SON ile başlayan kelimeler

Başında SON harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.Başında SON harfleri bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Başında SON harfleri bulunan kelimeler listesine ya da sonu Başında SON harfleri bulunan biten listelere de gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu motorumuz da mevcut : Kelime Bulma Motoru

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Sonuçlandırabilmek

17 Harfli Kelimeler

Sonuçlandırabilme

16 Harfli Kelimeler

Sonlandırabilmek, Sonuçlandırılmak

15 Harfli Kelimeler

Sonsuzlaştırmak, Sonlandırabilme, Sonuçlandırılma

14 Harfli Kelimeler

Sondalamacılık, Sonuçlandırmak, Sonlandırılmak, Sonsuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Sonuçlandırma, Sonuçlanmamak, Sonlandırılma

12 Harfli Kelimeler

Sonsuzlaşmak, Sonlandırmak

11 Harfli Kelimeler

Sondajlarda, Sondalamacı, Sonrasızlık, Sonsuzlaşma, Sonuçlanmak, Sonuçsuzluk, Sondajcılık, Sonlandırış, Sonlandırma

10 Harfli Kelimeler

Sonbaharda, Sondalamak, Sonuçlamak, Sonuçlanış, Sonuçlanma, Sonunculuk

9 Harfli Kelimeler

Sondalama, Sondurmak, Sonraları, Sonsuzluk, Sonteşrin, Sonuçlama, Sonlanmak, Sonsallık

8 Harfli Kelimeler

Sonbahar, Sondajcı, Sondeyiş, Sonlamak, Sonradan, Sonrasız, Sonuçsuz, Sonuşmaz, Sonuyarı, Sonlanış, Sonlanma

7 Harfli Kelimeler

Sondajı, Sonlama, Sonraki, Sonuçlu, Sonuçta, Sonuncu, Sonunda, Sonurgu, Sonurtu

6 Harfli Kelimeler

Soncul, Sondaj, Songüz, Sonsal, Sonsöz, Sonsuz, Soneri, Sonnot

5 Harfli Kelimeler

Sonar, Sonat, Sonda, Sonlu, Sonra, Sonuç, Sonuk

4 Harfli Kelimeler

Sone, Sonu

3 Harfli Kelimeler

Son

Bazı SON ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sonbaharda : güzün
sonda : teşhis, inceleme
sondaj : sondalama, araştırma
sondajcı : sondalamacı
sondajı : petrol ve doğalgaz mühendisi
sondalamacı : sondajcı
sondalamak : su, maden, sondaj yapmak
songüz : kasım
sonlamak : bitirmek, sonuçlandırmak, noktalamak
sonlu : bitimli
sonrasızlık : sonsuzluk
sonsal : aposteriori
sonsöz : epilog
sonsuz : ebedi, sonu, çok, daimi, bengi, bîgaye, biteviye, cibelik, daim, ezelî ebedî, fantezi, gayrimahdut, hudutlu, müebbed, namütenahi, nihayetsiz, payansız, payansız olmak, sermet, sınırsız, sonrasız, tanju, tükenmez
sonsuzlaşmak : ebedîleşmek
sonsuzluk : ebediyet, bengilik, bengü, benice, cibelik, ebedîlik, ebet

Bazı SON ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sondaj :

TDK:
1. isim Sondalama
2. Bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, araştırma
"Bu konudaki sondajları iyi oldu."

sonlamak :
TDK:
-i Bitirmek, sonuçlandırmak, sona erdirmek, noktalamak

sonraları :
TDK:
zarf Sonraki zamanlarda
"Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu." - L. Tekin

SON ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ve... Sonraki Hayattan Kırk Öykü - Yazar: David Eagleman
Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati - Yazar: Özcan Karabulut
Sonradan Yaşamak - Yazar: Önay Sözer
2013 - Dünya'yı Bir Sonraki Titreşime Yükseltme - Yazar: Richard...
Sonradan / Sonsuz Yineleme - Yazar: Maurice Blanchot
Sonradan Görme - Yazar: Haydar Ergülen
Sonbaharda Sarhoş Bir Kasaba - Yazar: Ferhat Uludere
Ölümümden Sonraki İlk Gün - Yazar: Jacques Attalı
Bir Sonraki Dolunay - Yazar: Nurdan Beşergil

SON ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 10: Ne oluyor size ki, Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vâdetmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır.
NİSA - 163: Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik.
İSRA - 17: Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helâk ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbin yeterlidir.

Kelime Bulma Motoru