İCE ile biten kelimeler

Sonunda İCE harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.Sonunda İCE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda İCE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda İCE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Gösterişlice

11 Harfli Kelimeler

Yeteneklice

10 Harfli Kelimeler

Heybetlice, Hürmetlice, Kuvvetlice, Temkinlice, Dikkatlice

9 Harfli Kelimeler

Binnetice, Celallice, Dikenlice, Hacimlice, Laubalice, Serserice, Süreklice, Süryanice, Temellice, Yüreklice, Dengelice, Göbeklice

8 Harfli Kelimeler

Çelebice, Edimlice, Efendice, Ermenice, Hercaice, İbranice, Önemlice, Türelice, Yabanice, Yahudice, Özenlice

7 Harfli Kelimeler

Acemice, Aramice, Cimrice, Enayice, Epeyice, Fedaice, Gizlice, Hallice, Sinsice, Tellice, Vahşice, Yeğnice, Bilgice

6 Harfli Kelimeler

Benice, Birice, Canice, Dahice, Delice, Dirice, Eğrice, Emzice, Enlice, Eskice, Gahice, Netice, Yenice, Zekice

5 Harfli Kelimeler

Emice, Iyice, İrice, İyice

4 Harfli Kelimeler

Nice

Bazı İCE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


acemice : toyca, beceriksizce, öküze boyunduruğunu kuyruğundan vurmak
benice : sonsuzluk
binnetice : nihayet
birice : tek
canice : caniyane
dâhice : dâhiyane
edimlice : bilfiil
eğrice : büvelek, sığır sineği
emice : amca
emzice : mizaçlar
enlice : tahta
epeyice : epey
gizlice : alttan alta, arkadan arkaya, çaktırmadan, el altından, geriden geriye, gizliden gizliye, gölge gibi, habersizce, hırsız gibi, hırsızlama, kaçak, kulak kulağa, sızmak, sinsice, uğrun, uğrun uğrun
hacimlice : oylumluca
hürmetlice : hürmetkârane
ıyice : evire çevire, evirmek çevirmek
ibranîce : ibranca
irice : kabaca, kocamanca
iyice : çok, adam gibi, adamakıllı, bihakkın, bir güzel, büsbütün, domuz gibi, enikonu, evire çevire, evirip çevirmek, evirmek çevirmek, eygü

Bazı İCE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


binnetice :

TDK:
zarf Sonuçta
"Binnetice hiçbir iş yapamadan dönerdi." - S. F. Abasıyanık

gizlice :
TDK:
zarf Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak, zuladan
"Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz." - O. S. Orhon

İCE ile biten İlçe isimleri

Lice (Diyarbakır)
Sivrice (Elazığ)
Delice (Kırıkkale)

İCE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Şili'de Gizlice - Yazar: Gabriel Garcia...

İCE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 235: (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.
BAKARA - 271: Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.
TAHRİM - 3: Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Peygamber'e açıklayınca, Peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi: Bunu sana kim bildirdi? dedi. Peygamber: Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi, dedi.

Kelime Bulma Motoru