MAL ile biten kelimeler

Sonunda MAL harfleri bulunan 40 adet kelime bulunuyor.Sonunda MAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda MAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda MAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İnfinitezimal

11 Harfli Kelimeler

Hidrotermal

10 Harfli Kelimeler

Suiistimal

9 Harfli Kelimeler

Beytülmal, Jeotermal, Suistimal

8 Harfli Kelimeler

Berkemal, Kabzımal, Lakrimal, Maksimal, Peştamal, Peştemal, Resülmal

7 Harfli Kelimeler

Anormal, İhtimal, İstimal, Minimal, Optimal, Payimal, Desimal

6 Harfli Kelimeler

Anamal, Atomal, Başmal, Normal, Paymal, Sağmal, Sarmal, Termal

5 Harfli Kelimeler

Cemal, Hamal, İcmal, İhmal, İkmal, Kamal, Pamal, Şimal, Kemal

4 Harfli Kelimeler

Amal, İmal

3 Harfli Kelimeler

Mal

Bazı MAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


berkemal :

TDK:
sıfat Mükemmel, pek iyi
"Kendisine olan itimat ve sevgimiz berkemaldir." - F. F. Tülbentçi

mal :
TDK:
1. isim Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
"Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı." - Ö. Seyfettin
2. Büyükbaş hayvan
"Boz atlar yağız değildi artık; mallar erimiş, zayıflamıştı." - N. Araz
3. ticaret Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia
4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse
"Onun ne mal olduğunu bilirim."
5. Esrar
6. Orospu

MAL ile biten İlçe isimleri

Damal (Ardahan)
Termal (Yalova)

MAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal - Yazar: Zülfü Livaneli
Kemal Tahir'e Mapushaneden Mektuplar - Yazar: Nazım Hikmet
Yahya Kemal Eve Dönen Adam - Yazar: Beşir Ayvazoğlu
Yahya Kemal Hayatı / Sanatı / Eserleri - Yazar: Selahaddin Yaşar
Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor - Alain Bosquet ile Görüşmeler - Yazar: Yaşar Kemal
Namık Kemal - Yazar: Önder Göçgün
İngiliz Kemal - Yazar: Tarık Balioğlu

MAL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 14: Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır.
NİSA - 25: İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
İNSAN - 27: Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

Kelime Bulma Motoru