TAB ile başlayan kelimeler

Başında TAB harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Tabiileştirme, Tabulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tabulaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabakalanma, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tabiiyetsiz, Tabiatlılık

10 Harfli Kelimeler

Tabakalama, Tabaklamak, Tabaklanma, Tabiatıyla, Tabiatüstü, Tabiileşme, Tabiiyetli, Tabulaşmak, Tabakçılık, Tabancasız, Tablacılık, Taburculuk

9 Harfli Kelimeler

Tabakasız, Tabakhane, Tabaklama, Tabırname, Tabiatsız, Tabirname, Tabulaşma, Tabütüvan, Tabancalı, Tabelasız

8 Harfli Kelimeler

Tabakalı, Tabaklık, Tabanlık, Tabansız, Tabanvay, Tabasbus, Tabelacı, Tabetmek, Tabiatçı, Tabiatlı, Tabiatta, Tabiilik, Tabiplik, Tablakar, Tabutluk, Tabaksız, Tabelalı, Tabiiyet, Tabildot

7 Harfli Kelimeler

Tababet, Tabakçı, Tabanca, Tabanlı, Tabetme, Tabilik, Tablacı, Tablalı, Tabldot, Tabliye, Taburcu, Tabaklı

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabaka, Tabdan, Tabğaç, Tabiat, Tabiye, Tablet, Tabnak, Tabure, Tabanı, Tabela

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Taban, Tabar, Tabip, Tabkı, Tabla, Tablo, Tabuk, Tabur, Tabut, Tabya, Tabii, Tabir

4 Harfli Kelimeler

Taba, Tabı, Tabl, Tabu, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Tab

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taba : tütün rengi
tabaat : basımcılık, basım
tababet : tıp, hekimlik
tabak : sepici, debbağ, fağfur, ölüdoğa, sofra takımı, şangırtı, tepsi
tabaklama : sepileme, tabaklık
tabaklanmak : sepilenmek
tabanıyarık : korkak
tabansız : korkak, yüreksiz, ödlek
tabansızlık : korkaklık, yüreksizlik
tabanvay : yayan
tabar : tapan, tapınan, vuran, döven, dövüşçü
tabdan : ışıklı, parlak
tabela : hastane, levha
tabelâ : açıklama, tahta, hastahane, işaret
tabetmek : basmak
tabğaç : ulu, saygıdeğer
tabiatıyla : kendiliğinden, doğallayın
tabiatüstücülük : sürnatüralizm, doğaüstücülük
tabiîleştirmek : doğallaştırmak
tabiîlik : doğallık
tabiiyet : bağım, uyruk, milliyet
tâbiiyet : bağımlılık, bağlılık, uyrukluk

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tabanca :

TDK:
1. isim Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silah
"Biraz eğildikleri zaman cübbelerinin arkasında tabanca kabzalarının kabartısı görülür." - F. R. Atay
2. Boyacılıkta kullanılan, basınçlı hava yardımıyla boya püskürtmeye yarayan araç

tâbiiyet :
TDK:
tabiiyet

tabiplik :
TDK:
isim Hekimlik, doktorluk

TAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vollard - Bir Tablo Satıcısının Anıları - Yazar: Ambroise Vollard
Şiirin Tabanı - Yazar: Muhsin Şener
Vollard - Bir Tablo Satıcısının Anıları - Yazar: Ambroise Vollard
Porselen Tabak - Yazar: Nevriye Vatansever
Üç Pastoral ve Pastoriza Tablo - Yazar: Mehmet Murat Somer

Kelime Bulma Motoru