SAL ile biten kelimeler

Sonunda SAL harfleri bulunan 136 adet kelime bulunuyor.Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda SAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kaymaoluşumsal

13 Harfli Kelimeler

Dirimkurgusal

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal, Güzelduyusal, Rastlantısal, Uygulayımsal, Biyokimyasal

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Buyrultusal, Çağrışımsal, Mıknatıssal, Varsayımsal, Davranışsal

10 Harfli Kelimeler

Arsıulusal, Çağaşımsal, Kalıtımsal, Paradoksal, Altyapısal, Anlatımsal, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

9 Harfli Kelimeler

Bağlamsal, Destansal, Hayvansal, Kaplamsal, Karamasal, Karamusal, Kavramsal, Mantıksal, Sağlıksal, Toplumsal, Üniversal, Varlıksal, Yardımsal, Yoğrumsal, Anlatısal

8 Harfli Kelimeler

Anayasal, Anlamsal, Budunsal, Bulgusal, Dışınsal, Dışkısal, Doğrusal, Doğumsal, Dokunsal, Duygusal, Duyumsal, Finansal, Hukuksal, İstihsal, Kadınsal, Kalıtsal, Kılgısal, Kimyasal, Kuramsal, Kurgusal, Kurumsal, Kutupsal, Magmasal, Mufassal, Sanatsal, Sanrısal, Sayımsal, Sığamsal, Sınıfsal, Sorunsal, Tanrısal, Tarımsal, Tasımsal, Yalımsal, Yargısal, Yaşamsal, Yazgısal, Yazınsal, Çalgısal, Tutkusal

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Anıtsal, Doğusal, Duyusal, Işınsal, İmtisal, İnaksal, İttisal, Kamusal, Karasal, Kıgısal, Olumsal, Onursal, Parasal, Sayısal, Siyasal, Tamusal, Yapısal, Yurtsal, Zekasal, Ağıtsal, Araçsal, Olgusal, Uyumsal

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Baysal, Dışsal, Duysal, Erosal, Faysal, Gassal, Irksal, Kırsal, Kumsal, Kutsal, Mafsal, Ruhsal, Sonsal, Soysal, Şansal, Tatsal, Timsal, Ulusal, Anısal, Fassal

5 Harfli Kelimeler

Emsal, İrsal, Masal, Misal, Ussal, Uysal, Visal, Yasal, Adsal

4 Harfli Kelimeler

Asal, İsal

3 Harfli Kelimeler

Sal

Bazı SAL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


asal : başlıca, esasî, esas
baysal : bolluk, rahatlık, asayiş, sükunet
buyrultusal : keyfi
çağaşımsal : anakronik
dışkısal : pislikçil
doğusal : oryantal
duygusal : hissî, birey, romanesk, romantik
hukuksal : hukukî, tüzel
imtisal : uyma
istihsal : çıkarma, üretim, üretme
ittisal : dokunma, değme, bitişme
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kalıtsal : kalıtımsal, ırsî, irsî
kıgısal : pratik
kılgısal : kılgılı, uygulamalı, pratik, ameli, tatbiki
kimyasal : kimyevî, arıtma tesisi, toprak bilimi
kumsal : plâj, kumlu, kumbaşı, kumluk
kurgusal : spekülâtif, düşüntülü
kutsal : kutsî, mukaddes, bozulmaması, dokunulmaması, lahut

Bazı SAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akılsal :

TDK:
sıfat, felsefe Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan

sanrısal :
TDK:
sıfat Sanrıya ilişkin

SAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 63 - Toplumsal Cinsiyet 1 - Yazar: Kolektif
Sosyoloji Divanı 3 - Toplumsal Tipler - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 223 - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 159 - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 28 - Yazar: Kolektif
Sosyoloji Divanı 5 - Toplumsal Hareketler - Yazar: Kolektif
Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri - Yazar: Oğuz Cebeci
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 147 - Yazar: Kolektif
Zevkin Felsefesi ve Toplumsal Tarih - Yazar: Davut Akgül
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 203 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru