HA ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında HA harfleri bulunan ve E ile biten 170 adet kelime bulunuyor.Başında HA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında HA harfleri bulunan ve E ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında HA harfleri bulunan ve E ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Hareketlendirebilme

17 Harfli Kelimeler

Hakimiyetimilliye

16 Harfli Kelimeler

Havalandırabilme

15 Harfli Kelimeler

Hararetlendirme, Hareketlendirme

14 Harfli Kelimeler

Haberleşebilme, Hafifletebilme, Hafifleyebilme, Hastalanabilme, Hatırlanabilme, Hatırlatabilme, Hatırlatıverme, Hatırlayabilme, Hatırlayıverme, Hazırlanabilme, Hazırlayabilme, Hazırlayıverme

13 Harfli Kelimeler

Hafifleştirme, Haberleştirme, Hapşırtabilme, Havalanabilme, Haysiyetsizce

12 Harfli Kelimeler

Haletiruhiye, Hararetlenme, Hareketlenme, Haysiyetiyle, Haberleşilme, Hakkedebilme, Haklayabilme, Halledebilme, Hallediverme, Hapsedebilme, Hapşırabilme, Hapşırıverme, Harcanabilme, Harcayabilme, Harcayıverme, Hasredebilme, Haşlayabilme, Havlayabilme, Haykırabilme, Hazmedebilme

11 Harfli Kelimeler

Hafifsemeye, Halsizleşme, Hamarattaze, Hançerlenme, Hapsettirme, Haddikifaye, Hallettirme, Hançerletme, Hayalileşme

10 Harfli Kelimeler

Haberleşme, Habersizce, Hafifleşme, Hafifletme, Haincesine, Halvethane, Halvetiyye, Hançerleme, Hapsedilme, Harekeleme, Hasetlenme, Haşhaşhane, Haşinleşme, Havalename, Hafifsenme, Halledilme, Harikulade

9 Harfli Kelimeler

Hacimlice, Haddehane, Haddeleme, Hafifleme, Hafifseme, Hahamhane, Hainleşme, Hakikatte, Halelenme, Half-time, Hanımanne, Hanımnine, Hapishane, Haramzade, Hardaliye, Harelenme, Harmaniye, Hasebiyle, Hastahane, Hayalhane, Haydisene, Hazandide, Hayalleme

8 Harfli Kelimeler

Haccetme, Haczetme, Hadisene, Hakketme, Halazade, Halisane, Hallenme, Halleşme, Halletme, Halsizce, Hamaliye, Hamdetme, Hamletme, Hammadde, Handiyse, Hapsetme, Haptetme, Hariciye, Hasbahçe, Hasretme, Hatmetme, Hayretle, Hazfetme, Hazzetme, Hakimane, Halıhane, Harcetme, Harfleme, Hayretme, Hazmetme

7 Harfli Kelimeler

Hafifçe, Haliyle, Hallice, Haminne, Hançere, Hanende, Harbiye, Hastane, Hayrete, Hacimce, Haletme, Hasmane

6 Harfli Kelimeler

Habibe, Habire, Hademe, Hafiye, Haince, Halife, Halile, Hamide, Hamile, Hamule, Harabe, Hareke, Haşefe, Haşere, Hatime, Havale, Hayale, Hazine, Hazire, Hadise, Haşiye

5 Harfli Kelimeler

Habbe, Hadde, Haile, Hamle, Hamse, Hande, Harbe, Hasse, Haybe, Hazne

4 Harfli Kelimeler

Habe, Hace, Haje, Hale, Hane, Hare

Bazı HA ile başlayan E ile biten kelimelerin eş anlamlıları


habbe : evin, karagöz, matiz
haddehane : fırın
hademe : odacı, müstahdem, hizmetli
hafifçe : yavaşça, yeğnice, yeğnilce, hafiften
hafifseme : yeğniseme, istihfaf, haydi
hafiye : detektif, devr
haince : haincesine
haincesine : haince
hamaliye : hamallık
hamarattaze : çalışkan
haminne : hanımnine
hanımanne : kayınvalide, kaynana
harbiye : harp okulu
haşere : böcek
havalename : havale
hayale : şiir
haydisene : hadisene
haysiyetiyle : dolayısıyla, sebebiyle, onuruyla, nedeniyle, hasebiyle
hazne : hazine, depo, demet

Bazı HA ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


halazade :

TDK:
isim Halanın oğlu
"Halazadem burada biraz nefeslendi." - B. Felek

hamule :
TDK:
1. isim Yük
2. Kâğıt dolgu maddesi

HA ile başlayan E ile biten İlçe isimleri

Haliliye (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru