AL ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten 226 adet kelime bulunuyor.Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında AL harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Alafrangalaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Alaturkalaştırmak, Alevlendirebilmek, Alınganlaşabilmek

16 Harfli Kelimeler

Allahaısmarladık, Algılanabilirlik, Alıntılanabilmek, Alıntılayabilmek, Alternatifsizlik

15 Harfli Kelimeler

Alabandayıyemek, Alafrangalaşmak, Alçıkarıştırmak, Alacaklandırmak, Alçaklaşabilmek, Alevlendirilmek, Alıklaştırılmak, Alıkonulabilmek, Alkışlanabilmek, Alkışlatabilmek, Alkışlayabilmek, Alkışlayıvermek, Alternatiflilik

14 Harfli Kelimeler

Alacalandırmak, Alafrangacılık, Alakalandırmak, Alaturkalaşmak, Alçaklaştırmak, Aldırışetmemek, Almanlaştırmak, Alçılayabilmek, Alçılayıvermek, Aldatılabilmek, Aldırılabilmek, Alevlenebilmek, Alevlenivermek, Algılanabilmek, Algılatabilmek, Algılayabilmek, Algılayıvermek, Alıklaşabilmek, Alıklaşıvermek, Alışılmamışlık, Alıştırabilmek

13 Harfli Kelimeler

Alaturkacılık, Aldırışsızlık, Alevlendirmek, Alıklaştırmak, Alçaltabilmek, Alçaltıvermek, Aldırtabilmek, Algılattırmak, Algılayıcılık, Alıkoyabilmek, Alınganlaşmak, Alışılabilmek, Alışılagelmek, Alternatiflik, Altmışdörtlük

12 Harfli Kelimeler

Alafrangalık, Alasmarladık, Alaşağıetmek, Aldatılmamak, Aldırışetmek, Aldırmayarak, Alıntıyapmak, Alaverecilik, Albenisizlik, Alçalabilmek, Alçalıvermek, Aldanabilmek, Aldanıvermek, Aldatabilmek, Aldatıvermek, Aldırabilmek, Alemşümullük, Algılatılmak, Alıntılanmak, Alışılmışlık, Alıştırılmak

11 Harfli Kelimeler

Alabilirlik, Alacalanmak, Alakalanmak, Alakasızlık, Alasmaladık, Alaşımlamak, Alaturkalık, Alçaklaşmak, Aldatamamak, Aldırmazlık, Alenileşmek, Aleyhtarlık, Alıcıçıkmak, Alıkonulmak, Alıntılamak, Alışılmadık, Alicenaplık, Alkışlanmak, Allahsızlık, Almanlaşmak, Altınlaşmak, Alacaklılık, Alakadarlık, Alçaltılmak, Aldanmazlık, Alınabilmek, Alışabilmek, Alışagelmek, Alışıvermek, Alkışlatmak, Alkolsüzlük, Almazlanmak

10 Harfli Kelimeler

Alacalamak, Alazlanmak, Alçılanmak, Alçılatmak, Aldatılmak, Aldırmamak, Aleladelik, Alevlenmek, Algılanmak, Algılatmak, Alıklaşmak, Alıktırmak, Alımsızlık, Alınganlık, Alışamamak, Alışkanlık, Alışkınlık, Alışmışlık, Alıştırmak, Alkışçılık, Alkışlamak, Almamazlık, Almancılık, Almaşıklık, Altayistik, Altıparmak, Alacalılık, Alakalılık, Aldırılmak, Alemdarlık, Alkoliklik, Alkollemek, Alkollülük, Altınbeşik, Altıncılık

9 Harfli Kelimeler

Alaycılık, Alazlamak, Alçaltmak, Alçılamak, Aldatarak, Aldırtmak, Alelıtlak, Alfabetik, Algılamak, Alıkoymak, Alımlılık, Alışıklık, Alışılmak, Allamelik, Altınoluk, Altmışlık, Alüftelik, Alabilmek, Alaylılık, Alçıcılık, Alemcilik, Alımcılık, Alımlamak, Alışıldık, Alıvermek

8 Harfli Kelimeler

Alabacak, Alabalık, Alacalık, Alageyik, Alalamak, Albaylık, Alçaklık, Alçalmak, Aldanmak, Aldatmak, Aldırmak, Alegorik, Alifatik, Alinazik, Allahlık, Allanmak, Allaşmak, Altlamak, Alenilik, Alıcılık, Almazlık

7 Harfli Kelimeler

Alçacık, Alçarak, Alerjik, Aleşmek, Alıklık, Alıkmak, Alınçak, Alınlık, Alınmak, Alırlık, Alışmak, Alimlik, Alkalik, Alkolik, Allamak, Almanak, Almaşık, Altılık, Alarmak

6 Harfli Kelimeler

Alacak, Alaçık, Alaçuk, Alışık, Alplık, Altlık, Alakok

5 Harfli Kelimeler

Alçak, Allak, Allık, Almak, Altık

4 Harfli Kelimeler

Alak, Alık

3 Harfli Kelimeler

Alk

Bazı AL ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alacak : matlûp, algı, takanak
alaçuk : kulübe, türklerinde, oda
alageyik : geyikgillerden, alageyik, sığın, geyikgiller, yağmurca
alâkalandırmak : ılgilendirmek, ilgilendirmek
alâkalanmak : ılgilenmek, ilgilenmek, yüzüne gülmek
alakok : rafadan
alasmaladık : allahaısmarladık
alaturkalaştırmak : alaturkalaşmasınısağlamak
alazlamak : sızlatmak, yakmak
alçalmak : beş paralık olmak, beşparalık olmak, çöğmek, tenezzül etmek
alfabetik : abecesel
alıkonulmak : menedilmek
alınmak : uyarlanmak, darılmak, gönül koymak, gönüllenmek, hisse çıkarmak, kalkmak, üstüne alınmak, üstüne yormak, üzerine almak
alışık : alelade, bayağı, akortlu, ehil, menus, talimli
alışıklık : meleke
âlimlik : bilginlik, ulemalık
allahlık : garip, saf, zavallı
allak : dönek, aldatıcı

Bazı AL ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


aldırmazlık :

TDK:
isim İlgisizlik

allâmelik :
TDK:
allamelik

AL ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 152: Buzağıyı (tanrı) edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız.
EN'AM - 93: Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden ve «Ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!  .

Kelime Bulma Motoru