YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.Başında YER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında YER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında YER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilmek

17 Harfli Kelimeler

Yerleştirilebilme

16 Harfli Kelimeler

Yerleştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Yerleştirebilme

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme, Yerlileştirmek, Yermerkezcilik

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yerleşebilmek, Yerlileştirme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yerleşebilme

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli, Yerindirmek

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün, Yerindirme

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım, Yerinden, Yerlilik

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu, Yerden

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltı : aykırı, tahtelarz
yeraltında : köstebekgiller
yerbetimci : topografyacı
yerbetimsel : topografik
yerbilgini : geologist
yerbilim : yapısını, jeoloji
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdegezen : yılan
yerdeş : izotop, hemşeri
yere : sıralı, sırasız
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleştirme : lokalizasyon
yerelleştirmek : lokalize etmek
yeren : yerici
yereşeği : makaslı böcek
yergisel : satirik
yergiye : şathiye
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerindelik : isabet, yakışık
yerine : istiare-i temsiliye, namına, tulûat
yerinel : alegorik
yerinmek : acınmak, gönlü kırılmak, hayıflanmak, müteessif olmak, teessüf etmek
yerken : arakibutirofobi
yerküre : dünya, yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerinme :

TDK:
isim Yerinmek işi, teessüf
"Acınmalardan, yerinmelerden yana pek zengindir yaşam." - N. Uygur

yerleşme :
TDK:
1. isim Yerleşmek işi
"Emektar makinenin tozlarını silip masaya yerleşmeye karar verdim." - Ç. Altan
2. Yerleşim alanı veya merkezi
"Boğaziçi köyleri, İstanbul la ancak deniz yoluyla bağlanan kopuk yerleşmelerdi." - A. Boysan

yeryüzü :
TDK:
1. isim, coğrafya Yer kabuğu
2. Dünya
"Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." - N. Hikmet

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
MÜ'MİN - 64: Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

Kelime Bulma Motoru