TA ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve N ile biten 97 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve N ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve N ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve N ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan

11 Harfli Kelimeler

Taçlandıran, Tanınabilen, Taşınamayan

10 Harfli Kelimeler

Tacikistan, Tahtakacan, Tahtalağan, Tahtırevan, Taktiliğen, Tamamlayan, Tanınmayan, Tanışmadan, Tarafımdan, Tarafından, Tasarlayan

9 Harfli Kelimeler

Taammüden, Tabütüvan

8 Harfli Kelimeler

Tahassun, Tahminen, Tahriren, Tahtadan, Takılgan, Takriben, Tamlanan, Tamlayan, Tansiyon, Tarafeyn, Tarlatan, Taşkıran, Tatonman, Tavattun, Tavışgan, Tazammun

7 Harfli Kelimeler

Taaffün, Taayyün, Takacan, Takagan, Takiben, Talihin, Tamamen, Tanınan, Tanıtan, Tapınan, Taşemen, Taşeron, Taşıyan, Tarihen, Tazekan

6 Harfli Kelimeler

Tabdan, Tackın, Taçkın, Taflan, Taftin, Tahmin, Tahsin, Takson, Takvin, Talkan, Talkın, Talpın, Tampon, Tanman, Tannan, Tarçın, Tarhun, Tarpan, Tarsin, Tartan, Tashin, Taşgan, Taşgın, Taşkın, Tatmin, Tavşan, Tayfun, Taygan, Tayvan, Tazmin

5 Harfli Kelimeler

Taban, Tağan, Tahın, Tahin, Talan, Tanen, Tanın, Tanin, Tapan, Tapın, Tapon, Tapun, Tavan, Tayın, Tayin

4 Harfli Kelimeler

Taun

3 Harfli Kelimeler

Tan

Bazı TA ile başlayan N ile biten kelimelerin eş anlamlıları


taammüden : kasten, tasarlayarak, taammüt
taayyün : belirme
tabdan : ışıklı, parlak
tackın : gurur
taçkın : gurur
taçlandıran : simla
taflan : gülgillerden, karayemiş, karayemiş ağacı
taftin : anlama, tefhim
tahin : tahın, tarator, topik
tahminen : oranla, belki, kararlama
tahriren : yazıyla
takagan : ağaçkakan
takılgan : muzip, insanı, ınsanı
takiben : ardından, izleyerek, ardı sıra
taktiliğen : ağaçkakan
takvin : yaratılış
talihin : kaderin cilvesi
talkan : kızartılmış
talkın : telkin
tamamlayan : kohezif, mücehhiz, mütemmim, tamamlayıcı
tamlanan : belirtilen, mevsuf
tamlayan : genitif, belirten
tanın : şansal
tanışmadan : şahsen
tanıtan : tanıtıcı
tansiyon : gerilim, gerginlik, kan basıncı
tapan : sürgü, tabar
tarafımdan : benden

Bazı TA ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tarlatan :

TDK:
isim Kabarık görüntü vermek için değişik malzemelerle yapılan bir tür iç giysisi

tavattun :
TDK:
isim Yurt edinme

tayfun :
TDK:
isim, meteoroloji Okyanuslarda, Çin Denizi ile Hint Denizi nde görülen, Dünya nın dönüş yönüne zıt olarak doğudan batıya doğru oluşan, güçlü kasırga

TA ile başlayan N ile biten İlçe isimleri

Tatvan (Bitlis)

TA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Biz Tanışmadan Önce - Yazar: Lucie Whitehouse

TA ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 1, 2: Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.
TA HA - 129: Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.
ARAF - 142: (Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.

Kelime Bulma Motoru