ALE ile başlayan kelimeler

Başında ALE harfleri bulunan 63 adet kelime bulunuyor.Başında ALE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında ALE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında ALE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Alevlendirebilmek

16 Harfli Kelimeler

Alevlendirebilme

15 Harfli Kelimeler

Alevlendirilmek

14 Harfli Kelimeler

Alevlendirilme, Alevlenebilmek, Alevlenivermek

13 Harfli Kelimeler

Alevlendirmek, Alevlenebilme, Alevleniverme

12 Harfli Kelimeler

Alevlendirme, Aleykümselam, Alemşümullük, Alevlendiriş

11 Harfli Kelimeler

Alenileşmek, Aleyhtarlık

10 Harfli Kelimeler

Alelacayip, Aleladelik, Alenileşme, Alevlenmek, Alevlenmiş, Alemdarlık

9 Harfli Kelimeler

Alelhesap, Alelhusus, Alelıtlak, Alemşümul, Alengirli, Alessabah, Alevlenme, Alelacele, Alemcilik, Alerjisiz, Alevleniş

8 Harfli Kelimeler

Alegorik, Alelumum, Alelusul, Aleniyet, Aleyhtar, Alenilik, Alerjili

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alemdar, Alengir, Alerjen, Alerjik, Aleşmek, Alelade, Aletsiz, Alevsiz

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Alenen, Alerji, Alesta, Aletli, Alevli, Alemci

5 Harfli Kelimeler

Alem-, Alemi, Aleni, Alevi, Aleyh

4 Harfli Kelimeler

Alet, Alev, Alem

Bazı ALE ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


alegori : anlatma
alegorik : yerinel
aleksi : okuma yitimi
alelâcayip : tuhaf, garip, bambaşka
alelacele : çabucak
alelâcele : çarçabuk, ivedilikle
alelhusus : hele, özellikle
alelumum : genellikle
alelusul : gelişigüzel, üstünkörü
alem : bayrak, minare, kubbe, ayça, acun, dünya
âlem : evren, herkes, başkaları, eğlence, eğlenti, yeryüzü, insanlar, yabancılar, elgün, cihan, ortam, çevre, duygu, düşünce, düzeltme işareti, felek, hava
âlem- : evren, eğlence, eğlenti, dünya, yeryüzü, insanlar, herkes, başkaları, yabancılar, elgün
âlemci : harabi
alemdar : bayraktar, sancaktar

Bazı ALE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


alegorik :

TDK:
sıfat, edebiyat Alegori ile ilgili, yerinel
"O gün Atatürk te adaleti temsil eden alegorik heykellerin sert ve gamlı durgunluğundan bir şey vardı." - Y. K. Karaosmanoğlu

alelıtlak :
TDK:
zarf Genel olarak

alelusul :
TDK:
1. zarf Yol yordam gereğince, kurala uygun bir biçimde
"Şimdi bunları bırak da bir defa alelusul kardeşine söyle." - H. F. Ozansoy
2. Âdet yerini bulsun diye

ALE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


A'mak-ı Hayal - Hayal Alemi - Yazar: Şehbenderzade...
Haydut Montari - Diplomalı Kız - Gürcü Kızı Yahut İntikam - Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Alemi - Yazar: Ahmet Mithat...
Kod Sıfır 3. Bölüm: Son Halife - Cinler Alemi - Yazar: Kürşat Burak Çağıl
Semender Efendiler Alemi - Yazar: Erol Duran

Kelime Bulma Motoru