SAL ile biten kelimeler

Sonunda SAL harfleri bulunan 136 adet kelime bulunuyor.Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda SAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kaymaoluşumsal

13 Harfli Kelimeler

Dirimkurgusal

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal, Güzelduyusal, Rastlantısal, Uygulayımsal, Biyokimyasal

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Buyrultusal, Çağrışımsal, Mıknatıssal, Varsayımsal, Davranışsal

10 Harfli Kelimeler

Arsıulusal, Çağaşımsal, Kalıtımsal, Paradoksal, Altyapısal, Anlatımsal, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

9 Harfli Kelimeler

Bağlamsal, Destansal, Hayvansal, Kaplamsal, Karamasal, Karamusal, Kavramsal, Mantıksal, Sağlıksal, Toplumsal, Üniversal, Varlıksal, Yardımsal, Yoğrumsal, Anlatısal

8 Harfli Kelimeler

Anayasal, Anlamsal, Budunsal, Bulgusal, Dışınsal, Dışkısal, Doğrusal, Doğumsal, Dokunsal, Duygusal, Duyumsal, Finansal, Hukuksal, İstihsal, Kadınsal, Kalıtsal, Kılgısal, Kimyasal, Kuramsal, Kurgusal, Kurumsal, Kutupsal, Magmasal, Mufassal, Sanatsal, Sanrısal, Sayımsal, Sığamsal, Sınıfsal, Sorunsal, Tanrısal, Tarımsal, Tasımsal, Yalımsal, Yargısal, Yaşamsal, Yazgısal, Yazınsal, Çalgısal, Tutkusal

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Anıtsal, Doğusal, Duyusal, Işınsal, İmtisal, İnaksal, İttisal, Kamusal, Karasal, Kıgısal, Olumsal, Onursal, Parasal, Sayısal, Siyasal, Tamusal, Yapısal, Yurtsal, Zekasal, Ağıtsal, Araçsal, Olgusal, Uyumsal

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Baysal, Dışsal, Duysal, Erosal, Faysal, Gassal, Irksal, Kırsal, Kumsal, Kutsal, Mafsal, Ruhsal, Sonsal, Soysal, Şansal, Tatsal, Timsal, Ulusal, Anısal, Fassal

5 Harfli Kelimeler

Emsal, İrsal, Masal, Misal, Ussal, Uysal, Visal, Yasal, Adsal

4 Harfli Kelimeler

Asal, İsal

3 Harfli Kelimeler

Sal

Bazı SAL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


açısal : zaviyevî
akçasal : parasal
anıtsal : abidevî, büyüklüğü, görkemli
buyrultusal : keyfi
dışınsal : ekstrensek
dışsal : haricî, dışla, ilgili
doğusal : oryantal
güzelduyusal : estetik
ırksal : ırkî
ışınsal : aktinomorf
ittisal : dokunma, değme, bitişme
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kalıtsal : kalıtımsal, ırsî, irsî
kıgısal : pratik
kılgısal : kılgılı, uygulamalı, pratik, ameli, tatbiki
kimyasal : kimyevî, arıtma tesisi, toprak bilimi
kurgusal : spekülâtif, düşüntülü
magmasal : magmatik
rastlantısal : tesadüfi
sanatsal : toskana
şansal : tanın
tanrısal : lâhutî, ilahî, rahmanî, tin
timsal : sembol, örnek, simge
toplumsal : içtimaî, sosyal, çevre, göç, maşerî

Bazı SAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ittisal :

TDK:
1. isim Bitişme
2. Dokunma, değme, temas etme

ulusal :
TDK:
sıfat Millî
"Evrensel değerlendirmede ise en sağlam ölçü, özgünlük, ulusal renkleri taşıma, kişiliği bulunmaktır." - M. And

yargısal :
TDK:
sıfat Yargı ile ilgili

SAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru - Yazar: Aziz Nesin
Sevdalınız Komünisttir - Nazım Hikmet'in Siyasal Yaşamı - Yazar: Emin Karaca
Siyasal İktidar Sanata Karşı - Yazar: Çetin Yetkin
Tanrısal Lekeler - Yazar: Gözde Dilek Güzel
Nazım'ın Siyasal Yaşamı ve Davaları - Yazar: Atilla Coşkun

SAL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TAHRİM - 10: Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi.
TAHRİM - 11: Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar! demişti.
YASİN - 13: Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.

Kelime Bulma Motoru