E ile başlayan İK ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve İK ile biten 314 adet kelime bulunuyor.Başında E harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında E harfi bulunan ve İK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında E harfi bulunan ve İK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Enternasyonalcilik

16 Harfli Kelimeler

Edebiyatseverlik, Elektrobiyolojik

15 Harfli Kelimeler

Elektromanyetik, Ehemmiyetsizlik, Elektronikçilik, Erişilebilirlik, Etkileşimsizlik

14 Harfli Kelimeler

Elektrodinamik, Eleştirimcilik, Eleştirmecilik, Entelektüellik, Ehemmiyetlilik, Elektriksizlik, Elektromekanik, Eleştirisellik, Emperyalistlik, Endokrinolojik, Epidemiyolojik, Etkileşimlilik

13 Harfli Kelimeler

Ehliyetsizlik, Elektrikçilik, Elektrostatik, Elektroteknik, Eleştiricilik, Eleştirmenlik, Elverişsizlik, Emniyetsizlik, Erkanıharplik, Esrarengizlik, Etkileyicilik, Evrendeşçilik, Evrenselcilik, Eğlencesizlik, Epistemolojik, Esirgeyicilik

12 Harfli Kelimeler

Edimselcilik, Efendisizlik, Eksiçekerlik, Elverişlilik, Endişesizlik, Esirgemezlik, Estetikçilik, Eşbütünleşik, Eğilimsizlik, Eğitimsizlik, Ehliyetlilik, Eksantriklik, Elbisesizlik, Eleştirellik, Embriyolojik, Emniyetlilik, Espritüellik, Etiketsizlik

11 Harfli Kelimeler

Eğitimcilik, Eksiksizlik, Emanetçilik, Emsalsizlik, Erdemsizlik, Erketecilik, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Etiketçilik, Ettirgenlik, Evladiyelik, Evrensellik, Eylemsizlik, Efsanevilik, Eğilimlilik, Eğitimlilik, Eklektiklik, Ekmeksizlik, Ekonomiklik, Endişelilik, Engelsizlik, Entomolojik, Erinçsizlik, Erkeksizlik, Eskrimcilik

10 Harfli Kelimeler

Edepsizlik, Edilgenlik, Edilginlik, Egosantrik, Eğiticilik, Eğitmenlik, Eğitsellik, Eğlencelik, Eklemlilik, Ekmekçilik, Ekzotermik, Elektronik, Emirberlik, Emlakçilik, Endotermik, Enerjiklik, Enformatik, Erdemlilik, Erişkinlik, Erkeksilik, Erkincilik, Eroincilik, Erseliklik, Eşitsizlik, Etimolojik, Etkincilik, Etkisizlik, Etyemezlik, Evrimcilik, Eylemcilik, Ezbercilik, Ezilmişlik, Edimsellik, Egzotiklik, Eğimsizlik, Ekstremlik, Elastiklik, Elemsizlik, Emeksizlik, Endoskopik, Engellilik, Ereksellik, Erkencilik, Esersizlik, Esprililik, Eşeysellik, Eşkincilik, Etiyolojik, Etnografik, Evcimenlik, Eylemlilik, Ezgisellik

9 Harfli Kelimeler

Ecnebilik, Efendilik, Egemenlik, Egoistlik, Eğretilik, Ekincilik, Eksantrik, Eksperlik, Elbiselik, Eleddirik, Elekçilik, Elektirik, Elezerlik, Emekçilik, Emeklilik, Eneolitik, Engebelik, Entarilik, Enternlik, Erekçilik, Ereklilik, Ergonomik, Erketelik, Erksizlik, Esircilik, Eskicilik, Eşekçilik, Eşeylilik, Eşitçilik, Etiketlik, Etkililik, Etnolojik, Evecenlik, Eyercilik, Edeplilik, Efendicik, Eğimlilik, Eldecilik, Epileptik, Erdişilik, Eriştelik, Erotiklik

8 Harfli Kelimeler

Eblehlik, Ehvenlik, Eklektik, Ekmeklik, Ekolojik, Ekonomik, Eksiklik, Ekümenik, Elektrik, Emarecik, Enayilik, Engellik, Enginlik, Ensizlik, Erdenlik, Ergenlik, Erginlik, Erkeklik, Erkindik, Erkinlik, Erklilik, Ermişlik, Ersizlik, Esmerlik, Esneklik, Esriklik, Eşsizlik, Etkenlik, Etkinlik, Evcillik, Eylemlik, Ezginlik, Ezoterik, Ebedilik, Ekicilik, Ekliptik, Elzemlik, Enfeslik, Entellik, Epidemik, Eşreflik, Etolojik, Evdeşlik, Evsizlik, Evvellik, Ezelilik, Ezicilik

7 Harfli Kelimeler

Ecirlik, Egzotik, Eğiklik, Eğrilik, Ekinlik, Eklenik, Eksicik, Ekşilik, Ekşimik, Ektilik, Elcilik, Elçilik, Eleklik, Eliptik, Ellilik, Eltilik, Emircik, Emirlik, Empirik, Endemik, Enerjik, Enlilik, Ercecik, Ergilik, Eriklik, Erillik, Erincik, Erinlik, Erirlik, Eristik, Erselik, Esenlik, Esirlik, Eskilik, Estelik, Estetik, Eşeklik, Eşitlik, Eşlenik, Eteklik, Evcilik, Evcimik, Evirtik, Evlilik, Evrişik, Eziklik, Elastik, Elitlik, Eminlik, Eşlilik, Etçilik, Etlilik

6 Harfli Kelimeler

Ebelik, Efelik, Eğinik, Ekelik, Eriyik, Erklik, Erotik, Eselik, Evelik

5 Harfli Kelimeler

Eksik, Elcik, Elçik, Ellik, Emcik, Emlik, Emzik, Enbik, Encik, Ercik, Erlik, Ertik, Erzik, Esrik, Eşlik, Etçik, Etlik, Etnik, Evcik, Evlik, Evrik, Eylik

4 Harfli Kelimeler

Edik, Eğik, Elik, Emik, Enik, Epik, Erik, Esik, Eşik, Etik, Ezik

Bazı E ile başlayan İK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ebedilik : ölümsüzlük
ebedîlik : sonsuzluk, bengilik
efendisizlik : anarşi
eğiklik : eğim, yamukluk, meyil, akıntı
eğretilik : iğritilik, iğretilik
ekolojik : çevre bilimsel, evrim
eksik : noksan, natamam, kusurlu, muallel, sakat, az, ekini belli etmemek, kem, kıt, mehar, nakıs, sakim, yarım, yarım yamalak
eksiksizlik : kemal
elcilik : diğerkamlık
eleştiricilik : kritisizm, eleştirmenlik, tenkitçilik, münekkitlik, eleştirimcilik
elverişsizlik : aksilik
emeklilik : tekaütlük, tekaüt
encik : kedi, enik, köpek
erdemlilik : faziletlilik
erdenlik : bakirlik, kızlık, bakirelik, bekâret, bikir
ergenlik : buluğ, ergenlik çağı, yeni yetmelik
eriyik : mahlûl, solüsyon

Bazı E ile başlayan İK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


egzotik :

TDK:
sıfat Yabancıl
"Sonra, tuzu kuru insanlar değişiklik arar, egzotik tatlara da bayılırlar." - A. Ağaoğlu

eşlik :
TDK:
1. isim Eş olma durumu
2. Birlikte, beraber
"Terminale ancak benim eşliğimde gidebildi."
3. müzik Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü

evcilik :
TDK:
isim Genellikle kız çocuklarının ev işlerini örnek alarak oynadıkları oyun
"Tepede ev yerine evcilik oynayan ufacık bir kız gördüler." - L. Tekin

E ile başlayan İK ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 127: Rableri katında onlara esenlik yurdu (cennet) vardır. Ve yapmakta oldukları (güzel) işler sebebiyle Allah onların dostudur.
ŞUARA - 13: (Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver.
YUNUS - 25: Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve O, dilediğini doğru yola iletir.

Kelime Bulma Motoru