CE ile biten kelimeler

Sonunda CE harfleri bulunan 407 adet kelime bulunuyor.Sonunda CE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda CE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda CE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kilometrelerce, Mesuliyetsizce, Münasebetsizce

13 Harfli Kelimeler

Alabildiğince, Gösterişsizce, Merhametsizce, Olabildiğince, Sırasıgelince, Disiplinsizce, Haysiyetsizce, Karaktersizce, Komplekssizce, Meymenetsizce, Profesyonelce

12 Harfli Kelimeler

Beceriksizce, Düşüncesince, Düşüncesizce, Düzdeğişmece, Gerektiğince, Gösterişlice, Gürültüsüzce, Tecrübesizce, Terbiyesizce, Cesaretsizce, Elverdiğince, Liyakatsizce, Maharetsizce, Marifetsizce, Nezaketsizce, Yeteneksizce

11 Harfli Kelimeler

Centilmence, Dikkatsizce, Dilediğince, Külfetsizce, Külhanbeyce, Peygamberce, Tedbirsizce, Teklifsizce, Zahmetsizce, Adaletsizce, Bilinçsizce, Hürmetsizce, Kanaatsizce, Kaprissizce, Kuvvetsizce, Minnetsizce, Önemsemezce, Seviyesizce, Yeteneklice

10 Harfli Kelimeler

Cengaverce, Çekingence, Çetrefilce, Delişmence, Diktatörce, Diriltmece, Döndürmece, Eksiksizce, Gelmeyince, Gereksizce, Gönülsüzce, Görgüsüzce, Güvensizce, Habersizce, Heybetlice, Hürmetlice, İsteksizce, Kalenderce, Kendisince, Kestirmece, Kuvvetlice, Muzafferce, Portekizce, Pürüzsüzce, Sebepsizce, Şerefsizce, Temkinlice, Yöntemince, Yüzleşmece, Belirsizce, Beyinsizce, Biçimsizce, Bilgisizce, Cüretsizce, Çekimserce, Çelimsizce, Dengesizce, Derbederce, Dikkatlice, Dönümlerce, Düzeysizce, İradesizce, İtaatsizce, Keyifsizce, Litrelerce, Metrelerce, Sevimsizce, Yüreksizce

9 Harfli Kelimeler

Beraberce, Binnetice, Celallice, Çevirmece, Çingenece, Devirmece, Dikenlice, Dinlemece, Dönüşümce, Edepsizce, Gereğince, Gerekince, Göğüslüce, Gönüllüce, Görgülüce, Hacimlice, İngilizce, İsteğince, Laubalice, Mahallece, Mucibince, Önemsizce, Özensizce, Saatlerce, Serserice, Süreklice, Süresince, Süryanice, Şişirmece, Şövalyece, Temellice, Türkmence, Yeterince, Yüreklice, Yüzlemece, Açgözlüce, Bilisizce, Çaresizce, Dengelice, Etkisizce, Gecelerce, Göbeklice, İlgisizce, Kalpsizce, Ödünsüzce, Ölçüsüzce, Senelerce, Sevecence, Terbiyece, Ümitsizce

8 Harfli Kelimeler

Aratümce, Bencilce, Bilgince, Binlerce, Börklüce, Cermence, Çelebice, Çerkezce, Çirkince, Densizce, Derlence, Dinlence, Düzgünce, Edimlice, Efendice, Ermenice, Evirmece, Gergince, Gönlünce, Güçsüzce, Günlerce, Halsizce, Hercaice, İbranice, Karaimce, Kavlince, Kendince, Keyfince, Merkezce, Miskince, Mümazece, Nankörce, Ödenince, Önemlice, Önödence, Pişkince, Postface, Sersemce, Sessizce, Slovence, Söylence, Şirpence, Tembelce, Türelice, Üstlence, Yabanice, Yahudice, Yantümce, Yeğnilce, Yüklence, Yüzlerce, Yüzsüzce, Zilhicce, Amatörce, Bezgince, Bitkince, Bonkörce, Böğrülce, Geçkince, Kepazece, Özenlice, Piyadece, Sütsüzce, Şişkince, Usulünce

7 Harfli Kelimeler

Acemice, Aramice, Askerce, Bedence, Beğence, Biçimce, Bilgece, Bilmece, Bölmece, Bölümce, Börülce, Böylece, Bünyece, Cahilce, Cimrice, Çeçence, Çehrece, Çekince, Çekmece, Çelmece, Çetince, Çizmece, Derince, Derrace, Dikence, Dirence, Dönence, Dürmece, Düşünce, Düzence, Düzmece, Eğlence, Enayice, Epeyice, Erkence, Esmerce, Evvelce, Ezgince, Fakirce, Fedaice, Gelince, Gizlice, Gönence, Görmece, Görümce, Gülmece, Gürcüce, Güvence, Güzelce, Hallice, İdarece, İlkelce, İlkönce, İmrence, İşkence, İşlemce, İşlence, İzlence, Kahpece, Kesmece, Kıdemce, Köklüce, Küflüce, Latince, Metince, Mihrace, Öğrence, Ömrünce, Örtmece, Öykünce, Özgürce, Polimce, Rezilce, Rumence, Sakince, Seçmece, Sefilce, Semizce, Serince, Sevince, Silmece, Sinirce, Sinsice, Sivilce, Sumerce, Sürmece, Sütlüce, Şekilce, Tellice, Titizce, Vahşice, Yarence, Yeğnice, Yenirce, Yüklüce, Zalimce, Zihince, Bilgice, Delmece, Hacimce, Narince, Süslüce, Şöylece, Temizce, Zerrece, Züppece

6 Harfli Kelimeler

Acemce, Ailece, Amirce, Benice, Birice, Canice, Dahice, Delice, Derece, Dibace, Dirice, Eğrice, Elence, Emzice, Enlice, Epeyce, Eskice, Ferace, Gahice, Görece, Haince, İçmece, İpince, Korece, Netice, Ödence, Önünce, Örümce, Övünce, Öyküce, Öylece, Özence, Sadece, Şiirce, Tazece, Ülevce, Yemece, Yenice, Zekice, Ülkece

5 Harfli Kelimeler

Abece, Belce, Bence, Bizce, Bönce, Çince, Devce, Dince, Düzce, Efece, Emice, Fince, Gence, Günce, Iyice, İmece, İrice, İyice, Melce, Mevce, Sözce, Tezce, Tümce, Yidce, Zevce, Bocce, Dilce, Sence, Sizce

4 Harfli Kelimeler

Böce, Cece, Cüce, Erce, Evce, Gece, Göce, Hace, Hece, Ince, İmce, İnce, Nece, Nice, Önce, Yüce

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ece, Üce

2 Harfli Kelimeler

Ce

Bazı CE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bölmece : tefrika
çetince : çetin
derlence : antoloji
dinlemece : conte
diriltmece : terviç
döndürmece : iade
dönüşümce : hysteria, histeri, isteri
düzmece : düzme, sahte, dandik, masnu, uydurmaca
evce : evcek
fakirce : yoksul
ferace : yakasız
gelmeyince : olumsuz fiil
gence : taze, yavru, genişleyen, gelişen
gülmece : mizah, eğlendirmek, humor, eğlendiri, ironi
karaimce : karayca
netice : sonuç, bulgu, meal, müsebbeb
öğrence : kur
öykünce : fabl
pürüzsüzce : fasîhane
rezilce : aşağılık
seçmece : seçerek, muhayyer
sinirce : nevroz
söylence : efsane
temellice : asaleten
yemece : irtişa
yidce : yidiş, yiddiş, aşkenazca, yahudi almancası
yüce : yüksek, büyük, ulu, âli

Bazı CE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


güvensizce :

TDK:
zarf Güvensiz bir biçimde, güvensiz olarak

imece :
TDK:
1. isim, toplum bilimi Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
2. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi

yüklüce :
TDK:
sıfat Oldukça çok, bir hayli fazla

CE ile biten İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)
Sivrice (Elazığ)
Güce (Giresun)
Büyükçekmece (İstanbul)
Küçükçekmece (İstanbul)
Derince (Kocaeli)
İkizce (Ordu)
Delice (Kırıkkale)

CE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


DUHAN - 47, 48, 49, 50: (Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin! Sonra başına azap olarak kaynar su dökün! (ve deyin ki:) Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin! İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir.
MEARİC - 5: (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

Kelime Bulma Motoru