AL ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten 226 adet kelime bulunuyor.Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Alafrangalaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Alaturkalaştırmak, Alevlendirebilmek, Alınganlaşabilmek

16 Harfli Kelimeler

Allahaısmarladık, Algılanabilirlik, Alıntılanabilmek, Alıntılayabilmek, Alternatifsizlik

15 Harfli Kelimeler

Alabandayıyemek, Alafrangalaşmak, Alçıkarıştırmak, Alacaklandırmak, Alçaklaşabilmek, Alevlendirilmek, Alıklaştırılmak, Alıkonulabilmek, Alkışlanabilmek, Alkışlatabilmek, Alkışlayabilmek, Alkışlayıvermek, Alternatiflilik

14 Harfli Kelimeler

Alacalandırmak, Alafrangacılık, Alakalandırmak, Alaturkalaşmak, Alçaklaştırmak, Aldırışetmemek, Almanlaştırmak, Alçılayabilmek, Alçılayıvermek, Aldatılabilmek, Aldırılabilmek, Alevlenebilmek, Alevlenivermek, Algılanabilmek, Algılatabilmek, Algılayabilmek, Algılayıvermek, Alıklaşabilmek, Alıklaşıvermek, Alışılmamışlık, Alıştırabilmek

13 Harfli Kelimeler

Alaturkacılık, Aldırışsızlık, Alevlendirmek, Alıklaştırmak, Alçaltabilmek, Alçaltıvermek, Aldırtabilmek, Algılattırmak, Algılayıcılık, Alıkoyabilmek, Alınganlaşmak, Alışılabilmek, Alışılagelmek, Alternatiflik, Altmışdörtlük

12 Harfli Kelimeler

Alafrangalık, Alasmarladık, Alaşağıetmek, Aldatılmamak, Aldırışetmek, Aldırmayarak, Alıntıyapmak, Alaverecilik, Albenisizlik, Alçalabilmek, Alçalıvermek, Aldanabilmek, Aldanıvermek, Aldatabilmek, Aldatıvermek, Aldırabilmek, Alemşümullük, Algılatılmak, Alıntılanmak, Alışılmışlık, Alıştırılmak

11 Harfli Kelimeler

Alabilirlik, Alacalanmak, Alakalanmak, Alakasızlık, Alasmaladık, Alaşımlamak, Alaturkalık, Alçaklaşmak, Aldatamamak, Aldırmazlık, Alenileşmek, Aleyhtarlık, Alıcıçıkmak, Alıkonulmak, Alıntılamak, Alışılmadık, Alicenaplık, Alkışlanmak, Allahsızlık, Almanlaşmak, Altınlaşmak, Alacaklılık, Alakadarlık, Alçaltılmak, Aldanmazlık, Alınabilmek, Alışabilmek, Alışagelmek, Alışıvermek, Alkışlatmak, Alkolsüzlük, Almazlanmak

10 Harfli Kelimeler

Alacalamak, Alazlanmak, Alçılanmak, Alçılatmak, Aldatılmak, Aldırmamak, Aleladelik, Alevlenmek, Algılanmak, Algılatmak, Alıklaşmak, Alıktırmak, Alımsızlık, Alınganlık, Alışamamak, Alışkanlık, Alışkınlık, Alışmışlık, Alıştırmak, Alkışçılık, Alkışlamak, Almamazlık, Almancılık, Almaşıklık, Altayistik, Altıparmak, Alacalılık, Alakalılık, Aldırılmak, Alemdarlık, Alkoliklik, Alkollemek, Alkollülük, Altınbeşik, Altıncılık

9 Harfli Kelimeler

Alaycılık, Alazlamak, Alçaltmak, Alçılamak, Aldatarak, Aldırtmak, Alelıtlak, Alfabetik, Algılamak, Alıkoymak, Alımlılık, Alışıklık, Alışılmak, Allamelik, Altınoluk, Altmışlık, Alüftelik, Alabilmek, Alaylılık, Alçıcılık, Alemcilik, Alımcılık, Alımlamak, Alışıldık, Alıvermek

8 Harfli Kelimeler

Alabacak, Alabalık, Alacalık, Alageyik, Alalamak, Albaylık, Alçaklık, Alçalmak, Aldanmak, Aldatmak, Aldırmak, Alegorik, Alifatik, Alinazik, Allahlık, Allanmak, Allaşmak, Altlamak, Alenilik, Alıcılık, Almazlık

7 Harfli Kelimeler

Alçacık, Alçarak, Alerjik, Aleşmek, Alıklık, Alıkmak, Alınçak, Alınlık, Alınmak, Alırlık, Alışmak, Alimlik, Alkalik, Alkolik, Allamak, Almanak, Almaşık, Altılık, Alarmak

6 Harfli Kelimeler

Alacak, Alaçık, Alaçuk, Alışık, Alplık, Altlık, Alakok

5 Harfli Kelimeler

Alçak, Allak, Allık, Almak, Altık

4 Harfli Kelimeler

Alak, Alık

3 Harfli Kelimeler

Alk

Bazı AL ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alabandayıyemek : adamakıllıazarlanmak
alabilirlik : kapasite
alaçık : çardak
alaçuk : kulübe, türklerinde, oda
alafrangalık : batılıcalık
alageyik : geyikgillerden, alageyik, sığın, geyikgiller, yağmurca
alâkalandırmak : ılgilendirmek, ilgilendirmek
alâkalanmak : ılgilenmek, ilgilenmek, yüzüne gülmek
alçak : aşağı, aşağılık, soysuz, namert, adî, ağartmış, ağır, alçakça, basık, denî, dun, efzal, eymen, habis, hasis, köpek soyu, markiz, münhat, pespaye, puf, rezil, sefil, süfli, şerefsiz, yavaş, züllü
aldırışetmek : eslemek
aldırışetmemek : aldırmamak, ilgilenmemek, umursamamak, bana mısın dememek, gülüp geçmek
alegorik : yerinel

Bazı AL ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


alevlenmek :

TDK:
1. nsz Yanmaya başlamak
2. Sıcaklığı artmak
"Güneş gene alevlendi, kavak yapraklarına türkü söyleten serin esinti dindi." - T. Buğra
3. Heyecanlanmak
4. Şiddeti artmak
"Savaş alevlendi."
5. Öfkelenmek
"Bu ağza alınmaz söz üzerine karşıdakiler birden alevlendiler." - O. C. Kaygılı

allahlık :
TDK:
sıfat Kendisinden hiçbir işte yararlık umulmayan saf ve zararsız (kimse)
"Bu adam allahlığın biri, elinden bir şey gelmiyor."

AL ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 114: Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.
FETİH - 15: Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. » Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir.
KIYAME - 16: (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

Kelime Bulma Motoru