MAL ile biten kelimeler

Sonunda MAL harfleri bulunan 40 adet kelime bulunuyor.Sonunda MAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda MAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda MAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İnfinitezimal

11 Harfli Kelimeler

Hidrotermal

10 Harfli Kelimeler

Suiistimal

9 Harfli Kelimeler

Beytülmal, Jeotermal, Suistimal

8 Harfli Kelimeler

Berkemal, Kabzımal, Lakrimal, Maksimal, Peştamal, Peştemal, Resülmal

7 Harfli Kelimeler

Anormal, İhtimal, İstimal, Minimal, Optimal, Payimal, Desimal

6 Harfli Kelimeler

Anamal, Atomal, Başmal, Normal, Paymal, Sağmal, Sarmal, Termal

5 Harfli Kelimeler

Cemal, Hamal, İcmal, İhmal, İkmal, Kamal, Pamal, Şimal, Kemal

4 Harfli Kelimeler

Amal, İmal

3 Harfli Kelimeler

Mal

Bazı MAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


berkemal :

TDK:
sıfat Mükemmel, pek iyi
"Kendisine olan itimat ve sevgimiz berkemaldir." - F. F. Tülbentçi

ihmal :
TDK:
isim Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
"Ama ben yaşımın toyluğuna kapılmış, ufak tefek ihmaller bulmuştum bu tercümede." - Y. Z. Ortaç

ikmal :
TDK:
1. isim Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
"Kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş." - A. İlhan
2. Bitirme
3. askerlik Geri hizmet
4. edebiyat Cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama

MAL ile biten İlçe isimleri

Damal (Ardahan)
Termal (Yalova)

MAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Büyük Mal - Yazar: Kemal Tahir
Tarihe Mal Olmuş Popüler Sözler - Yazar: Aylin Atmaca
Şimal Esintileri - Yazar: Dursun Ali Akınet
Aşk-ı Şimal - Yazar: Nesrin Aydın Erdem

MAL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SEBE - 11: Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. (Ey Davud hanedanı!) İyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim, diye (vahyettik).
ALİ İMRAN - 14: Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır.
NİSA - 25: İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nikâhlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Kelime Bulma Motoru