SE ile biten kelimeler

Sonunda SE harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.Sonunda SE harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Sonunda SE harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Sonunda SE harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sanayiinefise

12 Harfli Kelimeler

Talakıselase

11 Harfli Kelimeler

Seneikebise

9 Harfli Kelimeler

Başkilise, Gerekirse, Müstehase, Neredeyse

8 Harfli Kelimeler

Apophase, Ciharıse, Handiyse, Kaşkorse, Lesepase, Mukayese, Mübahase, Müessese, Mülabese, Nerdeyse, Mümarese, Sübvanse

7 Harfli Kelimeler

Bécasse, Finanse, Hendese, İsterse, Kretase, Medrese, Meğerse, Nedense, Öyleyse, Pencüse, Rakkase, Velense, Vesvese, Deplase

6 Harfli Kelimeler

Desise, Devise, Elbise, Espase, Kilise, Lamise, Perese, Salise, Şeşüse, Verese, Elense, Gremse, Hadise, Pilise

5 Harfli Kelimeler

Adese, Celse, Cüsse, Dikse, Ekose, Fulse, Gelse, Glase, Hamse, Hasse, Hisse, Jarse, Kimse, Korse, Lanse, Nemse, Neyse, Pense, Plase, Prese, Sükse, Şemse, Dorse

4 Harfli Kelimeler

Akse, Apse, Buse, Çise, Düse, Ense, Erse, Kase, Kese, Köse, Lise, Ökse, Şase, Şose

3 Harfli Kelimeler

Ese, İse

2 Harfli Kelimeler

Se

Bazı SE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


akse : kriz
başkilise : katedral
bécasse : bekas
çise : çisenti
desise : oyun, düzen, aldatma, hile, entrika, dolan
düse : oyunda
erse : ermesi
ese : mutluluk, sağlık, yel, esinti
fulse : akça, pul
gerekirse : icabında, lüzumu halinde
hadise : olay, vaka
hâdise : vak'a
hasse : patiska, duyu, hasa
hendese : geometri
ise : şayet
kese : kısa, bürümcükten, hamam takımı, kestirme
kimse : şahıs, nefer, kişi, allah'ın kulu, herhangi, kimesne, palas, saldırgan, sima, zat
korse : lâstik
lise : mülkiye idadîsi
mukayese : karşılaştırma, kıyaslama
mübahase : konuşma, iddia
müessese : kuruluş, kurum

Bazı SE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akse :

TDK:
isim, tıp (***) Hastalık nöbeti, kriz

ciharıse :
TDK:
isim Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün üçlü düşmesi

hamse :
TDK:
isim, edebiyat Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya gelmesinden oluşan eser

SE ile biten İlçe isimleri

Köse (Gümüşhane)

SE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Karanlık Lise - Yazar: Alya Öztanyel
Karanlık Lise 2 - Yazar: Alya Öztanyel
Gerekirse Dünyayı da Sırtlarsın - Yazar: Ali Araptarlı
Lise Arkadaş - Yazar: Mualla Uzmay
İlticacı İzine Gitmek İsterse - Yazar: Atilla Keskin
Bizim Lise - Yazar: Hasan Kıyafet
2000'li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu - Yazar: Erdoğan Yılmaz
Aşk İsterse - Yazar: Yusuf Dursun
Kadın İsterse - Yazar: Esat Mahmut...

SE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUCURAT - 10: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.
İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
SAD - 10: Yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse (göklerin) yollarında yükselsinler (görelim)!.

Kelime Bulma Motoru