YET ile başlayan kelimeler

Başında YET harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Başında YET harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YET harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YET harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi, Yetkilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yeteneksizlik, Yetiştirilmek, Yetkilendirme

12 Harfli Kelimeler

Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek, Yetkincilik, Yetkinleşme, Yetkisinden, Yetkisizlik

10 Harfli Kelimeler

Yeteneğini, Yeteneksiz, Yeterlikli, Yeterlilik, Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme, Yetkisinde, Yetmişinci

9 Harfli Kelimeler

Yetenekli, Yeterince, Yetersayı, Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim, Yetkinlik, Yetmişlik

8 Harfli Kelimeler

Yeteneği, Yeterlik, Yetersiz, Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş, Yetkinci, Yetkinin, Yetkisiz, Yetmemek, Yetmişer

7 Harfli Kelimeler

Yetenek, Yeterli, Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir, Yetkeci, Yetkeli, Yetkili

6 Harfli Kelimeler

Yetkin, Yetmek, Yetmez, Yetmiş

5 Harfli Kelimeler

Yetek, Yeten, Yeter, Yetik, Yetim, Yetiz, Yetke, Yetki, Yetme

4 Harfli Kelimeler

Yeti

3 Harfli Kelimeler

Yet

Bazı YET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeten : yeterli, yetkin, usta, idareci
yeteneği : dile gelmek, soğurganlık
yeteneğini : sınamak
yetenek : kabiliyet, kapasite, anık, buğday hicaz'a giderken arpaya ince yufk, dirayet, iktidar, istidat, kalkışmak, kudret, öğrenmek, sanat, sır, yarışma, yet, yeti
yetenekli : kabiliyetli, cidagu, çebi, dirayetli, er, gemisini kurtaran kaptan, istidatlı, liyakat sahibi, liyakatli, mahir, yetişgin
yeteneksiz : kabiliyetsiz, agaçtan maşa olmaz, dirayetsiz, eşek, fasarya, istidatsız, liyakatsiz, zayıf
yeter : kâfi, artık
yeterlikli : ehliyetli
yetersayı : nisap
yetersiz : kifayetsiz, ehliyetsiz, gayrikâfi, gereken, dar

Bazı YET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yetenekli :

TDK:
sıfat Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı
"Galiba o da babası gibi pek yetenekli değil." - A. Ümit

yeterince :
TDK:
zarf Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar, yeter sayıda, kararında
"Rahmi psikolojik savaş sessizliğini yeterince uzattıktan sonra özür diler gibi konuştu." - T. Buğra

yetişilmek :
TDK:
-e Yetişme işi yapılmak, ulaşılmak

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeter ki Aşk Koksun Hikayeler - Yazar: Kolektif
Başıboş - Denizde Kayıp Yetmiş Altı Gün - Yazar: Steven Callahan
Hiçbir Zaman Yeterince Deliremeyeceğiz - Yazar: Osman Cihangir
Bir Kıvılcım Yeter - Yazar: Bella Andre
Yeter ki Kararmasın - Yazar: Onat Kutlar
Yeter ki Cesaret - Yazar: Zehra Tekin Orak
Yeter Sustuğum - Yazar: Dimo Stankov
Mehmed Akif (Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları) - Yazar: Eşref Edib
Bir Işık Olsun Yeter - Yazar: Ayşe Şenel Girgin

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEBE - 37: O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
KIYAME - 40: Peki (bunları yapan) Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?.
FUSSİLET - 53: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kuran'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi?  .

Kelime Bulma Motoru