HAZ ile başlayan kelimeler

Başında HAZ harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.Başında HAZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında HAZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında HAZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hazırlanabilmek, Hazırlayabilmek, Hazırlayıvermek

14 Harfli Kelimeler

Hazırlanabilme, Hazırlattırmak, Hazırlayabilme, Hazırlayıverme, Hazırlıksızlık

13 Harfli Kelimeler

Hazırcevaplık, Haziranböceği, Hazırlattırma, Hazırlıklılık, Hazırlıksızca, Hazmedebilmek

12 Harfli Kelimeler

Hazırlandığı, Hazinedarlık, Hazmedebilme

11 Harfli Kelimeler

Hazımsızlık, Hazırlanmak, Hazırlanmış, Hazırlatmak, Hazırlayıcı, Hazırlıksız

10 Harfli Kelimeler

Hazırcevap, Hazırcılık, Hazırlamak, Hazırlanış, Hazırlanma, Hazırlatma, Hazırlayan, Hazırlayış, Hazırlıklı, Hazmolulan, Hazımlılık, Hazımsızca

9 Harfli Kelimeler

Hazakatli, Hazandide, Hazfetmek, Hazırdaki, Hazırlama, Hazinedar, Hazletmek, Hazmetmek, Hazzetmek

8 Harfli Kelimeler

Hazcılık, Hazfetme, Hazımsız, Hazırlık, Hazırlop, Hazzetme, Hazinlik, Hazmediş, Hazmetme

7 Harfli Kelimeler

Hazakat, Hazarca, Hazımlı, Hazırcı, Hazırda, Hazırun, Haziran

6 Harfli Kelimeler

Hazari, Hazine, Hazire, Hazret

5 Harfli Kelimeler

Hazab, Hazan, Hazar, Hazcı, Hazen, Hazık, Hazım, Hazın, Hazır, Hazif, Hazin, Hazne, Hazza

4 Harfli Kelimeler

Haza

3 Harfli Kelimeler

Haz

Bazı HAZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


haz : zevklenme, nasip, hisse, hoşlanma, zevk, çırganış, lezzet
hazan : güz, sonbahar
hazandide : görmüş, geçirmiş, solgun, sararmış, solmuş
hazcılık : hedonizm, zevki, hazza
hâzen : baldız
hazfetmek : gidermek, kaldırmak, çıkarmak, silmek
hazımlı : benimseyen, katlanan, kabullenen, işkembesi geniş
hazır : anık, amade, müheyya, apiko, bayuk, dayar, dizlek, terilgen, tetik üstünde beklemek, yetiz
hazırda : el altında
hazırdaki : elde bulunan, eldeki
hazırlama : ızgara köftecisi, ihzar, istihzar, tabiye, tertip
hazırlamak : gerçekleştirmek, alıştırmak, anıklamak, dizmek, düzenlemek, kurmak

Bazı HAZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hazine :

TDK:
1. isim Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet
"Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı." - R. H. Karay
2. Değerli şeylerin saklandığı yer
3. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer
"Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir." - M. Kaplan
4. Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü
5. Kaynak
"Ağaç, rutubetin hazinesidir." - F. R. Atay
6. ekonomi Devlet malı veya parası
7. ekonomi Devlet malının veya parasının saklandığı yer
8. ekonomi Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam
9. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse

haziran :
TDK:
isim Yılın altıncı ayı

hazmetmek :
TDK:
1. -i Sindirmek
2. Hoşa gitmeyen bir davranışı karşılıksız bırakmak, içine atmak
3. Katlanmak, dayanmak, sabretmek
"Zannediyorum ki bu acıyı hazmedemeyeceğim." - R. N. Güntekin

HAZ ile başlayan İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)

HAZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hazar Sözlüğü - Yazar: Milorad Pavic
Hazar ile Çağrı - Yazar: İsmail Polat
Hazar Sözlüğü (dişil) - Yazar: Milorad Pavic
Hazar Kıyısında Yerle Gök - Yazar: Yasemin Bayer
Hazar Üstüne Yazılanlar - Yazar: Cazim Gürbüz
Hazar Sözlüğü - Yazar: Milorad Pavic
Fırtınaya Hazırlık - Yazar: Baki Ayhan

HAZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 200: Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.

Kelime Bulma Motoru