YE ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında YE harfleri bulunan ve E ile biten 129 adet kelime bulunuyor.Başında YE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YE harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında YE harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilme

16 Harfli Kelimeler

Yetiştirilebilme

15 Harfli Kelimeler

Yeşilkertenkele, Yerleştirebilme

14 Harfli Kelimeler

Yersizleştirme, Yetiştirebilme, Yetkinleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yetkilendirme, Yenilenebilme, Yeniletebilme, Yenileyebilme, Yerlileştirme, Yeşillendirme

12 Harfli Kelimeler

Yelpazelenme, Yenileştirme, Yerbölümleme, Yeşilçekirge, Yetiştirilme, Yeğleyebilme, Yerleşebilme, Yeşertebilme, Yeşilfasulye, Yeteneksizce

11 Harfli Kelimeler

Yelpazeleme, Yerleştirme, Yetkinleşme, Yedirebilme, Yellendirme, Yelpirdetme, Yenişebilme, Yeşerebilme, Yeteneklice, Yetinebilme, Yetirebilme, Yetişebilme, Yetmezlenme

10 Harfli Kelimeler

Yedekleşme, Yeğinleşme, Yeleklenme, Yelkenleme, Yelpirdeme, Yemişlenme, Yenişememe, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yestehleme, Yeşillenme, Yetiştirme, Yetkisinde, Yerindirme

9 Harfli Kelimeler

Yedekleme, Yedirilme, Yeğniltme, Yeğniseme, Yelekleme, Yelelenme, Yemekhane, Yenilenme, Yenilerde, Yenileşme, Yeniletme, Yeterince, Yetimhane, Yetişilme, Yeğnileme, Yenebilme, Yetebilme

8 Harfli Kelimeler

Yeğlenme, Yeğnilce, Yeğnilme, Yek-sere, Yeldirme, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşke, Yerleşme, Yeşertme, Yedirtme, Yellenme, Yendirme

7 Harfli Kelimeler

Yedekte, Yedilme, Yedirme, Yeğleme, Yeğnice, Yekinme, Yekpare, Yelpaze, Yelseme, Yemleme, Yenilme, Yenirce, Yenişme, Yergiye, Yerilme, Yerinde, Yerinme, Yerküre, Yerseme, Yeşerme, Yetinme, Yetirme, Yevmiye, Yelleme, Yetişme

6 Harfli Kelimeler

Yeleme, Yemece, Yenice, Yerine, Yeröte, Yegane

5 Harfli Kelimeler

Yedme, Yelme, Yelve, Yenge, Yenme, Yerde, Yerme, Yetke, Yetme

4 Harfli Kelimeler

Yeke, Yele, Yeme, Yere

2 Harfli Kelimeler

Ye

Bazı YE ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yeğleme : tercih
yeğnilce : hafifçe
yeğniltme : tahfif
yeğniseme : hafifseme, istihfaf
yek-sere : yek-ser
yele : at, kula, perçem
yeleme : havaî
yelme : öncü, mihmandar
yelve : flurya
yeme : yiyecek, tat, lezzet
yemece : irtişa
yemekhane : okul
yenilme : mağlûbiyet, ütülme, yenilgi, yeniliş
yere : sıralı, sırasız
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirme : lokalizasyon
yergiye : şathiye
yerine : istiare-i temsiliye, namına, tulûat
yerküre : dünya, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun, arz
yerleşme : habitat, iskân, istikrar, takarrür, tavattun, teessüs, yerleşim
yerleştirme : yurtlandırma, iskân, düzen, tabiye, takrir
yeröte : evç

Bazı YE ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yegâne :

TDK:
sıfat Biricik, tek
"Yegâne emelim, kızımın bir hanımefendi olarak yetişmesidir." - A. İlhan

yelpazelenme :
TDK:
isim Yelpazelenmek işi

yenileşme :
TDK:
isim Yenileşmek işi
"Türk dili yenileşme ve sadeleşme çığırında dahi Cenap tan pek çok yardım görecekti." - İ. A. Gövsa

YE ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Yenimahalle (Ankara)
Yenice / Çanakkale (Çanakkale)

YE ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
TEĞABÜN - 1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
HAŞR - 1: Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru