HAK ile başlayan kelimeler

Başında HAK harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.Başında HAK harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında HAK harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında HAK harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Hakimiyetimilliye

13 Harfli Kelimeler

Hakikatsizlik, Hakkedebilmek, Hakkımüktesep, Haklayabilmek

12 Harfli Kelimeler

Hakkaniyetli, Hakperestlik, Haksızlıklar, Hakikatlilik, Hakkedebilme, Haklayabilme, Haksızcasına

11 Harfli Kelimeler

Hakaretamiz, Hakkedilmiş, Hakseverlik, Hakşinaslık, Haktanırlık

10 Harfli Kelimeler

Hakikatsiz, Hakkaniyet, Hakkıhıyar, Hakkıhuzur, Hakkısükut

9 Harfli Kelimeler

Hakikaten, Hakikatli, Hakikatte, Hakimiyet, Hakketmek, Haklaşmak, Hakperest, Haksızlık, Hakikilik, Hakkaklik

8 Harfli Kelimeler

Hakanlık, Hakemlik, Hakikatı, Hakimlik, Hakketme, Hakkında, Hakkıyla, Haklamak, Haklaşma, Haklılık, Haksever, Haksızca, Hakşinas, Haktanır, Hakimane, Hakimevi

7 Harfli Kelimeler

Hakaret, Hakasça, Hakçası, Hakıkat, Hakikat, Hakkına, Hakkını, Haklama, Hakları, Haklıyı, Hakuran, Hakemli

6 Harfli Kelimeler

Hakeza, Hakkak, Haklar, Haksız, Haktan, Hakani, Hakiki

5 Harfli Kelimeler

Hakan, Hakas, Hakça, Hakem, Hakir, Hakka, Hakkı, Haklı, Hakim

4 Harfli Kelimeler

Haki

3 Harfli Kelimeler

Hak

Bazı HAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hak : doğru, gerçek, maden, ağaç, adalet, adaletin, kazanç, doğruluk, pay, allah
hâk : toprak
hakaret : aşağılama, aşağısama, bıçak yarası onulur, dil yarası onulmaz, taşlama
hakça : doğrulukla, adilâne
hakçası : doğrusu
hakemlik : yargıcılık
hakıkat : mahiyeti, gerçek, kadirbilirlik, sadâkat, doğruluk
hakikaten : gerçekten, sahiden, fi'l-hakîka, filhakika, nitekim
hakikatı : münkir-i hakikat
hakiki : pakize
hakikî : gerçek, sahih
hakimane : bilgece
hâkimane : buyururcasına, hükmedercesine
hâkimlik : yargıçlık
hakir : değersiz, hor
hakka : haksızca
hakkâk : oymacı
hakkedilmiş : mahkûk
hakkı : hakkını helal etmek
hakkına : payını almak
hakkında : üzerine, için, karşı
hakkısükût : susmalık
haklamak : bozmak, yenmek

Bazı HAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hakemlik :

TDK:
1. isim Hakemin görevi, yargıcılık
"Bir çayırlıkta futbol oynayan çocuklara hakemlik yaptım." - S. F. Abasıyanık
2. Hakem olma durumu

HAK ile başlayan İlçe isimleri

Hakkari Merkez (Hakkari)

HAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


En Hakiki Büyücü Efsun Yaman - Yazar: Reha Solak
Hayali Kahramanlar Hakiki Erkekler - Yazar: H. Bahadır Türk
Bir İnsan Hakları Delisi - Yazar: Rıdvan Kızgın
Aşksal Hakları İhlalen - Yazar: Erman Bazo
Aşk-ı Hakiki - Yazar: Ünal Ersözlü

HAK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 101: O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.
İSRA - 102: (Musa Firavun'a:) «Pek âlâ biliyorsun ki, dedi, bunları, birer ibret olmak üzere, ancak, göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum!».
HUD - 107: Rabbinin dilediği hariç, (onlar)  gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Çünkü Rabbin, istediğini hakkıyla yapandır.

Kelime Bulma Motoru