ZCE ile biten kelimeler

Sonunda ZCE harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.Sonunda ZCE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda ZCE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda ZCE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Mesuliyetsizce, Münasebetsizce

13 Harfli Kelimeler

Gösterişsizce, Merhametsizce, Disiplinsizce, Haysiyetsizce, Karaktersizce, Komplekssizce, Meymenetsizce

12 Harfli Kelimeler

Beceriksizce, Düşüncesizce, Gürültüsüzce, Tecrübesizce, Terbiyesizce, Cesaretsizce, Liyakatsizce, Maharetsizce, Marifetsizce, Nezaketsizce, Yeteneksizce

11 Harfli Kelimeler

Dikkatsizce, Külfetsizce, Tedbirsizce, Teklifsizce, Zahmetsizce, Adaletsizce, Bilinçsizce, Hürmetsizce, Kanaatsizce, Kaprissizce, Kuvvetsizce, Minnetsizce, Önemsemezce, Seviyesizce

10 Harfli Kelimeler

Eksiksizce, Gereksizce, Gönülsüzce, Görgüsüzce, Güvensizce, Habersizce, İsteksizce, Portekizce, Pürüzsüzce, Sebepsizce, Şerefsizce, Belirsizce, Beyinsizce, Biçimsizce, Bilgisizce, Cüretsizce, Çelimsizce, Dengesizce, Düzeysizce, İradesizce, İtaatsizce, Keyifsizce, Sevimsizce, Yüreksizce

9 Harfli Kelimeler

Edepsizce, İngilizce, Önemsizce, Özensizce, Bilisizce, Çaresizce, Etkisizce, İlgisizce, Kalpsizce, Ödünsüzce, Ölçüsüzce, Ümitsizce

8 Harfli Kelimeler

Çerkezce, Densizce, Güçsüzce, Halsizce, Merkezce, Sessizce, Yüzsüzce, Sütsüzce

7 Harfli Kelimeler

Semizce, Titizce, Temizce

5 Harfli Kelimeler

Bizce, Düzce, Sözce, Tezce, Sizce

Bazı ZCE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


beceriksizce : acemice
densizce : deli arlanmaz soyu arlanır
dikkatsizce : langır lungur, sallapati, tepegöz
edepsizce : terbiyesizce, utanmadan, edepsizcesine
gereksizce : bilasebep
gönülsüzce : istemeye istemeye
habersizce : habersiz, gizlice
isteksizce : çim çim, lakırtı ağzından dökülmek, yarım ağız
merhametsizce : acımadan, acımasız
özensizce : sürüştürmek
portekizce : portekiz'de
pürüzsüzce : fasîhane
tecrübesizce : sazan gibi
terbiyesizce : terbiyesiz, edepsizce, lâubaliyane, terbiyesizcesine

Bazı ZCE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


görgüsüzce :

TDK:
1. sıfat Görgüsüz bir biçimde olan
"Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir." - H. Taner
2. zarf (gözgüsü zce) Görgüsüz bir biçimde

güçsüzce :
TDK:
zarf Güçsüz bir biçimde

külfetsizce :
TDK:
zarf Külfet altına girmeden, külfete katlanmadan
"Günün asıl konusu olan şu Brüksel sergisini, külfetsizce beraber gezelim." - H. Taner

ZCE ile biten İlçe isimleri

İkizce (Ordu)

ZCE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 100: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! O, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.
EN'AM - 119: Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
EN'AM - 144: Deveden de iki, sığırdan da iki (yarattı. ) De ki: O bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir! Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Kelime Bulma Motoru