ALE ile başlayan kelimeler

Başında ALE harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.Başında ALE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ALE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ALE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Alevlendirebilmek

16 Harfli Kelimeler

Alevlendirebilme

15 Harfli Kelimeler

Alevlendirilmek

14 Harfli Kelimeler

Alevlendirilme, Alevlenebilmek, Alevlenivermek

13 Harfli Kelimeler

Alevlendirmek, Alevlenebilme, Alevleniverme

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Aleykümselam, Alemşümullük, Alevlendiriş

11 Harfli Kelimeler

Alenileşmek, Aleyhtarlık

10 Harfli Kelimeler

Alelacayip, Aleladelik, Alenileşme, Alevlenmek, Alevlenmiş, Alemdarlık

9 Harfli Kelimeler

Alelhesap, Alelhusus, Alelıtlak, Alemşümul, Alengirli, Alessabah, Alevlenme, Alelacele, Alemcilik, Alerjisiz, Alevleniş

8 Harfli Kelimeler

Alegorik, Alelumum, Alelusul, Aleniyet, Aleyhtar, Alenilik, Alerjili

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alemdar, Alengir, Alerjen, Alerjik, Aleşmek, Alelade, Aletsiz, Alevsiz

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Alenen, Alerji, Alesta, Aletli, Alevli, Alemci

5 Harfli Kelimeler

Alem-, Alemi, Aleni, Alevi, Aleyh

4 Harfli Kelimeler

Alet, Alev, Alem

Bazı ALE ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


alegori : anlatma
alelacele : çabucak
alelâcele : çarçabuk, ivedilikle
alelade : görülegelen, alışık, banal, bayağı
alelâde : olağan, sıradan, beribenzer, kapkaççı, olur şey
alelâdelik : herkeslik
alelhusus : hele, özellikle
alelumum : genellikle
alelusul : gelişigüzel, üstünkörü
âlem- : evren, eğlence, eğlenti, dünya, yeryüzü, insanlar, herkes, başkaları, yabancılar, elgün
âlemi : omurgalılar
alengir : hile, düzen, tuzak
alengirli : gösterişli, yakışıklı, hoş, çetrefilli, karmaşık, anlaşılmaz
alenî : açık, ortada, meydanda
alerjen : duyargan
alerji : ilâçlara, toz, duyarca
alesta : tetikte
aleşmek : yerleşmek, durmak
alet : aygıt

Bazı ALE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


alelâcayip :

TDK:
alelacayip

alenîleşme :
TDK:
alenileşme

alet :
TDK:
1. isim Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
2. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç
3. teknik Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri
4. Maşa
"Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor." - Y. K. Karaosmanoğlu

ALE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Enteller Aleykümselam Der Mi? - Yazar: Dr. Ali Köse

ALE ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 13: (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
LEYL - 14: (Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.
HİCR - 18: Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna. Onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.

Kelime Bulma Motoru