E ile başlayan EK ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve EK ile biten 362 adet kelime bulunuyor.Başında E harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında E harfi bulunan ve EK ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında E harfi bulunan ve EK ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

21 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirebilmek

20 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirebilmek

19 Harfli Kelimeler

Evrenselleştirilmek

18 Harfli Kelimeler

Evcilleştirebilmek, Evrenselleşebilmek

17 Harfli Kelimeler

Efsaneleştirilmek, Elektriklendirmek, Evrenselleştirmek, Edilgenleştirtmek

16 Harfli Kelimeler

Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Eleştirilebilmek, Endişelenebilmek

15 Harfli Kelimeler

Efsaneleştirmek, Ehlileştirilmek, Eğlendirebilmek, Endişelendirmek, Engelleyebilmek, Eşleştirebilmek, Etkinleşebilmek, Evlendirebilmek, Ezberletebilmek, Ezberleyebilmek

14 Harfli Kelimeler

Ebedileştirmek, Elektriklenmek, Endüstrileşmek, Ergenleştirmek, Esmerleştirmek, Esnekleştirmek, Etkinleştirmek, Evcilleştirmek, Evrenselleşmek, Eklemlendirmek, Enseleyebilmek, Eriştirebilmek, Erkekleştirmek, Ertelenebilmek, Erteletebilmek, Erteleyebilmek, Esirgeyebilmek, Eşitleyebilmek, Etkilenebilmek, Etkileşebilmek, Etkileyebilmek, Ezberlettirmek

13 Harfli Kelimeler

Edepsizleşmek, Edilgenleşmek, Ehlileştirmek, Elektriklemek, Eşitleştirmek, Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkisizleşmek, Evlendirilmek, Edeplendirmek, Edinilebilmek, Eğitilebilmek, Eksiltebilmek, Erişilebilmek, Ertelettirmek, Esinlendirmek, Etkileştirmek, Ezgileştirmek

12 Harfli Kelimeler

Edilgenlemek, Efsaneleşmek, Eleştirilmek, Endekslenmek, Endişelenmek, Eşgüdümlemek, Etiketlenmek, Ezberleyerek, Efendileşmek, Eğdirebilmek, Eğlenebilmek, Eklenebilmek, Eklenivermek, Ekletebilmek, Ekleyebilmek, Ekleyivermek, Ellenebilmek, Elleyebilmek, Emdirebilmek, Emredebilmek, Emzirebilmek, Endeksletmek, Erdirebilmek, Eriştirilmek, Eskitebilmek, Eskiyebilmek, Esnetebilmek, Esneyebilmek, Eşekoğlueşek, Eşleşebilmek, Etiketletmek, Ettirebilmek, Evlenebilmek, Eyleyebilmek

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eğlendirmek, Eklemlenmek, Ekleştirmek, Eksiklenmek, Eksiltilmek, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Enezeleşmek, Engellenmek, Enginleşmek, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Esirgememek, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etiketlemek, Etkinleşmek, Evcilleşmek, Evlendirmek, Ezberlenmek, Ezberletmek, Edilebilmek, Edinebilmek, Edinivermek, Eğilebilmek, Eğitebilmek, Eğretilemek, Eleyebilmek, Ellettirmek, Emilebilmek, Engelletmek, Erişebilmek, Eritebilmek, Eritivermek, Eriyebilmek, Eriyivermek, Evirebilmek, Ezilebilmek, Ezilivermek

10 Harfli Kelimeler

Edeplenmek, Eğlenilmek, Ehlileşmek, Eklemlemek, Eksilmemek, Ekstrensek, Ekşitilmek, Eleştirmek, Elvermemek, Emiştirmek, Emredilmek, Emreylemek, Emzirilmek, Enciklemek, Engellemek, Enselenmek, Erginlemek, Erinleşmek, Eriştirmek, Ertelenmek, Eseflenmek, Esenleşmek, Esindirmek, Esinlenmek, Esirgenmek, Eskileşmek, Eskitilmek, Estirilmek, Eşekleşmek, Eşitlenmek, Eşitleşmek, Eterleşmek, Etkilenmek, Etkileşmek, Etkinlemek, Evinlenmek, Evleklemek, Eyerlenmek, Ezberlemek, Ezgilenmek, Edindirmek, Enseletmek, Erteletmek, Ettirilmek, Evlenilmek, Eyerletmek, Ezgileşmek

9 Harfli Kelimeler

Edinilmek, Efelenmek, Efeleşmek, Eğitilmek, Eğriltmek, Ekleyerek, Eksiltmek, Emdirtmek, Emeklemek, Emzirtmek, Engelemek, Eniklemek, Enselemek, Erişilmek, Eritilmek, Ertelemek, Esenlemek, Esinlemek, Esirgemek, Esneyerek, Eşelenmek, Eşitlemek, Eteklemek, Eterlemek, Etkilemek, Evetlemek, Eyerlemek, Ezdirtmek, Edebilmek, Edivermek, Efildemek, Eğdirtmek, Eğebilmek, Eğelenmek, Ekebilmek, Eleklemek, Emebilmek, Erebilmek, Esebilmek, Eşivermek, Ettirtmek, Ezebilmek, Ezivermek

8 Harfli Kelimeler

Ebelemek, Edememek, Eğdirmek, Eğelemek, Eğirtmek, Eğlenmek, Eğleşmek, Eğrilmek, Eğritmek, Eklenmek, Ekleşmek, Ekletmek, Eksilmek, Ekşimcek, Ekşitmek, Ektirmek, Ellenmek, Elleşmek, Elvermek, Emdirmek, Emretmek, Emzirmek, Erdirmek, Ergitmek, Ergürmek, Eskitmek, Esnetmek, Esritmek, Estirmek, Eşelemek, Eşlenmek, Eşleşmek, Eştirmek, Etlenmek, Ettirmek, Evelemek, Evirtmek, Evlenmek, Ezdirmek, Efilemek, Elletmek, Eselemek, Evrilmek

7 Harfli Kelimeler

Edilmek, Edinmek, Eğilmek, Eğinmek, Eğirmek, Eğitmek, Eğlemek, Ekilmek, Eklemek, Ekşimek, Elenmek, Eleşmek, Ellemek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Enenmek, Engerek, Eprimek, Ergimek, Erincek, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ersemek, Esermek, Esirmek, Eskimek, Eslemek, Esnemek, Esrimek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Etkimek, Evermek, Evirmek, Evsemek, Eyitmek, Eylemek, Ezilmek, Eletmek

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Ekecek, Ekenek, Elemek, Enemek, Erimek, Erişek, Eşelek

5 Harfli Kelimeler

Ebrek, Eğlek, Eğmek, Ekmek, Elcek, Elçek, Eldek, Elmek, Emcek, Emçek, Emmek, Encek, Erkek, Ermek, Ernek, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşmek, Eşşek, Etmek, Evcek, Evlek, Evmek, Ezmek, Estek

4 Harfli Kelimeler

Elek, Emek, Enek, Erek, Eşek, Etek

2 Harfli Kelimeler

Ek

Bazı E ile başlayan EK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
edeplenmek : uslanmak
edinilmek : ele geçmek
eğilmek : ağmak, bükülmek, meyletmek, temayül etmek, yamulmak, yatmak
eğirmek : yün
eğlek : han, konak
eğmek : bükmek, iğmek, imale etmek, yatırmak
eğrilmek : iğrilmek
eklemek : ulamak, beslemek, bindirmek, bire beş katmak, bire beşkatmak, ilâve etmek, ilhâk, izafe etmek, koymak, üste vurmak, üstüne vurmak, üzerine koymak
eksiltmek : sayısınıazaltmak, almak, düşmek, tenkis etmek
eleştirmek : ıcığını cıcığını çıkarmak, kritik etmek, söylenmek, tenkit etmek, yermek
elmek : e-posta
emretmek : buyurmak, emir etmek, emreylemek
enek : enenmiş, burulmuş, çene
enemek : iğdiş etmek, burmak, hadımlaştırmak

Bazı E ile başlayan EK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


emretmek :

TDK:
-i, -e Buyurmak, emir vermek
"Bunu böyle istiyorum ve böyle emrediyorum." - A. Gündüz

E ile başlayan EK ile biten İlçe isimleri

Erdek (Balıkesir)
Erfelek (Sinop)
Ermenek (Karaman)

Kelime Bulma Motoru