ZCE ile biten kelimeler

Sonunda ZCE harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Sonunda ZCE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ZCE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ZCE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mesuliyetsizce, Münasebetsizce

13 Harfli Kelimeler

Gösterişsizce, Merhametsizce, Disiplinsizce, Haysiyetsizce, Karaktersizce, Komplekssizce, Meymenetsizce

12 Harfli Kelimeler

Beceriksizce, Düşüncesizce, Gürültüsüzce, Tecrübesizce, Terbiyesizce, Cesaretsizce, Liyakatsizce, Maharetsizce, Marifetsizce, Nezaketsizce, Yeteneksizce

11 Harfli Kelimeler

Dikkatsizce, Külfetsizce, Tedbirsizce, Teklifsizce, Zahmetsizce, Adaletsizce, Bilinçsizce, Hürmetsizce, Kanaatsizce, Kaprissizce, Kuvvetsizce, Minnetsizce, Önemsemezce, Seviyesizce

10 Harfli Kelimeler

Eksiksizce, Gereksizce, Gönülsüzce, Görgüsüzce, Güvensizce, Habersizce, İsteksizce, Portekizce, Pürüzsüzce, Sebepsizce, Şerefsizce, Belirsizce, Beyinsizce, Biçimsizce, Bilgisizce, Cüretsizce, Çelimsizce, Dengesizce, Düzeysizce, İradesizce, İtaatsizce, Keyifsizce, Sevimsizce, Yüreksizce

9 Harfli Kelimeler

Edepsizce, İngilizce, Önemsizce, Özensizce, Bilisizce, Çaresizce, Etkisizce, İlgisizce, Kalpsizce, Ödünsüzce, Ölçüsüzce, Ümitsizce

8 Harfli Kelimeler

Çerkezce, Densizce, Güçsüzce, Halsizce, Merkezce, Sessizce, Yüzsüzce, Sütsüzce

7 Harfli Kelimeler

Semizce, Titizce, Temizce

5 Harfli Kelimeler

Bizce, Düzce, Sözce, Tezce, Sizce

Bazı ZCE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


densizce : deli arlanmaz soyu arlanır
dikkatsizce : langır lungur, sallapati, tepegöz
düşüncesizce : cür'et, iz'ansızca, kapris, önüne arkasına bakmadan, sallapati
edepsizce : terbiyesizce, utanmadan, edepsizcesine
eksiksizce : enine boyuna
gereksizce : bilasebep
gönülsüzce : istemeye istemeye
gürültüsüzce : sessizce
ingilizce : ingiltere'de, kanada, ingiliz ingilizcesi
isteksizce : çim çim, lakırtı ağzından dökülmek, yarım ağız
merhametsizce : acımadan, acımasız
özensizce : sürüştürmek
pürüzsüzce : fasîhane
sözce : ibare
tecrübesizce : sazan gibi
teklifsizce : ahbapça, lâubalî
terbiyesizce : terbiyesiz, edepsizce, lâubaliyane, terbiyesizcesine
tezce : çabucak
titizce : inceden inceye

Bazı ZCE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


titizce :

TDK:
zarf Titiz bir biçimde
"Kurallara ne kadar titizce riayet ettiğini bilmeyen yoktur." - Y. K. Karaosmanoğlu

ZCE ile biten İlçe isimleri

İkizce (Ordu)

ZCE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşıyoruz Sessizce - Yazar: Şükrü Erbaş
Sessizce Geçiyordu Zamandan - Yazar: Semiha Uzunalioğlu

ZCE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 100: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
EN'AM - 119: Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
EN'AM - 140: Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek (kadınlara) haram kılanlar, muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir.

Kelime Bulma Motoru