TA ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten 143 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Taksitlendirebilme

16 Harfli Kelimeler

Tahsisatımesture, Taksitlendirilme, Tasarımlayabilme, Tasdiklettirilme

15 Harfli Kelimeler

Tasdikletebilme, Tasdikleyebilme, Tatlandırabilme

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tamamlanabilme, Tamamlatabilme, Tamamlayabilme, Tamamlayıverme, Tanımlayabilme, Tanımlayıverme, Tanıştırabilme, Tanıtlayabilme, Tartışılabilme, Tasarlanabilme, Tasarlayabilme, Tasdiklettirme

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme, Tabiileştirme, Tanıtılabilme, Tasdikletilme, Tazeleyebilme

12 Harfli Kelimeler

Tahaffuzhane, Taharetlenme, Talakıselase, Tansiyometre, Taktırabilme, Taptırabilme, Tartılabilme, Tartışabilme, Taslayabilme, Taşlayabilme, Tattırabilme, Tavlayabilme, Tazelendirme, Tazeleştirme

11 Harfli Kelimeler

Taahhütname, Talimatname, Tasfiyehane, Tavsiyename, Taziyetname, Takılıverme, Takınabilme, Tanınabilme, Tanışabilme, Tanıtabilme, Tanıtıverme, Tanıyabilme, Tanıyıverme, Tapınabilme, Taranabilme, Taratabilme, Tarayabilme, Tasdiklenme, Tasdikletme, Taşınabilme, Taşırabilme, Taşırıverme, Taşıtabilme, Taşıyabilme, Taşıyıverme

10 Harfli Kelimeler

Tabiileşme, Takdirname, Takeometre, Taksimetre, Tandırname, Tarkurtike, Tasdikname, Tasnifleme, Tardedilme, Tartabilme, Tasdikleme

9 Harfli Kelimeler

Tabakhane, Tabırname, Tabirname, Tahlisiye, Takibinde, Takimetre, Takometre, Talepname, Talimhane, Talimname, Tamirhane, Tarifname, Tarikiyle, Tazelenme, Tazeleşme, Tadabilme, Tadıverme, Takabilme, Takıverme, Tanelenme, Tapabilme, Taşabilme, Taşıverme, Tazeletme

8 Harfli Kelimeler

Taksitle, Taneleme, Tayyetme, Tazeleme, Takdirde, Tardetme

7 Harfli Kelimeler

Tabetme, Tabliye, Tacikçe, Tahkiye, Tahliye, Tahsine, Tahşiye, Takıyye, Taksire, Takviye, Taptaze, Tardiye, Tarihçe, Tarziye, Tasfiye, Taşküre, Tavhane, Tavsiye, Tayyare, Tayyibe, Tamkare

6 Harfli Kelimeler

Tabiye, Tabure, Tahire, Takiye, Talebe, Tarife, Tayeçe, Tazece, Taziye

5 Harfli Kelimeler

Tafte, Taife, Takke

4 Harfli Kelimeler

Tane, Taze

Bazı TA ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tabırnâme : güzârişnâme
tabiye : taktik, düzenleme, hazırlama, yerleştirme
tahkiye : anlatı, hikâyeleme, öyküleme
takibinde : peşinde
takiye : mürailik, ikiyüzlülük, gizleme
takometre : takograf
taksîre : kısma, kusur, hata, kabahat, zayıflatmak
takviye : berkitme, pekiştirme, sağlamlaştırma, kuvvetlendirme, destek
talebe : öğrenci
tane : adet, dene, kıt'a, nüsha, pare
taptaze : bozulmadan, diri diri
tarkurtike : ağaçkakan
tasfiye : arıtma, ayıklama, temizleme, alacaklılara, likidasyon
taşküre : taşyuvarı
tavsiye : referans, öğütleme, salık
taze : bozulmamış, dinç, yıpranmamış, yorulmamış, yeni, son, körpe, acar, dumanı üstünde

Bazı TA ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tabirname :

TDK:
isim Rüyaların yorumunu yapan kitap

takometre :
TDK:
1. isim Hızölçer
2. sinema, TV (***) Kameraya takılan ve çekim sırasında geçen kare sayısını ölçen aygıt

Kelime Bulma Motoru