TAB ile başlayan kelimeler

Başında TAB harfleri bulunan 101 adet kelime bulunuyor.Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TAB harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında TAB harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Tabiileştirmek, Tabiiyetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Tabiileştirme, Tabulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Tabakalanmak, Tabiatsızlık, Tabiatüstücü, Tabulaştırma

11 Harfli Kelimeler

Tabakalamak, Tabakalanma, Tabaklanmak, Tabanıyarık, Tabansızlık, Tabelacılık, Tabiileşmek, Tabiiyetsiz, Tabiatlılık

10 Harfli Kelimeler

Tabakalama, Tabaklamak, Tabaklanma, Tabiatıyla, Tabiatüstü, Tabiileşme, Tabiiyetli, Tabulaşmak, Tabakçılık, Tabancasız, Tablacılık, Taburculuk

9 Harfli Kelimeler

Tabakasız, Tabakhane, Tabaklama, Tabırname, Tabiatsız, Tabirname, Tabulaşma, Tabütüvan, Tabancalı, Tabelasız

8 Harfli Kelimeler

Tabakalı, Tabaklık, Tabanlık, Tabansız, Tabanvay, Tabasbus, Tabelacı, Tabetmek, Tabiatçı, Tabiatlı, Tabiatta, Tabiilik, Tabiplik, Tablakar, Tabutluk, Tabaksız, Tabelalı, Tabiiyet, Tabildot

7 Harfli Kelimeler

Tababet, Tabakçı, Tabanca, Tabanlı, Tabetme, Tabilik, Tablacı, Tablalı, Tabldot, Tabliye, Taburcu, Tabaklı

6 Harfli Kelimeler

Tabaat, Tabaka, Tabdan, Tabğaç, Tabiat, Tabiye, Tablet, Tabnak, Tabure, Tabanı, Tabela

5 Harfli Kelimeler

Tabak, Taban, Tabar, Tabip, Tabkı, Tabla, Tablo, Tabuk, Tabur, Tabut, Tabya, Tabii, Tabir

4 Harfli Kelimeler

Taba, Tabı, Tabl, Tabu, Tabi

3 Harfli Kelimeler

Tab

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


taba : tütün rengi
tabak : sepici, debbağ, fağfur, ölüdoğa, sofra takımı, şangırtı, tepsi
tabakasız : katmansız
tabaklama : sepileme, tabaklık
tabaklık : tabaklama, debagat, sepi, sepicilik
taban : kaide, ayaklık, duraç, çubuk, temel, baz, dip, kalde, oturak, zemin
tabanlık : ayak, keçe, travers
tabansızlık : korkaklık, yüreksizlik
tabasbus : yaltaklık, yaltaklanma, yaltakçılık
tabdan : ışıklı, parlak
tabırnâme : güzârişnâme
tabiat : doğa, huy, zevk, beğeni, kainat, seciye, mizaç, yaradılış, âdet, alışkanlık, natür, tabı, toga, vergi

Bazı TAB ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tabakhane :

TDK:
isim Hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer, sepi yeri

tabiatsızlık :
TDK:
isim Tabiatsız olma durumu

tabir :
TDK:
1. isim Rüya yorma, yorumlama
2. Yorum
"Düş biter bitmez tüccar uyanıverdi ve hemen rüya tabiri kitaplarını açtı." - İ. O. Anar
3. Deyiş, anlatım, ifade
"Bugünlük temsil sözünü kullanırken onu alışılmış bir tabir olarak alıyoruz." - A. K. Tecer
4. Deyim
"Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz e dokunmuştu." - P. Safa

TAB ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Porselen Tabak - Yazar: Nevriye Vatansever

Kelime Bulma Motoru