YE ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında YE harfleri bulunan ve K ile biten 177 adet kelime bulunuyor.Başında YE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YE harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında YE harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilmek

16 Harfli Kelimeler

Yedialtmışbeşlik, Yerleştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirebilmek, Yetkinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yetkilendirmek, Yenilenebilmek, Yenileşimcilik, Yeniletebilmek, Yenileyebilmek, Yerlileştirmek, Yermerkezcilik, Yeşillendirmek, Yetiştiricilik

13 Harfli Kelimeler

Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yeteneksizlik, Yetiştirilmek, Yeğleyebilmek, Yerleşebilmek, Yeşertebilmek

12 Harfli Kelimeler

Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yeniyetmelik, Yerleştirmek, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetkinleşmek, Yedirebilmek, Yellendirmek, Yelpirdetmek, Yenilikçilik, Yenişebilmek, Yeşerebilmek, Yetinebilmek, Yetirebilmek, Yetişebilmek, Yetmezlenmek, Yevmiyecilik

11 Harfli Kelimeler

Yedekleşmek, Yeğinleşmek, Yeknesaklık, Yeleklenmek, Yelkencilik, Yelkenlemek, Yelpirdemek, Yemenicilik, Yemişlenmek, Yeniçerilik, Yenilmezlik, Yenilmişlik, Yenişememek, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerlileşmek, Yestehlemek, Yeşillenmek, Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetiştirmek, Yetkincilik, Yetkisizlik, Yemeksizlik, Yeminsizlik, Yerindirmek, Yetişmişlik

10 Harfli Kelimeler

Yedekçilik, Yedeklemek, Yedirilmek, Yedirmelik, Yeğnilemek, Yeğniltmek, Yeğnisemek, Yeleklemek, Yelelenmek, Yemekçilik, Yenilenmek, Yenileşmek, Yeniletmek, Yenilmemek, Yergicilik, Yerindelik, Yeterlilik, Yetişilmek, Yetişmemek, Yedincilik, Yekparelik, Yeminlilik, Yemişçilik, Yenebilmek, Yetebilmek, Yetkililik

9 Harfli Kelimeler

Yeğlenmek, Yeğnilmek, Yeldirmek, Yellenmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yerleşmek, Yersizlik, Yeşertmek, Yetkinlik, Yetmişlik, Yezidilik, Yedirtmek, Yendirmek, Yenicilik, Yetmezlik

8 Harfli Kelimeler

Yedeklik, Yedilmek, Yedirmek, Yeğinlik, Yeğlemek, Yeğnicik, Yeğnilik, Yekinmek, Yeknesak, Yellemek, Yelsemek, Yemeklik, Yemişlik, Yemlemek, Yencilek, Yengelik, Yenilmek, Yenişmek, Yenlicek, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yeşermek, Yeşillik, Yeterlik, Yetiklik, Yetimlik, Yetinmek, Yetirmek, Yetişmek, Yetmemek, Yezitlik, Yemcilik, Yerlilik

7 Harfli Kelimeler

Yedilik, Yeğinek, Yenilik, Yepelek, Yererek, Yetenek, Yetişek

6 Harfli Kelimeler

Yedmek, Yeğlik, Yeğrek, Yekrek, Yeksek, Yelmek, Yelpik, Yeltek, Yemlik, Yenmek, Yermek, Yetmek, Yeyrek

5 Harfli Kelimeler

Yedek, Yelek, Yemek, Yenik, Yetek, Yetik

3 Harfli Kelimeler

Yek

Bazı YE ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yeğinleşmek : şiddetlenmek
yekinmek : davranmak, kımıldamak
yekrek : evla, iyi, üstün
yeldirmek : koşuşturmak
yemlemek : beslemek
yencilek : hafif, yeğin, narin, ince
yenik : yenmiş, aşınmış, mağlûp
yenilenmek : tekrarlanmak, tamir görmek
yenilik : eskimiş, teceddüt, bekâret, yen
yenilmişlik : bozum havası
yeniyetmelik : gençlik
yepelek : zarif, narin
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerindelik : isabet, yakışık
yeşillenmek : yeşermek, sulanmak, zümrütlenmek
yetek : gaye, emel
yeteneksizlik : kabiliyetsizlik
yeterlilik : angı, beceri, liyakat, yet
yetimlik : babasızlık
yetirmek : yetiştirmek, bitirmek, tamamlamak
yetkincilik : perfeksiyonizm
yetkinleşmek : tekemmül etmek

Bazı YE ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yenileşmek :

TDK:
nsz Yeni bir durum almak, yenilik kazanmak, yeniliğe uymak
"Her şey bize o kadar âdetimizin dışında gelirdi ki hayatımız yenileşmiş ve biz gençleşmiş oluruz." - A. Ş. Hisar

yeşillenmek :
TDK:
1. nsz Yeşil duruma gelmek, yeşil olmak, yeşermek
"Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar yeşillenir." - A. Ş. Hisar
2. -e Birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek, sarkıntılık etmek
"Yanımızdaki kızlara yeşillendik." - Y. K. Karaosmanoğlu
3. Başkasının malında gözü olmak, elde etmeye çalışmak

yetkisizlik :
TDK:
isim Yetkisiz olma durumu, salahiyetsizlik

YE ile başlayan K ile biten İlçe isimleri

Yenipazar / Bilecik (Bilecik)
Yenice / Karabük (Karabük)

YE ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yedek Sevgili - Yazar: Kemal Tahir
Cebinde Yedek Yaşam Yok - Yazar: Araf Erekin

Kelime Bulma Motoru