NCE ile biten kelimeler

Sonunda NCE harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.Sonunda NCE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda NCE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda NCE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Alabildiğince, Olabildiğince, Sırasıgelince

12 Harfli Kelimeler

Düşüncesince, Gerektiğince, Elverdiğince

11 Harfli Kelimeler

Centilmence, Dilediğince

10 Harfli Kelimeler

Çekingence, Delişmence, Gelmeyince, Kendisince, Yöntemince

9 Harfli Kelimeler

Gereğince, Gerekince, İsteğince, Mucibince, Süresince, Türkmence, Yeterince, Sevecence

8 Harfli Kelimeler

Bilgince, Cermence, Çirkince, Derlence, Dinlence, Düzgünce, Gergince, Gönlünce, Kavlince, Kendince, Keyfince, Miskince, Ödenince, Önödence, Pişkince, Slovence, Söylence, Şirpence, Üstlence, Yüklence, Bezgince, Bitkince, Geçkince, Şişkince, Usulünce

7 Harfli Kelimeler

Bedence, Beğence, Çeçence, Çekince, Çetince, Derince, Dikence, Dirence, Dönence, Düşünce, Düzence, Eğlence, Erkence, Ezgince, Gelince, Gönence, Güvence, İlkönce, İmrence, İşkence, İşlence, İzlence, Latince, Metince, Öğrence, Ömrünce, Öykünce, Rumence, Sakince, Serince, Sevince, Yarence, Zihince, Narince

6 Harfli Kelimeler

Elence, Haince, İpince, Ödence, Önünce, Övünce, Özence

5 Harfli Kelimeler

Bence, Bönce, Çince, Dince, Fince, Gence, Günce, Sence

4 Harfli Kelimeler

Ince, İnce, Önce

Bazı NCE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alabildiğince : pupa yelken ilerlemek
çekince : rezerv, ihtiraz, tehlike, ürk
çekingence : ürkekçe
derlence : antoloji
dinlence : tatil
dirence : mukavemet
düşünce : mütalâa, fikir, mülâhaza, ide, tasa, kaygı, sıkıntı, niyet, tasarı, ilke, ad, akıl, âlem, anlaşmak, ayrılık, ayrılıkçı, cins ismi, çağını aşmak, çağınıaşmak, çakıntı, çözüm yolu, dilediğini yapmak, düşünek, edebiyat, endişe, esin, fanatiklik, fanatizm, fosil, fuat, gâile, ışık, içrek, idea, ince, isabet, kanaat, kanı, kendi hesabına, kibar, konsept

Bazı NCE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dikence :

TDK:
isim, hayvan bilimi Dikenli balıkgillerden bir tür küçük tatlı su balığı (Gasterostsus pungitius)

Rumence :
TDK:
1. özel, isim Rumenlerin kullandığı dil
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

NCE ile biten İlçe isimleri

Derince (Kocaeli)

NCE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Latince Güzel Sözler Antolojisi - Yazar: Kolektif
Anamur'da Dinlence - Yazar: O. Korkmaz...

NCE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
MÜLK - 14: Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
LOKMAN - 16: (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Kelime Bulma Motoru