EZ ile başlayan kelimeler

Başında EZ harfleri bulunan 95 adet kelime bulunuyor.Başında EZ harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında EZ harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında EZ harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ezberletebilmek, Ezberleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Ezberletebilme, Ezberlettirmek, Ezberleyebilme

13 Harfli Kelimeler

Ezberlettirme, Ezgileştirmek

12 Harfli Kelimeler

Ezberleyerek, Ezgileştirme

11 Harfli Kelimeler

Ezberlenmek, Ezberletmek, Ezilebilmek, Ezilivermek

10 Harfli Kelimeler

Ezbercilik, Ezberlemek, Ezberlenme, Ezberletme, Ezberleyiş, Ezercesine, Ezgilenmek, Ezilmesine, Ezilmişlik, Ezansızlık, Ezgileşmek, Ezgisellik, Ezilebilme, Eziliverme

9 Harfli Kelimeler

Ezberinde, Ezberleme, Ezdirtmek, Ezgilenme, Eziyetler, Eziyetsiz, Ezebilmek, Ezgileşme, Ezivermek

8 Harfli Kelimeler

Ezberden, Ezdirmek, Ezdirtme, Ezelidir, Ezeliyet, Ezginlik, Eziyetli, Ezoterik, Ezebilme, Ezelilik, Ezicilik, Eziverme, Ezogelin

7 Harfli Kelimeler

Ezansız, Ezberci, Ezcümle, Ezdirme, Ezerler, Ezgiler, Ezgince, Eziklik, Ezilgen, Ezilmek, Ezilmiş, Eziyete, Ezofori, Ezgisel, Ezimevi

6 Harfli Kelimeler

Ezancı, Ezbere, Ezgili, Ezilir, Eziliş, Ezilme, Ezinti, Eziyet, Ezkaza, Ezrail

5 Harfli Kelimeler

Ezani, Ezber, Ezgiç, Ezgin, Ezici, Ezinç, Ezkar, Ezmek, Ezvac, Ezeli, Ezile

4 Harfli Kelimeler

Ezan, Ezdi, Ezel, Ezen, Ezgi, Ezik, Ezim, Ezme

3 Harfli Kelimeler

Eza

2 Harfli Kelimeler

Ez

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


eza : üzgü, sıkıntı, üzme
ezan : banlak, ezen
ezbercilik : hafızlık
ezberden : ezbere
ezbere : ezberleyerek, aslını, bilmeden, düşünmeden, incelemeden, ezberden
ezberlemek : bellemek, hafızlamak, yalayıp yutmak
ezberleyerek : ezbere
ezcümle : başlıca
ezdi : ezen, ezici, baskıcı
ezeli : ezelî, öncesiz
ezelî : eski, kadîm, sermed
ezelidir : kelâm-ı arabî
ezeliyet : öncesizlik
ezerler : beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
ezgi : nağme, melodi, gidiş, yol, tarz, tempo, üzüntü, sıkıntı, ahenk, bürün, şarkı, terane, tonlama, yır
ezgiler : elhan
ezgili : melodik
ezgin : çürük, ezik, ezilmiş, mahzun
ezginlik : üzüntü

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ezberci :

TDK:
isim Dersini veya herhangi bir konuyu anlamadan kelime kelime belleğinde tutan kimse
"Çünkü ihtisas mekteplerinden ezberciler çıkabilir." - N. F. Kısakürek

ezmek :
TDK:
1. -i Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek
"Ben kendi hesabıma aruzu bir bal mumu gibi ezer, oynar, istediğim şekle sokardım." - E. B. Koryürek
2. Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek
"Rüzgârın içinde birbirini ezercesine kaçıştılar." - S. F. Abasıyanık
3. nsz Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek
"Şerbet için şeker ezmek. Boya ezmek."
4. Üzmek, sıkıntıya sokmak
"Seven kalbi ezmek, sevmeyen kalbi durdurmaktan daha affedilmez bir cinayettir." - A. Gündüz
5. Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak
"Bu yol hayvanı ezdi."
6. Yenmek, sindirmek
"Düşmanı ezmek."
7. Harcamak
"Paraları bir haftada ezerim." - S. F. Abasıyanık

EZ ile başlayan İlçe isimleri

Ezine (Çanakkale)

EZ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 102: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
NAHL - 110: Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
NİSA - 16: İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin; eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru