SAL ile biten kelimeler

Sonunda SAL harfleri bulunan 136 adet kelime bulunuyor.Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda SAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda SAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kaymaoluşumsal

13 Harfli Kelimeler

Dirimkurgusal

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal, Güzelduyusal, Rastlantısal, Uygulayımsal, Biyokimyasal

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Buyrultusal, Çağrışımsal, Mıknatıssal, Varsayımsal, Davranışsal

10 Harfli Kelimeler

Arsıulusal, Çağaşımsal, Kalıtımsal, Paradoksal, Altyapısal, Anlatımsal, Üstyapısal, Varoluşsal, Yapıntısal, Yaratımsal

9 Harfli Kelimeler

Bağlamsal, Destansal, Hayvansal, Kaplamsal, Karamasal, Karamusal, Kavramsal, Mantıksal, Sağlıksal, Toplumsal, Üniversal, Varlıksal, Yardımsal, Yoğrumsal, Anlatısal

8 Harfli Kelimeler

Anayasal, Anlamsal, Budunsal, Bulgusal, Dışınsal, Dışkısal, Doğrusal, Doğumsal, Dokunsal, Duygusal, Duyumsal, Finansal, Hukuksal, İstihsal, Kadınsal, Kalıtsal, Kılgısal, Kimyasal, Kuramsal, Kurgusal, Kurumsal, Kutupsal, Magmasal, Mufassal, Sanatsal, Sanrısal, Sayımsal, Sığamsal, Sınıfsal, Sorunsal, Tanrısal, Tarımsal, Tasımsal, Yalımsal, Yargısal, Yaşamsal, Yazgısal, Yazınsal, Çalgısal, Tutkusal

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Anıtsal, Doğusal, Duyusal, Işınsal, İmtisal, İnaksal, İttisal, Kamusal, Karasal, Kıgısal, Olumsal, Onursal, Parasal, Sayısal, Siyasal, Tamusal, Yapısal, Yurtsal, Zekasal, Ağıtsal, Araçsal, Olgusal, Uyumsal

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Baysal, Dışsal, Duysal, Erosal, Faysal, Gassal, Irksal, Kırsal, Kumsal, Kutsal, Mafsal, Ruhsal, Sonsal, Soysal, Şansal, Tatsal, Timsal, Ulusal, Anısal, Fassal

5 Harfli Kelimeler

Emsal, İrsal, Masal, Misal, Ussal, Uysal, Visal, Yasal, Adsal

4 Harfli Kelimeler

Asal, İsal

3 Harfli Kelimeler

Sal

Bazı SAL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


açısal : zaviyevî
akçasal : parasal
alfasayisal : harfler
anıtsal : abidevî, büyüklüğü, görkemli
anlamsal : semantik
arsıulusal : uluslararası
asal : başlıca, esasî, esas
buyrultusal : keyfi
dışınsal : ekstrensek
dirimkurgusal : biyonik
doğumsal : doğumdan
duygusal : hissî, birey, romanesk, romantik
fassâl : kötüleyen, dedikoducu, çekiştiren
güzelduyusal : estetik
hukuksal : hukukî, tüzel
ırksal : ırkî
inaksal : dogmatik
kalıtsal : kalıtımsal, ırsî, irsî
karamasal : yıltırık
kıgısal : pratik
kılgısal : kılgılı, uygulamalı, pratik, ameli, tatbiki
kuramsal : nazarî, teorik
misal : örnek, benzer
mufassal : ayrıntılı
olumsal : mümkün
onursal : üyelik, fahrî
parasal : nakdî, mali, akçasal
sağlıksal : hijyenik
sayısal : dijital

Bazı SAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dışsal :

TDK:
sıfat Dışla ilgili, dışa ilişkin, haricî

duysal :
TDK:
sıfat Duyuyla alınan

olumsal :
TDK:
sıfat, felsefe Olması kadar olmaması da mümkün bulunan, zorunlu karşıtı

Kelime Bulma Motoru