taburcu, Tabaklı

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabaka, Tabdan, Tabğaç, Tabiat, Tabiye, Tablet, Tabnak, Tabure, Tabanı, Tabela

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Taban, Tabar, Tabip, Tabkı, Tabla, Tablo, Tabuk, Tabur, Tabut, Tabya, Tabii, Tabir

4 Harfli Kelimeler

Taba, Tabı, Tabl, Tabu, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Tab

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tabaklama : sepileme, tabaklık
tabaklamak : sepilemek, terbiye etmek
tabaklık : tabaklama, debagat, sepi, sepicilik
taban : kaide, ayaklık, duraç, çubuk, temel, baz, dip, kalde, oturak, zemin
tabanca : kısa, hafif, namlu, silah, silâhlık
tabanlık : ayak, keçe, travers
tabasbus : yaltaklık, yaltaklanma, yaltakçılık
tabela : hastane, levha
tabelâ : açıklama, tahta, hastahane, işaret
tabğaç : ulu, saygıdeğer
tabı : mizaç, huy, tabiat, karakter, bası, baskı, basım
tabi : tabiî, basan, basımcı, uyruk, basıcı, bazman

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tabakalanma :

TDK:
isim, jeoloji Tabakaların birbiri üstüne veya birbiri ardınca sıralanışı

tabaklanmak :
TDK:
nsz Hayvan postları çeşitli kimyasal maddelerle işlenmek, terbiye edilmek

tabelâcılık :
TDK:
tabelacılık

TAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kül Tablet - Yazar: Lütfiye Aydın
Şiirin Tabanı - Yazar: Muhsin Şener

Kelime Bulma Motoru