TAB ile başlayan kelimeler

Başında TAB harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Tabiileştirme, Tabulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tabulaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabakalanma, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tabiiyetsiz, Tabiatlılık

10 Harfli Kelimeler

Tabakalama, Tabaklamak, Tabaklanma, Tabiatıyla, Tabiatüstü, Tabiileşme, Tabiiyetli, Tabulaşmak, Tabakçılık, Tabancasız, Tablacılık, Taburculuk

9 Harfli Kelimeler

Tabakasız, Tabakhane, Tabaklama, Tabırname, Tabiatsız, Tabirname, Tabulaşma, Tabütüvan, Tabancalı, Tabelasız

8 Harfli Kelimeler

Tabakalı, Tabaklık, Tabanlık, Tabansız, Tabanvay, Tabasbus, Tabelacı, Tabetmek, Tabiatçı, Tabiatlı, Tabiatta, Tabiilik, Tabiplik, Tablakar, Tabutluk, Tabaksız, Tabelalı, Tabiiyet, Tabildot

7 Harfli Kelimeler

Tababet, Tabakçı, Tabanca, Tabanlı, Tabetme, Tabilik, Tablacı, Tablalı, Tabldot, Tabliye, Taburcu, Tabaklı

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabaka, Tabdan, Tabğaç, Tabiat, Tabiye, Tablet, Tabnak, Tabure, Tabanı, Tabela

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Taban, Tabar, Tabip, Tabkı, Tabla, Tablo, Tabuk, Tabur, Tabut, Tabya, Tabii, Tabir

4 Harfli Kelimeler

Taba, Tabı, Tabl, Tabu, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Tab

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tabaka : kat, katman, şöhret
tabakalı : katmanlı
tabaklama : sepileme, tabaklık
tabaklamak : sepilemek, terbiye etmek
taban : kaide, ayaklık, duraç, çubuk, temel, baz, dip, kalde, oturak, zemin
tabanıyarık : korkak
tabasbus : yaltaklık, yaltaklanma, yaltakçılık
tabetmek : basmak
tabı : mizaç, huy, tabiat, karakter, bası, baskı, basım
tabırnâme : güzârişnâme
tabiatçı : doğa bilimci
tabiatsız : huysuz, geçimsiz
tabiatta : çobanıl, iyot
tabiatüstücü : doğaüstücü
tabiîleştirmek : doğallaştırmak
tabiîlik : doğallık
tâbiiyetli : uyruklu
tâbilik : yayımcılık, basıcılık, editörlük
tabip : hekim, doktor, müdâvî
tabiplik : hekimlik, doktorluk
tabkı : vicdan
tabl : davul

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tabaklanmak :

TDK:
nsz Hayvan postları çeşitli kimyasal maddelerle işlenmek, terbiye edilmek

tabanca :
TDK:
1. isim Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah
"Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür." - F. R. Atay
2. Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç

tabiatsızlık :
TDK:
isim Tabiatsız olma durumu

Kelime Bulma Motoru