SO ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında SO harfleri bulunan ve K ile biten 179 adet kelime bulunuyor.Başında SO harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SO harfleri bulunan ve K ile biten kelimeler listesine ya da sonu Başında SO harfleri bulunan ve K ile biten biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sonuçlandırabilmek

16 Harfli Kelimeler

Sonlandırabilmek, Sonuçlandırılmak, Sosyalleşebilmek

15 Harfli Kelimeler

Soğukkanlıolmak, Sonsuzlaştırmak, Soruşturmacılık, Sosyalleştirmek, Sosyolengüistik, Soysuzlaştırmak, Sokuşturabilmek, Sokuşturuvermek, Sorgulanabilmek, Sorgulatabilmek, Sorgulayabilmek, Soruşturabilmek, Soyutlayabilmek

14 Harfli Kelimeler

Soğuklaştırmak, Somutlaştırmak, Sondalamacılık, Sonuçlandırmak, Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Soyutlaştırmak, Soluklandırmak, Sonlandırılmak, Sordurtabilmek, Soruşturuculuk

13 Harfli Kelimeler

Soğukkanlılık, Sonuçlanmamak, Sosyoekonomik, Sollayabilmek, Somurtabilmek, Sordurabilmek

12 Harfli Kelimeler

Solgunlaşmak, Somurtkanlık, Sonsuzlaşmak, Sorguçlanmak, Sosyalistlik, Sosyalleşmek, Soysuzlaşmak, Soğutabilmek, Sokulabilmek, Sokuluvermek, Soluyabilmek, Sonlandırmak, Soyunabilmek, Soyunuvermek

11 Harfli Kelimeler

Softalaşmak, Soğuklaşmak, Soğurganlık, Sokulganlık, Sokuşturmak, Soluklanmak, Soluklaşmak, Soluksuzluk, Somurdanmak, Somutlanmak, Somutlaşmak, Sonrasızlık, Sonuçlanmak, Sonuçsuzluk, Soraklanmak, Sorgulanmak, Sorumsuzluk, Soruşturmak, Sosyalistik, Soygunculuk, Soyutlanmak, Soyutlaşmak, Soğutuculuk, Sondajcılık, Sorgulatmak, Sorunsallık, Sorunsuzluk, Sosyetiklik, Soyundurmak

10 Harfli Kelimeler

Soğanlamak, Soğuklamak, Soğumluluk, Soğurulmak, Soğutulmak, Soluklamak, Somurulmak, Sondalamak, Sonuçlamak, Sopalanmak, Sorgulamak, Sorumluluk, Soytarılık, Soyutçuluk, Soyutlamak, Soğancılık, Sokabilmek, Sokuvermek, Sonunculuk, Sorabilmek, Sordurtmak, Sorunluluk, Soruvermek, Sosyolojik, Soyabilmek

9 Harfli Kelimeler

Sobacılık, Sobelemek, Sofistlik, Soğrulmak, Sokranmak, Sokturmak, Soldurmak, Solgunluk, Solistlik, Soluyarak, Somurtmak, Sondurmak, Sonsuzluk, Sopalamak, Sordurmak, Soydaşlık, Soydurmak, Soysuzluk, Soloculuk, Sonlanmak, Sonsallık, Sosyallik, Sotelemek

8 Harfli Kelimeler

Sofistik, Sofralık, Softalık, Soğancık, Soğukluk, Soğulmak, Soğurmak, Soğuşmak, Soğutmak, Sokulmak, Sokuşmak, Solaklık, Solculuk, Sollamak, Solukluk, Solunmak, Solutmak, Somurmak, Somurtuk, Somutluk, Sonlamak, Sopsoğuk, Sorulmak, Soruşmak, Sorutmak, Sosyetik, Soylamak, Soyluluk, Soyulmak, Soyunmak, Soyutluk, Sokunmak

7 Harfli Kelimeler

Sobalık, Sofilik, Sofuluk, Soğumak, Solumak, Sorarak, Sorumak

6 Harfli Kelimeler

Sokmak, Solluk, Solmak, Sormak, Sormuk, Sosluk, Soymak, Soymuk

5 Harfli Kelimeler

Soğuk, Sokak, Solak, Soluk, Somak, Sonuk, Sorak

Bazı SO ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


soğukluk : hoşaf, soğuk, ilgisizlik, kırgınlığa, ağırkanlı, antipati, bürudet, dokunmak, dokunum, duymak, münaferet
soğumluluk : münakkahiyet
soğurmak : emmek, massetmek, absorbe etmek
sokak : il, ada, zuvak
sokranmak : söylenmek, homurdanmak
sokulmak : girmek, yanaşmak, yaklaşmak, vurmak
soldurmak : almak
soluk : nefes, dem, solmuş, renksiz, sarı, saz rengi, tin, uçuk
soluksuzluk : kolay
somak : sumak
somurdanmak : homurdanmak
somurtkanlık : çehre, surat
sondurmak : sundurmak
sonsuzlaştırmak : ebedîleştirmek
sonuçlamak : sonuçlandırmak, bitirmek
sonuçlanmak : bitirilmek, neticelenmek, hallolmak, müncer olmak
sonuçlanmamak : yarım kalmak
sorak : merak
soraklanmak : merak etmek, meraklanmak

Bazı SO ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sonlamak :

TDK:
-i Bitirmek, sonuçlandırmak, sona erdirmek, noktalamak

soysuzlaştırmak :
TDK:
-i Soysuz bir duruma getirmek

Kelime Bulma Motoru