A ile başlayan AL ile biten kelimeler

Başında A harfi bulunan ve AL ile biten 50 adet kelime bulunuyor.Başında A harfi bulunan ve AL ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında A harfi bulunan ve AL ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında A harfi bulunan ve AL ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal

10 Harfli Kelimeler

Androsefal, Arsıulusal, Astropikal, Altyapısal, Anlatımsal

9 Harfli Kelimeler

Atarkanal, Aktüeryal, Anlatısal, Antitonal, Antiviral

8 Harfli Kelimeler

Akhardal, Anayasal, Anlamsal

7 Harfli Kelimeler

Akçasal, Akılsal, Akkefal, Aksakal, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansefal, Asosyal, Ağıtsal, Araçsal, Arzuhal

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Ametal, Amiral, Amoral, Anamal, Atomal, Atonal, Azonal, Anısal

5 Harfli Kelimeler

Abdal, Ahval, Akval, Aptal, Ayral, Adsal

4 Harfli Kelimeler

Adal, Amal, Asal, Aval, Ayal, Afal, Anal

2 Harfli Kelimeler

Al

Bazı A ile başlayan AL ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abdal : çingene, evliya, aptal, aptala malum olur
abecesayisal : harfler
açısal : zaviyevî
adal : sadık, güvenilir
ahval : durumlar, hâller, vaziyetler, davranışlar, olaylar
akçasal : parasal
aksakal : ermiş, evliya
akval : sözler, konuşmalar
al : aldatma, hile, kandırma, oyun, kaplamak, alüminyum, düzen, tuzak, kızıl, kırmızı, allık, kısa ünlü
alfasayisal : harfler
amal : işlemler, ışler, işler
amoral : aktöredışı
anamal : sermaye, kapital, başmal
andaval : andavallı, ahmak, aptal, beceriksiz, saşkın, bön
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
anıtsal : abidevî, büyüklüğü, görkemli
anlamsal : semantik

Bazı A ile başlayan AL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ahval :

TDK:
1. isim Durumlar, hâller, vaziyetler
"Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır." - Atatürk
2. Davranışlar
3. Olaylar
"Agâh Bey dünya ahvalinden habersiz." - R. H. Karay

akılsal :
TDK:
sıfat, felsefe Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan, hakikati içine alan

anlamsal :
TDK:
sıfat Anlamla ilgili, semantik

Kelime Bulma Motoru