SER ile başlayan kelimeler

Başında SER harfleri bulunan 217 adet kelime bulunuyor.Başında SER harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SER harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SER harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Serbestleştirmek, Serpiştirebilmek

15 Harfli Kelimeler

Serbestleştirme, Sergileyebilmek, Serinletebilmek, Serinleyebilmek, Serpiştirebilme, Sersemleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Serdengeçtilik, Sermuharrirlik, Sermürettiplik, Sergileyebilme, Sergüzeştçilik, Serinlendirmek, Serinletebilme, Serinleyebilme, Serpiştirilmek, Sersemleştirme, Sertleşebilmek

13 Harfli Kelimeler

Sermayesizlik, Serserileşmek, Sertifikasyon, Sertleştirici, Sertleştirmek, Serbestleşmek, Serinkanlılık, Serinlendirme, Serpiştirilme, Sertleşebilme

12 Harfli Kelimeler

Seramikçilik, Serbestlemek, Sermayecilik, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemleşmiş, Sersemletmek, Serserileşme, Sertitikasız, Sertleştirme, Serüvencilik, Serbestleşme, Serilebilmek, Sersemcesine, Sertifikasız

11 Harfli Kelimeler

Seraskerlik, Serbestleme, Serdengeçti, Sergerdelik, Sergilenmek, Sergüzeştçi, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sermuharrir, Sermürettip, Serpiştirme, Sersemlemek, Sersemletme, Sertifikalı, Serçegiller, Sergikarası, Sergiletmek, Serilebilme, Serpebilmek, Sersefillik, Sersemleşme, Sertabiplik, Servigiller, Servisçilik

10 Harfli Kelimeler

Serbestlik, Sergilemek, Sergileniş, Sergilenme, Sergileyiş, Serinkanlı, Serinlemek, Serinlenme, Serinleşme, Serinletme, Sermayedar, Sermayesiz, Sermestane, Sermestlik, Serpelemek, Serptirmek, Sersemleme, Serserilik, Sertlenmek, Sertleşmek, Sertleşmiş, Serüvensiz, Serebilmek, Sergicilik, Sergiletme, Serivermek, Serpebilme

9 Harfli Kelimeler

Seracılık, Seralarda, Seramikçi, Serbestçe, Serdetmek, Serdirmek, Sergileme, Sergiyeri, Sergüzeşt, Serigrafi, Serilmesi, Serinleme, Serkeşlik, Sermayeci, Sermayeli, Serpantin, Serpeleme, Serpilmek, Serpilmiş, Serptirme, Sersemlik, Serserice, Sertelmek, Sertifika, Sertlenme, Sertleşme, Serüvenci, Serüvenli, Serdarlık, Serebilme, Seriverme

8 Harfli Kelimeler

Serasker, Serdetme, Serdirme, Serdümen, Seremoni, Serencam, Sergerde, Sergievi, Sergilik, Serilmek, Serilmiş, Serinlik, Serlevha, Sermesti, Serpilme, Serpinme, Serpinti, Sersefil, Sersemce, Sertabip, Sertelme, Servilik, Servisçi, Seryaver, Seryumlu, Serzeniş, Serbesti

7 Harfli Kelimeler

Seramik, Serazat, Serbest, Serenat, Serendi, Seretan, Sergici, Seriliş, Serilme, Serince, Sermaye, Sermedi, Sermest, Serpici, Serpmek, Serseri, Sertlik, Serüven, Servete, Serpili

6 Harfli Kelimeler

Seracı, Serapa, Serbaz, Serçin, Serdar, Sergen, Sergin, Serhat, Serian, Serili, Serkeş, Sermed, Sermek, Sermet, Serpiş, Serpme, Serpuş, Sersem, Sertaç, Sertap, Server, Servet, Servis, Seryum, Sertçe

5 Harfli Kelimeler

Serak, Serap, Serçe, Seren, Sergi, Serim, Serin, Seriş, Serme, Serum, Servi

4 Harfli Kelimeler

Sera, Sere, Serf, Seri, Sert, Serv

3 Harfli Kelimeler

Ser

Bazı SER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sera : ser, limonluk, tavhane
seralarda : seracılık teknikeri
serçe : serçegillerden, çulçu, ispinozgiller
serçin : seçme
serdar : başkomutan
seremoni : tören
serenat : geceleyin
serencam : akıbet
serendi : dört
sergen : camekân, vitrin, nesnelerin, raf
sergerde : elebaşı
serilmesi : dekapaj
serin : sıcaklık
serinkanlı : soğukkanlı
serinlemek : serinleşmek, girenlemek
sermedi : ebedi, sürekli
sermestane : sarhoşça
sermuharrirlik : başyazarlık
serpmek : saçmak, vermek, dökmek, ekmek, saçalamak, saçıştırma
serserilik : çapaçulculuk, haytalık
sertleşmek : katılaşmak, sert, esirmek, haşinleşmek, kurumak, pekişmek, pekiştirmek, pekleşmek, sertelmek, yavuzlanmak, yavuzlaşmak
sertleştirmek : pekiştirmek
serüvenli : maceralı
serv : selvi, servi

Bazı SER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


serçe :

TDK:
isim, hayvan bilimi Serçegillerden, insanlara yakın yerlerde yaşayan, kışın göçmeyen, koyu boz renkli, ötücü küçük bir kuş (Passer domesticus)

sergi :
TDK:
1. isim Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
"Bir karpuz sergisi açabilmek için projeler yapmakta idi." - S. F. Abasıyanık
2. Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü
"Resim, heykel, seramik, el işleri sergisi ne olursa gidiyorum." - H. Taner
3. Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer
4. Yaygı, kilim

serinlemek :
TDK:
1. nsz Hava serin bir duruma gelmek, hafifçe soğumak, serinleşmek
"Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın." - R. N. Güntekin
2. Hafif soğukluk duymak
"Gülleri koklardın, kuşları dinlerdin / Rüzgâr esmezse terasta serinlerdin" - H. F. Ozansoy
3. Biraz avunarak ferahlamak
"Canım şurada bir tek atalım, serinleriz, konuşuruz, dediler." - R. H. Karay

SER ile başlayan İlçe isimleri

Serik (Antalya)
Serinhisar (Denizli)
Serdivan (Sakarya)

SER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Manik Serçe - Yazar: Gonca Vuslateri
Ölü Serçe Dönemeci - Yazar: Ayşegül Genç
İçimde Bir Serçe - Yazar: Hatice Altunay
Ölü Serçe Dönemeci - Yazar: Ayşegül Genç
Uykulu Serçe - Yazar: Neriman Calap
Serçe 2 - Yazar: Ali Arslan
Serçe Düşü - Yazar: Deniz Meltem Esen
Serçe Saati - Yazar: Berat Demirci
Mehmet'i Sakatlayan Serçe Parmağı - Yazar: Güray Süngü

SER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 123: Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.
AHZAP - 49: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da, henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddet süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları (bir bağışla) memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın.
TEVBE - 5: Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.

Kelime Bulma Motoru