YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.Başında YER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilme

16 Harfli Kelimeler

Yerleştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Yerleştirebilme

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme, Yerlileştirmek, Yermerkezcilik

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yerleşebilmek, Yerlileştirme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yerleşebilme

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli, Yerindirmek

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün, Yerindirme

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım, Yerinden, Yerlilik

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu, Yerden

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltı : aykırı, tahtelarz
yerbilgini : geologist
yerbilim : yapısını, jeoloji
yerbölüm : parsel
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdeğişim : deplasman
yere : sıralı, sırasız
yeregeçen : havuç
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yerelleştirme : lokalizasyon
yererek : karikatürleştirmek
yereşeği : makaslı böcek
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergi : taşlama, hicviye, hiciv, satir, zem
yergici : heccav, taşlamacı
yergin : mahzun, hüzünlü, bitkin
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerin : amblem, kavuşum
yerinel : alegorik
yerinen : müteessif
yerini : sevmek
yerinmek : acınmak, gönlü kırılmak, hayıflanmak, müteessif olmak, teessüf etmek
yerken : arakibutirofobi
yerkürenin : litosfer
yerleşke : kampus

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerlileşme :

TDK:
isim Yerlileşmek işi

yermek :
TDK:
1. -i Kötülüklerini söylemek, zemmetmek
2. Birinin veya bir şeyin kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek, övmek karşıtı
3. Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeraltında Bir Anadolu - Yazar: Mahmut Makal
Yeraltında Dejavu - Yazar: Hamza Celaletti...
Aşk Yerçekimi - Yazar: Eda Gül
Yeraltında Kırk Beş Sene - Yazar: Ahmet Naim
Yerçekimi Membası - Yazar: Ali Acar Sungurbey
İsyan ve Yerçekimi - Yazar: Yasemin Çongar
Yeraltında Gülme Krizi - Yazar: Neslihan Su

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 1, 2: Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.
HADİD - 10: Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır.
SAD - 10: Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!.

Kelime Bulma Motoru