TAB ile başlayan kelimeler

Başında TAB harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Tabiileştirme, Tabulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tabulaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabakalanma, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tabiiyetsiz, Tabiatlılık

10 Harfli Kelimeler

Tabakalama, Tabaklamak, Tabaklanma, Tabiatıyla, Tabiatüstü, Tabiileşme, Tabiiyetli, Tabulaşmak, Tabakçılık, Tabancasız, Tablacılık, Taburculuk

9 Harfli Kelimeler

Tabakasız, Tabakhane, Tabaklama, Tabırname, Tabiatsız, Tabirname, Tabulaşma, Tabütüvan, Tabancalı, Tabelasız

8 Harfli Kelimeler

Tabakalı, Tabaklık, Tabanlık, Tabansız, Tabanvay, Tabasbus, Tabelacı, Tabetmek, Tabiatçı, Tabiatlı, Tabiatta, Tabiilik, Tabiplik, Tablakar, Tabutluk, Tabaksız, Tabelalı, Tabiiyet, Tabildot

7 Harfli Kelimeler

Tababet, Tabakçı, Tabanca, Tabanlı, Tabetme, Tabilik, Tablacı, Tablalı, Tabldot, Tabliye, Taburcu, Tabaklı

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabaka, Tabdan, Tabğaç, Tabiat, Tabiye, Tablet, Tabnak, Tabure, Tabanı, Tabela

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Taban, Tabar, Tabip, Tabkı, Tabla, Tablo, Tabuk, Tabur, Tabut, Tabya, Tabii, Tabir

4 Harfli Kelimeler

Taba, Tabı, Tabl, Tabu, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Tab

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taba : tütün rengi
tababet : tıp, hekimlik
tabakalı : katmanlı
tabakasız : katmansız
tabaklık : tabaklama, debagat, sepi, sepicilik
tabanca : kısa, hafif, namlu, silah, silâhlık
tabanıyarık : korkak
tabansız : korkak, yüreksiz, ödlek
tabansızlık : korkaklık, yüreksizlik
tabanvay : yayan
tabar : tapan, tapınan, vuran, döven, dövüşçü
tabasbus : yaltaklık, yaltaklanma, yaltakçılık
tabdan : ışıklı, parlak
tabela : hastane, levha
tabelâ : açıklama, tahta, hastahane, işaret
tabı : mizaç, huy, tabiat, karakter, bası, baskı, basım
tabiat : doğa, huy, zevk, beğeni, kainat, seciye

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tabakalı :

TDK:
sıfat Tabakası olan

tabakçı :
TDK:
1. isim Tabak yapan veya satan kimse
2. Lokanta vb. yerlerde bulaşık yıkayan kimse

tabaklanmak :
TDK:
nsz Hayvan postları çeşitli kimyasal maddelerle işlenmek, terbiye edilmek

TAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şiirin Tabanı - Yazar: Muhsin Şener
Hasır Tabure - Yazar: A. Gürsel Ekmekçi

Kelime Bulma Motoru