TA ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten 143 adet kelime bulunuyor.Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında TA harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Taksitlendirebilme

16 Harfli Kelimeler

Tahsisatımesture, Taksitlendirilme, Tasarımlayabilme, Tasdiklettirilme

15 Harfli Kelimeler

Tasdikletebilme, Tasdikleyebilme, Tatlandırabilme

14 Harfli Kelimeler

Taksitlendirme, Tarifelendirme, Tamamlanabilme, Tamamlatabilme, Tamamlayabilme, Tamamlayıverme, Tanımlayabilme, Tanımlayıverme, Tanıştırabilme, Tanıtlayabilme, Tartışılabilme, Tasarlanabilme, Tasarlayabilme, Tasdiklettirme

13 Harfli Kelimeler

Tariflendirme, Tarihlendirme, Tabiileştirme, Tanıtılabilme, Tasdikletilme, Tazeleyebilme

12 Harfli Kelimeler

Tahaffuzhane, Taharetlenme, Talakıselase, Tansiyometre, Taktırabilme, Taptırabilme, Tartılabilme, Tartışabilme, Taslayabilme, Taşlayabilme, Tattırabilme, Tavlayabilme, Tazelendirme, Tazeleştirme

11 Harfli Kelimeler

Taahhütname, Talimatname, Tasfiyehane, Tavsiyename, Taziyetname, Takılıverme, Takınabilme, Tanınabilme, Tanışabilme, Tanıtabilme, Tanıtıverme, Tanıyabilme, Tanıyıverme, Tapınabilme, Taranabilme, Taratabilme, Tarayabilme, Tasdiklenme, Tasdikletme, Taşınabilme, Taşırabilme, Taşırıverme, Taşıtabilme, Taşıyabilme, Taşıyıverme

10 Harfli Kelimeler

Tabiileşme, Takdirname, Takeometre, Taksimetre, Tandırname, Tarkurtike, Tasdikname, Tasnifleme, Tardedilme, Tartabilme, Tasdikleme

9 Harfli Kelimeler

Tabakhane, Tabırname, Tabirname, Tahlisiye, Takibinde, Takimetre, Takometre, Talepname, Talimhane, Talimname, Tamirhane, Tarifname, Tarikiyle, Tazelenme, Tazeleşme, Tadabilme, Tadıverme, Takabilme, Takıverme, Tanelenme, Tapabilme, Taşabilme, Taşıverme, Tazeletme

8 Harfli Kelimeler

Taksitle, Taneleme, Tayyetme, Tazeleme, Takdirde, Tardetme

7 Harfli Kelimeler

Tabetme, Tabliye, Tacikçe, Tahkiye, Tahliye, Tahsine, Tahşiye, Takıyye, Taksire, Takviye, Taptaze, Tardiye, Tarihçe, Tarziye, Tasfiye, Taşküre, Tavhane, Tavsiye, Tayyare, Tayyibe, Tamkare

6 Harfli Kelimeler

Tabiye, Tabure, Tahire, Takiye, Talebe, Tarife, Tayeçe, Tazece, Taziye

5 Harfli Kelimeler

Tafte, Taife, Takke

4 Harfli Kelimeler

Tane, Taze

Bazı TA ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


tabiye : taktik, düzenleme, hazırlama, yerleştirme
tahire : temiz
tahlisiye : kurtarma
tahsisatımesture : örtülü ödenek
takıyye : sakınma, çekinme, gizlemek
takometre : takograf
taksîre : kısma, kusur, hata, kabahat, zayıflatmak
talebe : öğrenci
taptaze : bozulmadan, diri diri
tarife : ilâç, tanıtmalık, prospektüs
tasfiyehane : rafineri, arıtım evi, arıtımevi
tavhane : limonluk, sera
tavsiye : referans, öğütleme, salık
taze : bozulmamış, dinç, yıpranmamış, yorulmamış, yeni, son, körpe, acar, dumanı üstünde, gence, kütür kütür, şâdâb, taravetli, toygan, yaş, yaşıt, yeşil, yörük
tâze : nazîr
tazeleme : tecdit

TA ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FATIR - 12: İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır (boğazı yakar). Hepsinden de taze et (balık) yersiniz ve giyeceğiniz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayıp da şükretmeniz için gemilerin, denizi yarıp gittiğini görürsün.
NAHL - 14: İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.

Kelime Bulma Motoru