E ile başlayan ER ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve ER ile biten 65 adet kelime bulunuyor.Başında E harfi bulunan ve ER ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında E harfi bulunan ve ER ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında E harfi bulunan ve ER ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Ebegümecigiller

13 Harfli Kelimeler

Edebiyatsever, Ehliyetsizler, Engerekgiller, Erguvangiller

11 Harfli Kelimeler

Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler

10 Harfli Kelimeler

Eklemliler, Eklentiler, Eteneliler, Evrendeğer, Eylemsiler

9 Harfli Kelimeler

Edilenler, Efendiler, Eğimölçer, Ehvenişer, Engebeler, Eziyetler

8 Harfli Kelimeler

Eklemler, Engeller, Envanter, Erkekler, Ermişler, Etçiller

7 Harfli Kelimeler

Edimler, Edipler, Elemler, Elhazer, Ellişer, Emirber, Emirler, Eserler, Esirler, Eskiler, Eşdeğer, Etkiler, Evreler, Ezerler, Ezgiler

6 Harfli Kelimeler

Eksper, Elezer, Etajer, Ev-ler

5 Harfli Kelimeler

Eğber, Ejder, Ekler, Ekser, Eller, Ender, Enser, Enver, Erler, Esmer, Ester, Evler, Ezber

4 Harfli Kelimeler

Eder, Eğer, Eper, Eser, Eter, Eyer

2 Harfli Kelimeler

Er

Bazı E ile başlayan ER ile biten kelimelerin eş anlamlıları


eder : fiyat, paha, değer
edilenler : ashap
edimler : fiiliyat
edipler : üdeba
eğer : şayet
eğimölçer : düzlem, klinometre
ehliyetsizler : aceze
eklemler : ortopedi
eklentiler : müştemilât
ekser : enser
eksiklikler : nekais
eksiltmeler : tenkisat
eksper : bilirkişi, uzman
elemler : envâ-ı gam
elezer : sadist
elhazer : sakın, sakınınız
eller : ağyar
emirler : evamir
ender : seçkin, nadir, alagaş
engeller : avarız
enser : ekser
envanter : döküm
enver : aydınlatan, nurlandıran
er : erkek, kahraman, yiğit, asker, nefer, yetenekli, koca, erken, erbiyum, erden, gakgoş, müzekker
erkekler : rical
erler : efrat, erat
ermişler : evliya
eser : yapıt, iz, işaret

Bazı E ile başlayan ER ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ejder :

TDK:
1. isim Ejderha
2. Büyük yılan

eklemliler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Eklem bacaklılar

elezer :
TDK:
sıfat, ruh bilimi Sadist

E ile başlayan ER ile biten İlçe isimleri

Evciler (Afyonkarahisar)
Efeler (Aydın)
Esenler (İstanbul)
Erenler (Sakarya)

E ile başlayan ER ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Enver Paşa'nın Trablusgarp Günlüğü - Yazar: Kolektif
Turan Orduları Başkomutanı Enver Paşa - Yazar: Tolga Savaş
Enver Paşa'nın Ortadoğu Seyahati - Yazar: Kürt Muhammed Ali
Ezgiler Ezgisi - Yazar: Scholem Alejchem
Bütün Şiirleri - Enver Gökçe - Yazar: Enver Gökçe
Berceste Mısraı Yazan Komünist - Enver Gökçe - Yazar: Celil Denktaş
Dağdaki Emirler - Yazar: Enis Akın
Berceste Mısraı Yazan Komünist - Enver Gökçe - Yazar: Celil Denktaş
Benimle Dans Eder Misin Amerika - Yazar: Aşkın Olgun...

E ile başlayan ER ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
ŞUARA - 149: (Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapıyorsunuz).
SAFFAT - 149: Putperestlere sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı?.

Kelime Bulma Motoru