E ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve İK ile biten 314 adet kelime bulunuyor.Başında E harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında E harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında E harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Enternasyonalcilik

16 Harfli Kelimeler

Edebiyatseverlik, Elektrobiyolojik

15 Harfli Kelimeler

Elektromanyetik, Ehemmiyetsizlik, Elektronikçilik, Erişilebilirlik, Etkileşimsizlik

14 Harfli Kelimeler

Elektrodinamik, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Entelektüellik, Ehemmiyetlilik, Elektriksizlik, Elektromekanik, Eleştirisellik, Emperyalistlik, Endokrinolojik, Epidemiyolojik, Etkileşimlilik

13 Harfli Kelimeler

Ehliyetsizlik, Elektrikçilik, Elektrostatik, Elektroteknik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik, Elverişsizlik, Emniyetsizlik, Erkanıharplik, Esrarengizlik, Etkileyicilik, Evrendeşçilik, Evrenselcilik, Eğlencesizlik, Epistemolojik, Esirgeyicilik

12 Harfli Kelimeler

Edimselcilik, Efendisizlik, Eksiçekerlik, Elverişlilik, Endişesizlik, Esirgemezlik, Estetikçilik, Eşbütünleşik, Eğilimsizlik, Eğitimsizlik, Ehliyetlilik, Eksantriklik, Elbisesizlik, Eleştirellik, Embriyolojik, Emniyetlilik, Espritüellik, Etiketsizlik

11 Harfli Kelimeler

Eğitimcilik, Eksiksizlik, Emanetçilik, Emsalsizlik, Erdemsizlik, Erketecilik, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Etiketçilik, Ettirgenlik, Evladiyelik, Evrensellik, Eylemsizlik, Efsanevilik, Eğilimlilik, Eğitimlilik, Eklektiklik, Ekmeksizlik, Ekonomiklik, Endişelilik, Engelsizlik, Entomolojik, Erinçsizlik, Erkeksizlik, Eskrimcilik

10 Harfli Kelimeler

Edepsizlik, Edilgenlik, Edilginlik, Egosantrik, Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eklemlilik, Ekmekçilik, Ekzotermik, Elektronik, Emirberlik, Emlakçilik, Endotermik, Enerjiklik, Enformatik, Erdemlilik, Erişkinlik, Erkeksilik, Erkincilik, Eroincilik, Erseliklik, Eşitsizlik, Etimolojik, Etkincilik, Etkisizlik, Etyemezlik, Evrimcilik, Eylemcilik, Ezbercilik, Ezilmişlik, Edimsellik, Egzotiklik, Eğimsizlik, Ekstremlik, Elastiklik, Elemsizlik, Emeksizlik, Endoskopik, Engellilik, Ereksellik, Erkencilik, Esersizlik, Esprililik, Eşeysellik, Eşkincilik, Etiyolojik, Etnografik, Evcimenlik, Eylemlilik, Ezgisellik

9 Harfli Kelimeler

Ecnebilik, Efendilik, Egemenlik, Egoistlik, Eğretilik, Ekincilik, Eksantrik, Eksperlik, Elbiselik, Eleddirik, Elekçilik, Elektirik, Elezerlik, Emekçilik, Emeklilik, Eneolitik, Engebelik, Entarilik, Enternlik, Erekçilik, Ereklilik, Ergonomik, Erketelik, Erksizlik, Esircilik, Eskicilik, Eşekçilik, Eşeylilik, Eşitçilik, Etiketlik, Etkililik, Etnolojik, Evecenlik, Eyercilik, Edeplilik, Efendicik, Eğimlilik, Eldecilik, Epileptik, Erdişilik, Eriştelik, Erotiklik

8 Harfli Kelimeler

Eblehlik, Ehvenlik, Eklektik, Ekmeklik, Ekolojik, Ekonomik, Eksiklik, Ekümenik, Elektrik, Emarecik, Enayilik, Engellik, Enginlik, Ensizlik, Erdenlik, Ergenlik, Erginlik, Erkeklik, Erkindik, Erkinlik, Erklilik, Ermişlik, Ersizlik, Esmerlik, Esneklik, Esriklik, Eşsizlik, Etkenlik, Etkinlik, Evcillik, Eylemlik, Ezginlik, Ezoterik, Ebedilik, Ekicilik, Ekliptik, Elzemlik, Enfeslik, Entellik, Epidemik, Eşreflik, Etolojik, Evdeşlik, Evsizlik, Evvellik, Ezelilik, Ezicilik

7 Harfli Kelimeler

Ecirlik, Egzotik, Eğiklik, Eğrilik, Ekinlik, Eklenik, Eksicik, Ekşilik, Ekşimik, Ektilik, Elcilik, Elçilik, Eleklik, Eliptik, Ellilik, Eltilik, Emircik, Emirlik, Empirik, Endemik, Enerjik, Enlilik, Ercecik, Ergilik, Eriklik, Erillik, Erincik, Erinlik, Erirlik, Eristik, Erselik, Esenlik, Esirlik, Eskilik, Estelik, Estetik, Eşeklik, Eşitlik, Eşlenik, Eteklik, Evcilik, Evcimik, Evirtik, Evlilik, Evrişik, Eziklik, Elastik, Elitlik, Eminlik, Eşlilik, Etçilik, Etlilik

6 Harfli Kelimeler

Ebelik, Efelik, Eğinik, Ekelik, Eriyik, Erklik, Erotik, Eselik, Evelik

5 Harfli Kelimeler

Eksik, Elcik, Elçik, Ellik, Emcik, Emlik, Emzik, Enbik, Encik, Ercik, Erlik, Ertik, Erzik, Esrik, Eşlik, Etçik, Etlik, Etnik, Evcik, Evlik, Evrik, Eylik

4 Harfli Kelimeler

Edik, Eğik, Elik, Emik, Enik, Epik, Erik, Esik, Eşik, Etik, Ezik

Bazı E ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ebedilik : ölümsüzlük
ebedîlik : sonsuzluk, bengilik
edepsizlik : saygıbilmezlik, utanmazlık, sıkılmazlık, terbiyesizlik, şirretlik, fezahat
eğretilik : iğritilik, iğretilik
eğrilik : çarpıklık, iğrilik
ekşimik : çökelek, kesmik, kesik
ekümenik : evrensel
eleddirik : elektirik
elektrostatik : kıvıldinimbilim
eleştirimcilik : eleştiricilik
eleştirmenlik : eleştiricilik, münekkitlik
empirik : deneyimsel
emsalsizlik : eşsizlik
enternlik : yetişicilik
erdenlik : bakirlik, kızlık, bakirelik, bekâret, bikir
erseliklik : er dişilik
ersizlik : kocasızlık
erzik : asıl, ana, temel
esriklik : sarhoşluk
estetikçilik : estetizm, güzel duyuculuk
etkililik : müessiriyet
etyemezlik : vejetaryenlik
evelik : ekşimcek, efelek, kıvırcık labada, yabani pazı
evlilik : başgöz, dünya evi, dünyaevi, kurum
eylemsizlik : atalet, süredurum

Bazı E ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ercik :

TDK:
isim, bitki bilimi Çiçek tozu üreten ve on tanesi çeşitli biçimde birleşerek erkek organı meydana getiren çiçek kısmı

esirlik :
TDK:
isim Esir olma durumu, tutsaklık, kölelik
"Ayaklarımızdaki zincirler, esirliğin ağır ve cefalı şarkılarını söyleyecektir." - R. E. Ünaydın

etkincilik :
TDK:
1. isim Toplumsal veya politik değişim meydana getirmek, belirli sorunlara dikkat çekmek için özel amaçlı etkinlik gerçekleştirme, aktivizm
2. felsefe İnsan hayatı ve düşüncesinde başlıca gerçekliğin etki ve eylem olduğunu öne süren öğreti ve dünya görüşü, aktivizm

Kelime Bulma Motoru