LAL ile biten kelimeler

Sonunda LAL harfleri bulunan 18 adet kelime bulunuyor.Sonunda LAL harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda LAL harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda LAL harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

İstidlal, İstiklal, İzmihlal, Zülcelal, Pürmelal

7 Harfli Kelimeler

İhtilal, İnhilal

6 Harfli Kelimeler

Dellal, Tellal

5 Harfli Kelimeler

Dalal, Delal, İhlal, Zülal, Celal, Helal, Hilal, Melal

3 Harfli Kelimeler

Lal

Bazı LAL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


helâl :

TDK:
helal

ihlâl :
TDK:
ihlal

istidlâl :
TDK:
istidlal

LAL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kerbela'da Celal Abbas - Yazar: Seyyid Mehdi
Prof. Dr. Mustafa Özbalcı Armağanı / Prof. Dr. Celal Tarakçı Armağanı (Arkalı Önlü) - Yazar: Kolektif
Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında Hilal Altında İki Yıl - Yazar: H. C Seppins...
Celal Bayar'ın Söylev Ve Demeçleri-SET - Yazar: Celal Bayar
Hal-i Pür Melal - Yazar: Zeynel Çok
Celal Hoca - Yazar: Mustafa Özdamar
Hilal Şafağı - Yazar: Dirk Cussler
Hilal Görününce - Yazar: Sevinç Çokum

LAL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 1: Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.
TAHRİM - 1: Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
MÜMTEHİNE - 10: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların (kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru