HAN ile başlayan kelimeler

Başında HAN harfleri bulunan 70 adet kelime bulunuyor.Başında HAN harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında HAN harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında HAN harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Hanımefendilik, Hanımeligiller

12 Harfli Kelimeler

Hançerlenmek, Hanımparmağı, Hantallaşmak, Hançerletmek

11 Harfli Kelimeler

Hançerlemek, Hançerlenme, Hanımböceği, Hanımefendi, Hanımgöbeği, Hantallaşma, Hançerletme, Handikapsız, Hanımlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Hançerleme, Hanedanlık, Hanendelik, Handikaplı, Hanımlaşma, Hanigiller, Hanutçuluk

9 Harfli Kelimeler

Hanefilik, Hanımanne, Hanımnine, Hantallık, Handanlık

8 Harfli Kelimeler

Hancılık, Handikap, Handiyse, Hanımcık, Hanımeli, Hanımlık

7 Harfli Kelimeler

Hanbeli, Hançere, Hanelik, Hanende, Hangisi, Hanidir, Hanuman, Hanüman, Hanedan, Hanutçu

6 Harfli Kelimeler

Hançer, Handan, Hanefi, Haneli, Hangar, Hanlık, Hannas, Hantal

5 Harfli Kelimeler

Hanak, Hanan, Hanat, Hanay, Hanca, Hancı, Hande, Hanek, Hangi, Hanık, Hanım, Hanif, Hanut, Hanya, Hanzi

4 Harfli Kelimeler

Hane, Hani, Hant

3 Harfli Kelimeler

Han

Bazı HAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


hanak : darılma
hanân : acıma, merhamet
hânât : dükkanlar, meyhaneler
hanay : sofa, hol, avlu
hanbelî : hambelî
hanca : hanzi, kanji
hançer : cembiye
hançere : gırtlak
hande : gülme, gülüş, alay, istihza, eğlenme, şiir
handikap : engel
handiyse : neredeyse
hane : ev, konut, bölük, göz, basamak, bina, yapı, yer, yüzler
hanek : söz, konuşma
hanelik : evlik
hanende : şarkıcı, okuyucu
hanendelik : şarkıcılık, okuyuculuk
hangi : ne
hangisi : neyi
hanımböceği : kınkanatlılardan, uçuçböceği
hanımefendi : kadın kadıncık
hanımeli : korularda, hanımeligillilerden
hanımnine : haminne
hani : hanigillerden, nerede, hani ya
hânif : küskün, dargın

Bazı HAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


hançere :

TDK:
isim, anatomi Gırtlak
"Kuvvetli bir aktör hançeresine malik olmak lazımdı." - H. F. Ozansoy

hanedan :
TDK:
1. isim, tarih Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük aile
"Hanedan prenslere dair başka hatıram yoktu." - F. R. Atay
2. sıfat Belli ve köklü bir soydan gelen, soylu
"Bu benim dediklerim kalantor, zengin, elleri açık, hanedan kişilerdi." - H. Taner
3. sıfat Konuksever

HAN ile başlayan İlçe isimleri

Hani (Diyarbakır)
Han (Eskişehir)
Hanönü (Kastamonu)
Hanak (Ardahan)

HAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hani Hayattan Konuşacaktık! - Yazar: Arif Kemik
Hani Devrim Olacaktı - Yazar: Nazmi Gökçeli

HAN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 12: (Bu alâmetler) hangi vakte ertelenmiştir?.
RAHMAN - 18: Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?.
ARAF - 185: Göklerin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın yarattığı her şeye ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğine bakmadılar mı? O halde Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?.

Kelime Bulma Motoru